Skip to main content
Nyheter

Årets Studentträdgårdsmästare finns i Åbo

Årets Studentträdgårdsmästare 2023 finns i Åbo. Oliver Ahnlund vann Studentträdgårdsmästare 2023-tävlingen som anordnades av studentbostadsföretagen. Målet med tävlingen, som genomfördes för andra gången, var att hitta den finaste planteringen hos studentbostädernas hyresgäster.

Aada Taipale, universitetslärare i landskapsarkitektur som tjänstgjorde som domare i tävlingen, imponerades särskilt av balkongträdgårdens vertikalitet.

”Balkongutrymmet hade använts mångsidigt och vegetationen växte på många nivåer. Dessutom var många olika växtarter representerade: nyttoväxter, men också vanligare grönväxter, som burits ut för att luftas under sommarmånaderna”, beskriver Taipale.

För vinnaren av tävlingen är odlingen av växter en viktig hobby.

”Att jobba med växter är terapeutiskt och lugnande. Växterna medför glädje i sig själva, men att odla och ta hand om dem ger en ännu djupare mening. Att ta hand om dem från fröstadiet är långsiktigt, pedagogiskt och givande”, förklarar Ahnlund.

Ahnlund har haft stort nöje av att följa tillväxten och få smaka på de självodlade tomaterna direkt från balkongen.

”Jag gillar växter och tänker fortsätta med den här hobbyn även i framtiden. Jag rekommenderar trädgårds- och grönsaksodling till alla studerande som bara har möjlighet till det! Jag tackar min mamma för alla tips och tricks hon gav mig om växtodling.”

Taipale berömmer tävlingens mångsidiga utbud.

”Det förekom stor variation i konkurrensen. Trädgårdsskötsel idkades i allt från planteringslådor och trädgårdar till balkonger och ljusa utrymmen i de egna hemmen. Grönsaker och nyttoväxter odlades flitigt, men det var också ett nöje att se blommande växter ibland dem – vilket dessutom är en pollineringsvänlig handling”, lovordar Taipale.

Tävlingen bevisade att fina odlingar lyckas i olika typer av studentbostäder.

”Det var också fint att märka att många nyttoväxter också kan odlas inomhus – alla har ju inte tillgång till en balkong.”

Om tävlingen

Studentträdgårdsmästar-tävlingen, som presenterade de finaste planteringarna hos studentbostädernas hyresgäster, anordnades nu för andra gången. Vinnaren av 2022 års tävling      hittades i Villmanstrand. Tävlingen som ordnades på Instagram lockade 45 deltagare med gröna fingrar från Vasa, Villmanstrand, Jyväskylä, Åbo och huvudstadsregionen. Vinnaren får ett presentkort värt 200 € till en trädgårdsaffär. Förutom vinnaren av den nationella tävlingen belönade studentbostadsföretagen lokala vinnare.

I Åbo TYS expertjury förälskade sig i den stämningsfulla gården i Studentbyn väst, där man kunde hitta både prydnadsväxter samt nyttoväxter. Vinnaren har kontaktats personligen och får ett presentkort värt 99 euro till Viherlassila.