Skip to main content
Nyheter

Utnyttja våra enkla vattenbesparingstips!

Även om el och vatten ingår i hyran i TYS bostäder är det bra att komma ihåg att energiförbrukningen också påverkar miljön och också innebär en kostnad för TYS. Att spara energi är viktigt för att mildra effekterna av klimatförändringarna, säkra energiförsörjningen, minska behovet av importerad energi, minska energikostnaderna och skydda miljön.

I Finland är vi vana vid att ha rikliga reserver av drickbart rent vatten, men vattnet är ingen självklarhet. Tillverkning och uppvärmning av kranvatten drar stora mängder energi. Nästan en tredjedel av hushållens koldioxidavtryck härrör från boendet och boenderelaterad energianvändning. Ska miljöverkningarna av boendet minska är det därför viktigt att fokusera på att spara energi t.ex vatten. Men vatten går åt också för den mat, de kläder och de hushållsartiklar vi köper och för att hantera vårt avfall. Detta vatten kallas dolt eller virtuellt vatten. Dolt vatten finns inte bara i livsmedlen utan i alla varor, kläder, elektricitet, tjänster och färdmedel.

Vi har nedan samlat några tips om hur du enkelt kan spara vatten i ditt dagliga liv och samtidigt delta i kampen mot klimatförändringarna.

Minska tiden du tillbringar i duschen

Duschen är hushållens största energibov. Långa duschar förbrukar mycket vatten och värmeenergi. Genom att minska tiden du spenderar i duschen kan du spara tiotals liter vatten per dusch, eftersom en minut i duschen förbrukar cirka 12 liter vatten. Genom att till exempel byta din dagliga 10 minuters dusch som förbrukar 120 liter vatten till en 5 minuters dusch, sparar du redan 60 liter vatten per dusch.

Få av oss tycker om kalla duschar och det behövs också värmeenergi för att producera det varma vattnet som används i duschen. Det behövs till exempel 4 kWh energi för att värma upp 120 liter vatten som används för en 10 minuters dusch.

Med samma energi

  • dammsuger du din bostad i 4 timmar
  • tittar du på TV i 48 timmar
  • använder du datorn i 28 timmar

Vi utmanar alla våra hyresgäster att inte stå i duschen mer än fem minuter per gång. Anta utmaningen och skaffa dig ett eget fem minuters duschtimglas från TYS bostadsbyrå (Studentbyn 12A, 20540 Åbo).

Stäng kranen under du borstar tänderna

Det lönar sig också att vara försiktig vad gäller andra vattenförbrukningsvanor. Det lönar sig till exempel att stänga av kranen under tandborstningen. När man låter vattnet rinna i 2 minuter medan man borstar tänderna, försvinner cirka 12 liter vatten/tandborstning ner i avloppet.

Tvätta inte tvätt eller disk under rinnande vatten

Det mest energieffektiva sättet att tvätta kläder och kärl är att använda sig av en för ändamålet avsedd tvättmaskin. Tvätta fulla maskiner och använd snabb- och sparprogram när det är möjligt. Alla har givetvis inte maskiner i sina hem. I dessa fall är det ändå bra att komma ihåg att kärl eller kläder inte ska tvättas under rinnande vatten. När man låter vattnet rinna i 1 minut försvinner cirka 12 liter vatten per minut ner i avloppet.

Läcker kranen eller wc-cistern? Övervaka badrumsmöblernas skick

En stor mängd vatten kan sparas genom att övervaka skicket på hemmets badrumsmöbler, såsom wc-cistern och kranar, och meddela TYS om eventuella läckor. En toalettstol som läcker kan förbruka några liter per timme, vilket ger upp till 30 000 liter i veckan, eller 3 000 hinkar. Om det till exempel droppar ur kranen, gör en felanmälan, så kommer vi och fixar läckan och förhindrar att vatten går till spillo.

Övervaka din egen vattenförbrukning om din bostad har en vattenmätare

En del av TYS bostadsobjekt (Aitiopaikka, Haliskylä, Yo-talot och en del av bostäder i Kuunsilta) har bostadsspecifika vattenmätare som anger mängden konsumerat varmt och kallt vatten. Med hjälp av mätaren kan hyresgästen övervaka sin egen vattenförbrukning och vid behov göra ändringar. Kan du till exempel sänka din vattenförbrukning från förra månaden, till exempel genom att minska tiden du spenderar i duschen?

Värm inte din bostad onödlig

TYS bostäder värms upp av vattencirkulationsradiatorer, som behöver värmeenergi för att producera varmvattnet. Temperaturen i bostäderna regleras av husautomatik, som justerar det vatten som cirkulerar i radiatorerna enligt utomhustemperaturen, så att termostaten när den är inställd på ”maximalt läge” strävar till att hålla rumstemperaturen på +21 grader. Temperaturen i den egna bostaden kan alltså justeras svalare än så och det här är värt att göra om ditt hem känns för varmt. Att sänka rumstemperaturen med en grad sparar fem procent värmeenergi. Under vintermånaderna, i stället för att använda extra värme, till exempel elektriska radiatorer, är ett mer klokt sätt att värma upp att använda ullstrumpor och andra varma kläder när du är hemma.

Spara dolt vatten

Optimera också ditt indirekta vattenavtryck. Vatten, kallat dolt eller virtuellt vatten, behövs för att tillverka maten, kläderna och hushållsartiklarna vi köper och för att slänga det avfall vi köper. Du kan spara dolt vatten, till exempel:

  • Köp inhemska, regionala och säsongsbetonade produkter. De finska produkternas vattenavtryck är mindre än dem som importeras från utlandet. Till exempel, när man köper ett kilo ris från en butik, förbrukar han cirka 3 300 liter vatten på andra sidan jordklotet.
  • Ha en vegansk / vegetarisk dag då och då. Köttproduktion förbrukar en enorm mängd vatten. Att lägga till vegetariska matdagar i din kost minskar mängden dolt vatten du använder.
  • Drick kranvatten istället flaskvatten. Innehållet i vattenflaskan och tillverkningen av själva flaskan förbrukar mer vatten än kranvatten. I Finland är kranvattnet också av högsta kvalitet.
  • Köp begagnat eller låna. Spara dolt vatten genom att gynna loppisar och återvinning när du köper kläder, hushållsartiklar, möbler och hobbyutrustning.
  • Promenera, cykla och använd kollektivtrafik istället för en bil. Visste du att det går åt ungefär 400 000 l vatten för att tillverka en enda bil?
  • Kasta så lite som möjligt. Släng inte mat i skräpet eller avloppet, utan sortera det i bioavfall. Sälj eller ge bort användbara onödiga föremål, möbler och kläder.