Skip to main content
Blogg

Från ett utmanande år till ett nytt med bekanta kännetecken

Det är ofta svårt att urskilja vilka saker och händelser som formar människor, mänskliga interaktioner, samhället, ekonomin och andra grundläggande faktorer, och det är ännu svårare att förutse vilka, från de gångna åren, man kommer att minnas. När allt kommer omkring består historien ju inte nödvändigtvis av händelser som utvecklas under ett kalenderår, utan av varandra beroende trender och cykler, som man i efterhand upptäcker att under vissa år har varit förekommande.

Även om 2020 inte ens är över, tror jag att nästan alla skulle svara likadant om de tillfrågades om vad som har varit utmärkande för det innevarande året. Tyvärr är ämnet på allas läppar inte på något sätt över, tvärtom talas det om en andra och eventuellt en tredje våg under inkommande år. Det har inneburit personliga kamper och förluster, och för en del även nya perspektiv och möjligheter, och ingen går säker.

Det finns fortfarande ett behov av att följa instruktionerna från myndigheter, universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner, arbetsgivare, tjänsteleverantörer, hyresvärdar och andra yrkesverksamma inom sina områden, när de utifrån bästa möjliga information ansvarsfullt har övervägt säkerheten inom sin bransch, och framför allt av att använda sitt sunda förnuft och agera ansvarsfullt..

Ett av finländarnas kännetecken sägs vara att man i allmänhet följer de regler och instruktioner som utfärdats av offentliga myndigheter, och till och med har ett behov av dem. Det sägs i sin tur ha sitt ursprung i det faktum att det någon gång under historiens gång ansågs vara en förutsättning för nationell överlevnad: lagar skyddade mot despotism och nya härskare. När man till denna laglydnad tillför en annan kännetecknande egenskap, ihärdigheten, är förutsättningarna för att klara prövningen mycket bättre än hos många andra. Vi har nog också hjälp av en hög utbildningsnivå, relativt goda levnadsförhållanden, bristen på riktigt täta befolkningskoncentrationer, respekt för andra människors revir och kanske en fortfarande förekommande tradition av gemenskap och omtanke om och ansvar för varandra.

Studentbystiftelsen i Åbo har efter bästa förmåga försökt förvalta alla dessa goda egenskaper: man har instruerat och hjälpt hyresgäster och kunder, utvecklat nya trygga metoder och inlett renoveringen och byggandet av bra studentbostäder. Investeringarna i hälsan och säkerheten hos kunder, hyresgäster och personal kommer att fortsätta så länge det är nödvändigt. Många bra saker kvarstår och kommer att utvecklas även efter krisen.

Jag har intrycket av att hyresgäster, personal och partner lydigt, uthålligt och med ihärdighet har klarat sig genom att ta hand om varandra. Med hjälp av dessa egenskaper klarar vi också nästa år!

Tack till stiftelsens personal, styrelse, partner, hyresgäster och kunder för er ihärdighet och för att ni gör det möjligt att uppnå målen för det kommande året 2021.

En god jul och god hälsa för år 2021!

Risto Siilos
VD
TYS