Tyyssija

Studentbyns nya hjärta ska erbjuda månsidiga tjänster och klimatvänligt boende

Bostäder och hyror

Du hittar planlösningarna förbostäderna här

Tyyssija kommer att omfatta 186 nya studentbostäder. Nya hyresgäster kan flytta in i bostadsobjekts lägenheter den 3 januari 2022.

Bostäder för en personOmrådeAntalHyra
Etta med öppet kök23,5-27 m2 156 st. 380,70-450,90€/mån 
Etta med öppet kök + alkov29,5 m2 3 st.492,65€/mån
1 rum + öppet kök30,5 m2 3 st. 509,35€/mån
Bostäder för en till två personer   
1 rum + öppet kök 35,5-47 m2 24 st. 539,60-681,50€/mån

Obs! I bostäder som är under 34 m2 kan det bo endast en person. Vissa bostäder har ett utsiktshinder, detta har beaktats i hyran. El, intenetuppkoppling och fyra bastuturer i månaden är inkluderade i hyran. Vattnet faktureras enligt bruk.

När projektet är klar kommer K-Kylänvalinta närbutik och TYS bostadbyrån att flytta in i den, och Arkea studentrestaurang och CampusSport gym kommer att lanseras som nya tjänster. Byggarbetet påbörjat i april 2020 och slutföras i slutet av år 2021.

Bilderna är illustrativa. Exempelvis kan ytmaterialen i färdiga bostäder skilja sig från bilden.

Ansökningstiden

Ansökningstiden för Tyyssijas bostäder börjar 1.10.2021 och slutar 10.11.2021. Alla som studerar heltid i Åbo i en läroanstalt för studier efter grundskolan kan ansöka.

Så här gör du en ansökan till Tyyssijas bostäder:

 1. Fyll i bostadsansökan på TYS nätsida (https://hakemus.tampuuri.fi/tysmobi/) och lägg till Tyyssija och de bostadstyper du vill söka till på din ansökan. Kom också ihåg att bifoga nödvändiga bilagor till ansökan, till exempel studieintyg.
 2. Fyll dessutom i den skilda blanketten på https://www.survio.com/survey/d/V9B/tyyssija , använd samma email för blanketten som du använde i din bostadsansökan.

Obs! Det är på den ansökandes ansvar att hen har en ansökning som är i kraft med de nödvändiga bilagorna och att den skilda blanketten är ifylld före utlottningstillfället!

Utlottningen av bostäder och bostadserbjudanden

Hyresgäster till de nya bostäderna väljs genom att dra lott bland de som ansökt. Utlottningstillfället ordnas 17.11.2021 från och med kl. 16 på nätet. Exaktare information om utlottningstillfället publiceras senare på TYS nätsida och skickas ut åt alla ansökanden med email före tillfället.

Bostadsobjektets bostäder lottas ut i två olika kategorier: bostäder för en person samt bostäder för en till två personer. De ansökande kan inte välja till hurdana eller hur stora bostäder de gör en ansökan inom dessa kategorier.

En femtedel av bostäderna för en person och en femtedel av bostäderna för en till två personer lottas ut bland dem TYS hyresgäster som ansökt om intern flytt till bostadsobjektet och resten lottas ut bland de ansökanden som inte ännu bor i en av TYS lägenheter.

Enbart de som skickat in en bostadsansökan, blanketten och de bilagor som krävs är med i utlottningen av bostäderna i bostadsobjektet.

Om en ansökande får i utlottningstillfället både en bostad för en person, och en bostad för en till två personer, får hen ett bostadserbjudande enbart av den ena bostaden. Den ansökande kan inte välja vilken bostad hen får ett erbjudande till.

TYS skickar ut ett bostadserbjudande efter utlottningstillställningen åt dem som fått en bostad i utlottningen, och erbjudandet bör godkännas inom fyra dagar. Efter detta avbokas erbjudandet och en person som blivit utlottad en reservplats i utlottningstillfället blir erbjuden bostaden. Om den ansökande avvisar erbjudandet återgår hen till objektets bostadskö, och bostaden erbjuds till nästa ansökande. Erbjudanden skickas inte ut ifall den ansökande har gett felaktig information på ansökan eller på den skilda blanketten.

Vanliga frågor

Bostäder

 

 • Hurdana bostäder blir färdiga i Tyyssija?

Totalt 186 bostäder blir färdiga i Tyyssija, varav den största delen är ettor. Den exaktare fördelningen av bostäder ser du på TYS nätsidor på adressen www.tys.fi/sv/tyyssija samt i bostadssökningen på TYS nätsida på adressen https://tys-markkinointihaku.etampuuri.fi/ från och med 1.10.2021.

 • När kan man flytta in i bostäderna?

Man kan flytta in till bostäderna den 3 januari 2022.

 • Var kan man hitta planlösningar för bostäderna?

Man kan hittar planlösningarna för bostäderna i denna webbsidan och från 1.10.2021 bostadssökningen på TYS webbplats.

 • Vissa bostäder nämns ha ett utsiktshinder, vad betyder det?

Runt den höjda terrassen på bostadsobjektets innergård finns bostäder med utsiktshinder. I dessa bostäder har utsiktshindret tagits i beaktning i hyran och hyran är lägre än i motsvarande lägenheter annanstans i bostadsobjektet.

 • Hör el, vatten, internet och fyra bastuturer till hyran?

El, internetuppkoppling och fyra bastuturer hör till hyran. Vatten faktureras varje månad på basen av användning.

 • Får man ha husdjur i Tyyssijas lägenheter?

Ja.

 • Har bostäderna balkong?

Bostäderna har fransk balkong.

 • Får man röka i bostadsobjektet?

Det är förbjudet att röka i bostäderna och på bostädernas franska balkonger.

 • Hur många bastun finns i bostadsobjektet?

Det finns tre bastun, vilka hyresgästerna kan boka turer till via TYSBooking.

 • Finns det hiss i bostadsobjektet?

Det finns två hissar i objektet. Den ena i A-trappan och den andra i D-trappan.

 • Finns det bilplatser i bostadsobjektet?

Nej. Boende i objektet kan ansöka om parkeringsrätt till någon av Studentbyns parkeringsplatser via E-parking.

 • Finns det laddningsplats för elbil i bostadsobjektet?

Objektet kommer att få några laddningsplatser för elbil. Det informeras senare om när platserna blir färdiga, instruktioner för bruk och praxis för reservering.

 • Har bostäderna förvaringsbås?

Varje bostad har ett förvaringsbås. Båsen befinner sig i källaren till byggnaden.

 • Finns det vattenmätare i bostäderna?

Ja.

 • Finns det persienner i bostäderna?

Ja.

 • Finns det plats för diskmaskin i bostäderna? Vilken storlek?

Alla bostäder har plats för en 60 cm bred diskmaskin.

 • Finns det plats för en mikrovågsugn i köket? Vilken storlek?

I köksskåpen finns det en skild plats för mikrovågsugn, platsen är ca 60 cm bred.

 • Vilken storleks tvättmaskin ryms i badrummet?

Det finns plats för en 60 cm bred tvättmaskin och det ryms en torktumlare ovanpå den.

Bostadsansökan

 

När börjar ansökan till Tyyssijas bostäder?

Bostadsansökan till objektet börjar 1.10.2021 och slutar 10.11.2021.

 • Hur ansöker jag till objektets bostäder?

Instruktioner för ansökan till bostadsobjektets lägenheter publiceras 1.10.2021 på TYS nätsida på adressen www.tys.fi/sv/tyyssija.

 • Kan jag göra en ansökan till en bostad av en specifik storlek?

Nej. De ansökande kan ansöka om antingen en bostad för en person eller för en till två personer. Inom dessa kategorier finns det bostäder i varierande storlekar, men den ansökande kan inte välja vilken specifik storlek hen söker till.

 • Jag bor ensam. Kan jag ansöka till bostadsobjektets bostäder för en till två personer?

Ja. Enbart bostäderna för en person är har en restriktion på max en person, eftersom det inte får bo mer än en person i bostäder på under 34m2 hos TYS.

 • Kan jag välja vilken del av byggnaden/vilken våning jag gör en bostadsansökan till?

Nej. De ansökande kan ansöka om antingen en bostad för en person eller för en till två personer. Inom dessa kategorier ansökande kan inte välja vilken specifik storlek hen söker till. kan inte påverka läget eller våningen bostaden befinner sig på.

Bostadsansökan

 

När börjar ansökan till Tyyssijas bostäder?

Bostadsansökan till objektet börjar 1.10.2021 och slutar 10.11.2021.

 • Hur ansöker jag till objektets bostäder?

Så här gör du en ansökan till Tyyssijas bostäder:

1. Fyll i bostadsansökan på TYS nätsida (https://hakemus.tampuuri.fi/tysmobi/) och lägg till Tyyssija och de bostadstyper du vill söka till på din ansökan. Kom också ihåg att bifoga nödvändiga bilagor till ansökan, till exempel studieintyg.

2. Fyll dessutom i den skilda blanketten på https://www.survio.com/survey/d/V9B/tyyssija , använd samma email för blanketten som du använde i din bostadsansökan.

Obs! Det är på den ansökandes ansvar att hen har en ansökning som är i kraft med de nödvändiga bilagorna och att den skilda blanketten är ifylld före utlottningstillfället!

 • Kan jag göra en ansökan till en bostad av en specifik storlek?

Nej. De ansökande kan ansöka om antingen en bostad för en person eller för en till två personer. Inom dessa kategorier finns det bostäder i varierande storlekar, men den ansökande kan inte välja vilken specifik storlek hen söker till.

 • Jag bor ensam. Kan jag ansöka till bostadsobjektets bostäder för en till två personer?

Ja. Enbart bostäderna för en person är har en restriktion på max en person, eftersom det inte får bo mer än en person i bostäder på under 34m2 hos TYS.

 • Kan jag välja vilken del av byggnaden/vilken våning jag gör en bostadsansökan till?

Nej. De ansökande kan ansöka om antingen en bostad för en person eller för en till två personer. Inom dessa kategorier ansökande kan inte välja vilken specifik storlek hen söker till. kan inte påverka läget eller våningen bostaden befinner sig på.

 • Jag har tidigare sökt en lägenhet från TYS. Måste jag göra en ny ansökan om jag vill ansöka till Tyyssija?

Om ansökan du gjorde tidigare fortfarande är giltigt kan du lägga till Tyyssija på det. Kom dock ihåg att också fylla i ett separat formulär på https://www.survio.com/survey/d/V9B/tyyssija och se till att ditt studieintyg är uppdaterat (berättar din rätt att studera för denna år 2021-2022).

Utlottningstillfället

 

 • Hur lottas objektets bostäder ut?

En femtedel av bostäderna för en person och en femtedel av bostäderna för en till två personer lottas ut bland dem TYS hyresgäster som ansökt om intern flytt till bostadsobjektet och resten lottas ut bland de ansökanden som inte ännu bor i en av TYS lägenheter.

 • Hur organiseras utlottningstillfället?

Utlottningstillfället ordnas 17.11.2021 från och med kl. 16 på nätet. Exaktare information om utlottningstillfället publiceras senare på TYS nätsida och skickas ut åt alla ansökanden med email före tillfället.

 • Om jag får en bostad i utlottningen, kan jag påverka bostadens läge eller vilken våning den befinner sig i?

Nej. Under utlottningstillfället lottas bostäderna ut i ordning, och de som får en bostad kan inte påverka läget eller våningen bostaden befinner sig på.

Bostadserbjudanden

 

 • När skickas bostadserbjudandet ut åt de som fått en bostad i utlottningen?

Bostadserbjudandena skickas ut efter utlottningstillfället åt dem som fått en bostad och erbjudandet bör godkännas inom fyra dagar. Efter detta annulleras bostadserbjudandet och erbjudandet skickas till en som fått en reservplats i utlottningen. Bostadserbjudandet skickas inte ut om den ansökande har get felaktig information i sin ansökan eller i den skilda blanketten.

 • Jag fick i utlottningstillfället både en bostad för en person samt en bostad för två personer. Får jag välja själv vilken kategoris bostad jag tar emot?

Nej. Om du i utlottningstillfället får både en bostad för en person och en bostad för en till två personer, får du ett bostadserbjudande enbart för det ena. Du kan inte välja vilken bostad du får ett erbjudande för.

 • Jag fick en bostad i utlottningen. Får jag ett nytt erbjudande till bostadsobjektet, om jag inte tar emot denna bostad?

Nej. Du får ett erbjudande enbart till den bostad som du fått i utlottningen. Om du inte godkänner erbjudandet ges bostaden åt en person med reservplats, och du kan inte få ett nytt erbjudande.

 • Hur länge är bostadserbjudandet för bostaden man får via utlottning i kraft?

Bostadserbjudandena skickas ut efter utlottningstillfället åt dem som fått en bostad och erbjudandet bör godkännas inom fyra dagar. Efter detta annulleras bostadserbjudandet och erbjudandet skickas till en som fått en reservplats i utlottningen. Bostadserbjudandet skickas inte ut om den ansökande har get felaktig information i sin ansökan eller i den skilda blanketten.

Byggprojekt

Aktuell

Nedan hittar du statusrapporter och artiklar om byggprojektets skeder

Bygget av Tyyssija har startat – schaktnings- och pålningsarbetet fortsätter de närmaste veckorna

Att röra sig i närheten av byggarbetsplatsen

Byggplatsen markerad på bilden är inhägnad. Av säkerhetsskäl det är strängt förbjudet för utomstående att röra sig på byggarbetsplatsen. Personer som rör sig på området rekommenderas att tillämpa särskild försiktighet när de rör sig på området och använda sig av de markerade gångvägarna. När man rör sig på Inspektorsgatan är det bra att ta hänsyn till byggarbetsplatsens lastbils- och långtradartrafik, som tidvis kan hindra rörligheten.

De tillåtna gångvägarna löper runt byggarbetsplatsen. Gångvägen på Inspektorsgatans sida hyrs ut för byggarbetsplatsens användning och fotgängarna hänvisas till andra sidan gatan, där en tillfällig gångväg kommer att byggas. Busshållplats 451 (Inspektorsgatan) kommer under byggnadsskedet att flyttas i riktning mot staden.

Information under projektet och kontakuppgifter

TYS förmedlar Peabs månatliga e-postuppdateringar om byggarbetsplatsens framskridande och kommande arbetsmoment till närboende hyresgäster (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Studentbyn väst). Dessutom informeras separat via e-post om eventuella störande arbetsmoment eller förändringar i byggarbetsplatsarrangemangen samt om bullriga arbeten, vatten- eller elavbrott, ändringar i gångvägar och långvariga avvikelser från normala arbetstider.

Dessutom beskrivs stegen i byggprojektet i TYS nyhetsbrev och statusrapporterna som publiceras på denna webbsidan.

Om du har frågor gällande byggarbetsplatsen eller projektet, vänligen kontakta Peab Oy:s kontaktperson
Vesa Sainio tfn +358 40 143 6999 och e-post vesa.sainio@peab.fi.

Vid andra frågor du kan kontakt Studentbystiftelsen i Åbo via hyresgästenssidor, e-post på adressen office@tys.fi eller per telefon: 02 275 0200.

Byggprojektets tidtabell och byggarbetplatsens arbetstider

Ändringar i tidtabellen kan uppstå under byggprojektets gång och ändringarna uppdateras.

BörjaFärdig
MarkarbeteApril 2020Juni 2020
Pålning och grundApril 2020Juni 2020
StommeJuli 2020April 2021
Fasad och gårdNovember 2020November 2021
Inomhus tillverkningFebruari 2021November 2021
AppreteringNovember 2021December 2021

 

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00–16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat om avvikelser i arbetstiderna.

Vanliga frågor om byggprojekt

Byggarbetsplatsen

 

 • Har jag rätt till nedsatt hyra på grund av störningar orsakade av byggarbetsplatsen?

I princip berättigar störningar orsakade av byggarbetsplatser inte till nedsatt hyra. Varje fall kommer ändå att bedömas individuellt.

 • Placeras jag först i kön om jag ansöker om att flytta till en annan lägenhet på grund av störningar orsakade av byggarbetsplatsen?

I princip placeras en bostadssökande inte först i kön på grund av störning orsakad av byggarbetsplatser, men man försöker hitta sökanden en ny bostad på samma nivå så snabbt som möjligt. Till exempel kan en person som bor i en bostad med gemensamt kök inte gå förbi en person som står i kö till Aitiopaikka, men kan till exempel snabbt få tillgång till en delad lägenhet eller liten studio i objekt som har bostäder lediga och inte har så lång kö.

 • Vilken typ av störningar kan en byggarbetsplats orsaka?

Det informeras separat via e-post om eventuella störande arbetsmoment eller förändringar i byggarbetsplatsarrangemangen samt om bullriga arbeten, vatten- eller elavbrott, ändringar i gångvägar och långvariga avvikelser från normala arbetstider.

 • Vilken är tidtabellen för störande arbeten på byggarbetsplatsen?

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00 – 16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat via e-post om avvikelser i arbetstiderna. Den preliminära tidtabellen för byggprojektet finns på den här websidan. Ändringar i tidtabellen under byggprojektet är möjliga och ändringarna uppdateras i så fall på webbplatsen.

 • När arbetar man under vardagar, arbetas det under helger?

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00 – 16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat via e-post om avvikelser i arbetstiderna.

 • Studentbyn västs parkeringsplats tas ur bruk, får jag i fortsättningen parkera på innergårdarna?

När Studentbyn västs parkeringsplats tas ur bruk, har hyresgästerna endast tillåtelse att parkera på de tillåtna parkeringsområdena. Hyresgästerna har tillgång till de avgiftsfria platserna utan värmestolpar på Nummenrantas parkeringsområde och på parkeringsområdet i slutet av Inspektörsgatan. Kom ihåg att försäkra dig om att du har giltig parkeringsrätt för parkeringsplatsen i fråga via eParking. Vid behov kan du reservera en plats med värmestolpe i Studentbyn öst eller på Nummenrantas parkeringsplats. Reserveringarna görs via eParking-systemet. Instruktioner för hur man använder eParking-systemet finns på adressen: https://tys.fi/palvelut/autopaikat/eparking-ohjeet

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsplanketten