Skip to main content
Nyheter

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rys strejk påverkar tömningen av avfallsbehållaren vid TYS bostadsobjekten

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rys strejk påverkar tömningen av avfallsbehållaren vid TYS bostadsobjekten. Enligt nuvarande information strejken kommer att stå 15.-21.2.2023 om förhandlingsparter inte hittar en lösning tidigare.

På grund av strejken är det möjligt att behållare för plast, glas, metall, kartong och papper inte töms eller att det blir förseningar i tömningsschemat. Även tömning av bioavfall och brännbara avfallsbehållare kan bli försenad, men tömningen av dessa två avfallstyper är prioriterad.

Vi ber om tålamod och samarbete från våra hyresgäster angående användningen av återvinningsplatserna – och om möjligt, undvik att ta återvinningsbara avfall till återvinningsstationerna under strejken, särskilt om behållarna redan är fulla. Under strejken läggs det avfall som lämnas utanför behållarna till blandat avfall, vilket medför extra kostnader och materialet återvinns inte. Naturligtvis kan och bör återvinningspunkterna användas normalt efter strejken. Vi tackar alla hyresgäster för förståelse och samarbete!