Skip to main content
Uutiset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n työnseisaus vaikuttaa TYS:n kohteiden jäteastioiden tyhjennyksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n työtaistelutoimenpiteenä toimeenpanema työnseisaus vaikuttaa TYS:n asuntokohteiden kierrätyspisteiden jäteastioiden tyhjennyksiin. Tämän hetken mukaan työnseisaus kestää 15.-21.2.2023 elleivät osapuolet löydä sovintoa aiemmin.

Työnseisauksen takia erityisesti kierrätysjakeiden (muovi, lasi, metalli, kartonki ja paperi) osalta astioita voi jäädä tyhjentämättä tai niiden tyhjentämisessä on tavanomaista pidempi viive. Myös biojätteen ja polttokelpoisen jätteen tyhjennyksissä voi olla viivästyksiä, mutta näiden astioiden tyhjennykset on priorisoitu.

Pyydämme asukkailta kärsivällisyyttä ja yhteistyötä jätepisteiden käytön osalta – ja mikäli mahdollista, välttämään kierrätysjakeiden toimittamista kierrätyspisteille työnseisauksen ajan, erityisesti jos astiat ovat täysiä. Työnseisauksen aikana jäteastioiden ulkopuolelle jätetyt roskat joudutaan toimittamaan sekajätteeseen, jolloin raaka-aine ei päädy kierrätykseen ja niistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Työnseisauksen päätyttyä jätepisteitä voi luonnollisesti käyttää normaalisti. Kiitämme kaikkia asukkaita ymmärryksestä ja yhteistyöstä!