Tyyssija

Studentbyns nya hjärta ska erbjuda månsidiga tjänster och klimatvänligt boende

Aktuell

Nedan hittar du statusrapporter och artiklar om byggprojektets skeder

Bygget av Tyyssija har startat – schaktnings- och pålningsarbetet fortsätter de närmaste veckorna

Byggprojektet

Studentbystiftelsen i Åbo låter bygga studentbostadsobjektet Tyyssija på adressen Inspektorsgatan 12, 20540 Åbo. Objektets huvudentreprenör är Peab Oy.
Objektet kommer att omfatta 186 nya studentbostäder med följande uppdelning:

Etta med öppet kök23,5 – 31 m2 156 st. 
Alkov+öppet kök 29,5 ja 46 m2 5 st. 
1 rum+öppet kök 30,5 – 46,5 m2 24 st. 
2 rum+öppet kök 46 m2 1 st. 

När projektet är klar kommer K-Kylänvalinta närbutik och TYS bostadbyrån att flytta in i den, och Arkea studentrestaurang och CampusSport gym kommer att lanseras som nya tjänster. Byggarbetet påbörjas i april 2020 och är planerat att slutföras i slutet av år 2021.

Byggprojektets tidtabell och byggarbetplatsens arbetstider

Ändringar i tidtabellen kan uppstå under byggprojektets gång och ändringarna uppdateras.

BörjaFärdig
MarkarbeteApril 2020Juni 2020
Pålning och grundApril 2020Juni 2020
StommeJuli 2020April 2021
Fasad och gårdNovember 2020November 2021
Inomhus tillverkningFebruari 2021November 2021
AppreteringNovember 2021December 2021

 

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00–16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat om avvikelser i arbetstiderna.

Att röra sig i närheten av byggarbetsplatsen

Byggplatsen markerad på bilden är inhägnad. Av säkerhetsskäl det är strängt förbjudet för utomstående att röra sig på byggarbetsplatsen. Personer som rör sig på området rekommenderas att tillämpa särskild försiktighet när de rör sig på området och använda sig av de markerade gångvägarna. När man rör sig på Inspektorsgatan är det bra att ta hänsyn till byggarbetsplatsens lastbils- och långtradartrafik, som tidvis kan hindra rörligheten.

De tillåtna gångvägarna löper runt byggarbetsplatsen. Gångvägen på Inspektorsgatans sida hyrs ut för byggarbetsplatsens användning och fotgängarna hänvisas till andra sidan gatan, där en tillfällig gångväg kommer att byggas. Busshållplats 451 (Inspektorsgatan) kommer under byggnadsskedet att flyttas i riktning mot staden.

Information under projektet och kontakuppgifter

TYS förmedlar Peabs månatliga e-postuppdateringar om byggarbetsplatsens framskridande och kommande arbetsmoment till närboende hyresgäster (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Studentbyn väst). Dessutom informeras separat via e-post om eventuella störande arbetsmoment eller förändringar i byggarbetsplatsarrangemangen samt om bullriga arbeten, vatten- eller elavbrott, ändringar i gångvägar och långvariga avvikelser från normala arbetstider.

Dessutom beskrivs stegen i byggprojektet i TYS nyhetsbrev och statusrapporterna som publiceras på denna webbsidan.

Om du har frågor gällande byggarbetsplatsen eller projektet, vänligen kontakta Peab Oy:s kontaktperson
Vesa Sainio tfn +358 40 143 6999 och e-post vesa.sainio@peab.fi.

Vid andra frågor du kan kontakt Studentbystiftelsen i Åbo via hyresgästenssidor, e-post på adressen office@tys.fi eller per telefon: 02 275 0200.

Vanliga frågor

  • Har jag rätt till nedsatt hyra på grund av störningar orsakade av byggarbetsplatsen?

I princip berättigar störningar orsakade av byggarbetsplatser inte till nedsatt hyra. Varje fall kommer ändå att bedömas individuellt.

  • Placeras jag först i kön om jag ansöker om att flytta till en annan lägenhet på grund av störningar orsakade av byggarbetsplatsen?

I princip placeras en bostadssökande inte först i kön på grund av störning orsakad av byggarbetsplatser, men man försöker hitta sökanden en ny bostad på samma nivå så snabbt som möjligt. Till exempel kan en person som bor i en bostad med gemensamt kök inte gå förbi en person som står i kö till Aitiopaikka, men kan till exempel snabbt få tillgång till en delad lägenhet eller liten studio i objekt som har bostäder lediga och inte har så lång kö.

  • Vilken typ av störningar kan en byggarbetsplats orsaka?

Det informeras separat via e-post om eventuella störande arbetsmoment eller förändringar i byggarbetsplatsarrangemangen samt om bullriga arbeten, vatten- eller elavbrott, ändringar i gångvägar och långvariga avvikelser från normala arbetstider.

  • Vilken är tidtabellen för störande arbeten på byggarbetsplatsen?

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00 – 16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat via e-post om avvikelser i arbetstiderna. Den preliminära tidtabellen för byggprojektet finns på den här websidan. Ändringar i tidtabellen under byggprojektet är möjliga och ändringarna uppdateras i så fall på webbplatsen.

  • När arbetar man under vardagar, arbetas det under helger?

Byggarbetsplatsens normala arbetstider under vardagar är 7.00 – 16.00. Närområdets hyresgäster informeras separat via e-post om avvikelser i arbetstiderna.

  • Studentbyn västs parkeringsplats tas ur bruk, får jag i fortsättningen parkera på innergårdarna?

När Studentbyn västs parkeringsplats tas ur bruk, har hyresgästerna endast tillåtelse att parkera på de tillåtna parkeringsområdena. Hyresgästerna har tillgång till de avgiftsfria platserna utan värmestolpar på Nummenrantas parkeringsområde och på parkeringsområdet i slutet av Inspektörsgatan. Kom ihåg att försäkra dig om att du har giltig parkeringsrätt för parkeringsplatsen i fråga via eParking. Vid behov kan du reservera en plats med värmestolpe i Studentbyn öst eller på Nummenrantas parkeringsplats. Reserveringarna görs via eParking-systemet. Instruktioner för hur man använder eParking-systemet finns på adressen: https://tys.fi/palvelut/autopaikat/eparking-ohjeet

  • Varför tillkännagavs projektets start med så kort varsel?

Ett så här stort projekt involverar många olika aktörer och myndigheter. Byggstarten beror bland annat på: stadsplanering, bygglov och beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Det är omöjligt att schemalägga och förutse dessa, så starten kan kommuniceras först när alla aspekter är i sin ordning och projektet kan påbörjas.

  • När kan jag ansöka till de färdigställda bostäderna?

Ansökan till de färdigställda bostadslägenheterna kan göras tre månader innan de är färdigställda. Byggprojektets tidtabell preciseras i och med att arbetet fortskrider. Meddelande skickas i god tid före man kan ansöka till bostadslägenheterna.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsplanketten