Skip to main content
Nyheter

Ansökan till bostäderna i Tyyssija har börjat – se instruktionerna för ansökan!

By 1.10.2021november 10th, 2021Ingen kommentar

1

Bostäderna i Tyyssija, Åbo Studentbys nya hjärta, blir färdiga vid årsskiftet 2022 i adressen Inspektorsgatan 12, 20540 Åbo! Nya hyresgäster kan flytta in i bostadsobjekts lägenheter den 3 januari 2022.

I Tyyssija blir 186 bostäder färdiga, av dessa är den största delen ettor:

Bostäder för en person

23,5-27m2 etta med öppet kök, hyra 380,70–450,90€/månad, totalt 156 bostäder

29,5m2 etta med öppet kök + alkov, hyra 492,65€/månad, totalt 3 bostäder

30,5m2 1 rum + öppet kök, hyra 509,35€/månad, totalt 3 bostäder

Bostäder för en till två personer

1 rum + öppet kök, 35,5-47m2, hyra 539,60–681,50€/månad, totalt 24 bostäder

Obs! I bostäder som är under 34 m2 kan det bo endast en person. Vissa bostäder har ett utsiktshinder, detta har beaktats i hyran. El, intenetuppkoppling och fyra bastuturer i månaden är inkluderade i hyran. Vattnet faktureras enligt bruk.

Utöver bostaden har hyresgästerna tillgång till förråds- och bastuutrymmen samt gemensamma utrymmen för användning av hyresgäster i Tyyssija och hyresgäster i närliggande bostadsobjekt.

Tyyssija utökar även hela Studentbyns serviceutbud: Arkeas studentrestaurang och CampusSport gym börjar sin verksamhet i byggnaden, medan närbutiken K-Kylänvalinta samt TYS bostadsbyrå flyttar till byggnaden.

Mera information om bostadsobjektet och svar på vanliga frågor hittar du på adressen www.tys.fi/sv/tyyssija

Instruktioner för ansökan

Ansökningstiden för Tyyssijas bostäder börjar 1.10.2021 och slutar 10.11.2021. Alla som studerar heltid i Åbo i en läroanstalt för studier efter grundskolan kan ansöka.

Så här gör du en ansökan till Tyyssijas bostäder:

  1. Fyll i bostadsansökan på TYS nätsida (https://hakemus.tampuuri.fi/tysmobi/) och lägg till Tyyssija och de bostadstyper du vill söka till på din ansökan. Kom också ihåg att bifoga nödvändiga bilagor till ansökan, till exempel studieintyg.
  2. Fyll dessutom i den skilda blanketten på https://www.survio.com/survey/d/V9B/tyyssija , använd samma email för blanketten som du använde i din bostadsansökan.

Obs! Det är på den ansökandes ansvar att hen har en ansökning som är i kraft med de nödvändiga bilagorna och att den skilda blanketten är ifylld före utlottningen av bostäder!

Utlottningen av bostäder och bostadserbjudanden

Hyresgäster till de nya bostäderna väljs genom att dra lott bland de som ansökt.  Tillfället när resultatet av lotteri ska publiceras ordnas 17.11.2021 från och med kl. 16 på nätet. Exaktare information om tillfället publiceras senare på TYS nätsida och skickas ut åt alla ansökanden med email före tillfället.

Bostadsobjektets bostäder lottas ut i två olika kategorier: bostäder för en person samt bostäder för en till två personer. De ansökande kan inte välja till hurdana eller hur stora bostäder de gör en ansökan inom dessa kategorier.

En femtedel av bostäderna för en person och en femtedel av bostäderna för en till två personer lottas ut bland dem TYS hyresgäster som ansökt om intern flytt till bostadsobjektet och resten lottas ut bland de ansökanden som inte ännu bor i en av TYS lägenheter.

Enbart de som skickat in en bostadsansökan, blanketten och de bilagor som krävs är med i utlottningen av bostäderna i bostadsobjektet.

Om en ansökande får i utlottning både en bostad för en person, och en bostad för en till två personer, får hen ett bostadserbjudande enbart av den ena bostaden. Den ansökande kan inte välja vilken bostad hen får ett erbjudande till.

TYS skickar ut ett bostadserbjudande efter utlottningen åt dem som fått en bostad i utlottningen, och erbjudandet bör godkännas inom fyra dagar. Efter detta avbokas erbjudandet och en person som blivit utlottad en reservplats i utlottningen blir erbjuden bostaden. Om den ansökande avvisar erbjudandet återgår hen till objektets bostadskö, och bostaden erbjuds till nästa ansökande. Erbjudanden skickas inte ut ifall den ansökande har gett felaktig information på ansökan eller på den skilda blanketten.