Skip to main content
Blogi

Haastavasta vuodesta uuteen tutuilla tunnusmerkeillä

Usein on vaikea nähdä, mitkä asiat ja tapahtumat muokkaavat ihmistä, ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa, taloutta ja muita fundamentteja, ja vielä vaikeampi on nähdä, mitkä ovat niitä, joista vuodet muistetaan. Historiahan ei välttämättä muodostu kalenterivuosittain etenevistä tapahtumista vaan keskinäisriippuvaisista trendeistä ja sykleistä, joiden jälkikäteen ajan myötä nähdään tietyille vuosille osuneen.

Vaikka vuosi 2020 ei ole ihan vielä edes päättynyt, luulen että lähes jokainen vastaisi samoin, kun kysytään, mikä kuluvaa vuotta on eniten leimannut. Valitettavasti tämä kaikkien huulilla oleva asia ei ole vielä ollenkaan ohi, päinvastoin puhutaan toisesta ja ehkä ensi vuonna tulevasta kolmannesta aallosta. Se on merkinnyt henkilökohtaisia kamppailuja ja menetyksiä, ja joillekin myös uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, eikä kukaan ole siltä turvassa.

Vielä pitää jaksaa noudattaa viranomaisten, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, työnantajien, palveluntuottajien, vuokranantajien ja muiden alansa ammattilaisten ohjeita, kun he ovat parhaalla mahdollisella tiedolla vastuullisesti miettineet oman alueensa turvallisuutta, ja kaiken lisäksi täytyy käyttää omaa järkeä ja toimia vastuullisesti.

Yksi suomalaisuuden tunnusmerkki sanotaan olevan, että täällä osataan keskimäärin hyvin noudattaa julkisen vallan antamia sääntöjä ja ohjeita, ja jopa kaivataan niitä. Ja sen taas sanotaan juontavan juurensa siitä, että joissain historian vaiheissa sen ymmärrettiin olevan kansallisen selviämisen edellytys: lait suojasivat mielivaltaa ja uusia vallanpitäjiä vastaan. Kun tähän lainkuuliaisuuteen lisätään toinen tunnusmerkkinä pidetty ominaisuus, sisu, niin edellytykset selvitä koettelemuksesta ovat monia muita paremmat. Meitä kyllä auttavat myös korkea koulutustaso, keskimäärin hyvät asumisolot, todella tiheiden väestökeskittymien puuttuminen, toisten ihmisten reviirin kunnioittaminen ja ehkä vielä jäljellä olevan yhteisöllisyyden ja toisista huolehtimisen ja vastuunkannon perinne.

Turun Ylioppilaskyläsäätiössä näitä kaikkia hyviä tunnusmerkkejä on yritetty parhaan ymmärryksen mukaan viljellä: on ohjeistettu ja autettu asukkaita ja asiakkaita, kehitetty uusia turvallisia toimintatapoja ja jatkettu ja aloitettu hyvien opiskelija-asuntojen uudistamista ja rakentamista. Satsaamista asiakkaiden, asukkaiden ja henkilöstön terveyteen ja kanssakäymisen turvallisuuteen jatketaan niin kauan kuin on tarpeen. Moni hyvä asia jää olemaan ja edelleen kehitettäväksi myös kriisin jälkeen.

Minulla on sellainen käsitys, että asukkaat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat kuuliaisesti, sisukkaasti ja toisista huolehtien pärjänneet. Näillä pärjätään myös ensi vuonna!

Kiitos säätiön henkilöstölle, hallinnossa mukana oleville, kumppaneille, asukkaille ja asiakkaille sisukkuudesta ja siitä, että mahdollistatte tulevan vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisen.

Hyvää joulua ja terveyttä vuodelle 2021!

Risto Siilos
toimistusjohtaja
TYS