Skip to main content
Nyheter

Boendeparkering förnyas under våren – skaffa ditt parkeringstillstånd i god tid

I fortsättningen kräver Studentbystiftelsen i Åbo parkeringstillstånd på alla sina bostadsobjekts parkeringsområden. Du ansöker om tillstånd via appen eParking. Man kan redan från och med början av februari ansöka om parkeringstillstånd, men parkeringsövervakningen börjar kontrollera parkeringstillstånden först senare under våren.

På Aitiopaikkas, Ikituuris, Nummenrantas, Studentbyn västs och Studenthusens parkeringsområden har det redan under en längre tid krävts parkeringstillstånd. Med det nya förfarande strävar vi efter att se till att bostadsobjektens parkeringsplatser i första hand används av TYS hyresgäster.

Vad ska en bilburen hyresgäst alltså göra?

Från och med 1.2.2024 har alla hyresgäster möjlighet att kostnadsfritt skaffa parkeringstillstånd till deras bostadsobjekt via appen eParking. Parkeringstillståndsansökan tar 1–5 arbetsdagar att behandla.

Om det bor flera hyresgäster i samma hushåll kan var och en skaffa ett eget parkeringstillstånd. Tillståndet garanterar inte hyresgästen en ledig parkeringsruta, men det ger hyresgästen rätt att parkera på de av bostadsobjektens parkeringsplatser som är i fri användning.

Skriv in i appen eParking registreringsnumret för den bil som du vill parkera. Man kan mata in flera registreringsnummer i appen, men parkeringstillståndet är alltid bara aktivt för ett registreringsnummer åt gången. När du parkerar ska du försäkra dig om att just den bilens registreringsnummer är aktivt i appen.

Ladda ner appen eParking från Google Play eller App Store. På adressen eparking.fi hittar du instruktioner för hur man tar i bruk appen.

  1. Installera appen.
  2. Öppna appen och hitta din bostadsobjekt på kartan.
  3. Tryck på låssymbolen och välj ”Turun Ylioppilaskyläsäätiö” från rullgardinsmenyn.
  4. Tryck på ”Jatka” och välj din bostadsobjekt från rullgardinsmenyn.
  5. Skicka in ansökan. Din hyresgäststatus hos TYS kontrolleras av eParking inom 1-5 arbetsdagar.
  6. Lägg till ditt registeringsnummer under tillståndet efter att det har beviljats.

Hur och från och med när övervakas parkeringstillstånden? 

Vi inleder övervakningen av parkeringstillstånden senare under våren. Vi informerar hyresgästerna om övervakningen i god tid innan. Det lönar sig ändå att skaffa parkeringstillståndet omedelbart, så att du inte sen glömmer bort det.

På Aitiopaikkas, Ikituuris, Nummenrantas, Studentbyn västs och Studenthusens parkeringsområden har det redan under en längre tid krävts parkeringstillstånd. På dessa områden övervakas tillstånd redan.

På vilka parkeringsområden gäller de nya parkeringstillstånden? 

I fortsättningen krävs parkeringstillstånd för att parkera på TYS bostadsobjekts parkeringsplatser. I närheten av flera av våra bostadsobjekt finns det ändå rikligt med parkeringsplatser längs med gatorna och parkeringsområden som sköts av andra än TYS. På de här områdena kan man i fortsättningen parkera precis som tidigare.

Om du är osäker på om ett visst område omfattas av TYS krav på parkeringstillstånd kan du kolla upp det i appen eParking. Alla parkeringsområden som omfattas av TYS krav på parkeringstillstånd är utmärkta på kartan i appen.

Exempel på populära parkeringsområden där de nya parkeringstillstånden inte krävs är tex parkeringsplatserna som finns längs med Kuratorsstigen i Studentbyn väst samt i korsningen av Nummisparkgatan och Urho Kulovaaras gata. De här områdena står precis som tidigare även i fortsättningen till våra hyresgästers bilburna besökares förfogande.

De med elstolpe försedda parkeringsplatserna reserveras på samma sätt som tidigare

Alla med elstolpe försedda parkeringsplatser ska i fortsättningen, precis som tidigare, reserveras i eParking. Hyresgästen kan om hen så vill ansöka om tillstånd att parkera på bostadsobjektets parkeringsplatser som kan användas fritt, även om hen också har en personlig med elstolpe försedd parkeringsplats.

Ett två personers hushåll kan med andra ord ha maximalt två avgiftsbelagda med elstolpe försedda parkeringsplatser och två tillstånd till parkering på bostadsobjektets parkeringsplatser som är i fri användning.

Var kan gästerna parkera? 

Gästerna kan antingen parkera på en plats vid gatan eller på den med skylt försedda gästparkeringen i Kiertotähti, Tavasti och Studentbyn. Vid behov kan du också ansöka om parkeringstillstånd för din besökares bils registreringsnummer, men notera att du bara kan ha ett aktivt parkeringstillstånd för ett registreringsnummer åt gången.

Observera att när du första gången ansöker om parkeringstillstånd för ett registreringsnummer kan processen ta flera arbetsdagar i anspråk. När du en gång har ansökt om parkeringstillståndet kan du ändå i fortsättningen i realtid ändra vilket registreringsnummer som är aktivt.

Om du har återkommande behov av gästparkering kan du reservera en med elstolpe försedd avgiftsbelagd plats för din egen bil. På så sätt kan din gäst alltid använda ditt parkeringstillstånd för parkeringsplatserna som är i fri användning. Om du tycker att det borde finnas fler möjligheter för gästparkering i ditt bostadsobjekt ska du ta kontakt med din hyresgästkommitté.