Skip to main content
Nyheter

Samtalshjälp för att hantera känslor, rädsla och oro som orsakas av kriget i Ukraina

Rysslands angrepp mot Ukraina har gett också många människor i Finland en chock. Kriget, nöden som de krigsdrabbade lider och den eventuella oron för egen och andras säkerhet har under den gångna veckan upptagit allas våra sinnen. Skeendet ger upphov till ett myller av naturliga tankar och känslor, så som ångest och rädsla.

Ingen ska ändå behöva vara ensam med sina känslor och i exceptionella situationer kan vi stödja varandra: samtala med närstående, hälsa på grannen och fråga hur det går. Ingen lämnas ensam och vi tar hand om varandra.

Det finns också många instanser som erbjuder samtalshjälp för hantering av den nya situationen:

Åbo socialjour erbjuder kris- och diskussionshjälp dygnet runt, tel. 02 262 6003.

Kriscentret i Åbo ger diskussionshjälp för att hantera situationen i Ukraina genom att ringa 040 8223 961.

MIELI ry:s Kristelefon på svenska dejourerar på numret 09 2525 0112
må, ons kl. 16.00-20.00 och ti, to, fre kl. 9.00-13.00
Kristelefon på finska dejourerar 24/7 på numret 09 2525 0111.
Kristelefon på engelska och arabiska dejourerar på numret 09 2525 0113
må, ti kl. 11.00-15.00, ons kl. 13.00-16.00 och 17.00-21.00 samt to 10.00-15.00

Sekasin-chat för under 30-åringar (vardagar kl. 9–24 och veckoslut kl. 15–24): https://sekasin247.fi/

Solmussa-chat för över 30-åringar (må–to kl. 15-19): https://tukinet.net/teemat/solmussa-chat-783075200/

Nyyti rf:s mielenTEKoja-chat måndag kl. 17-19: https://www.nyyti.fi/

Universitetsprästernas campuskapell är öppet för alla studenter vid högskolorna i Åbo; adressen är Rektorsåkersgatan 4. En universitetspräst dejourerar i campuskapellet på följande tider:

  • ti 8.3. kl. 9-12
  • on 9.3. kl. 9-12
  • to 10.3. kl. 9-12

Kyrkans samtalstjänst

  • Telefonjouren tfn. 0400 22 11 90, varje dag kl. 10-13 och 20-23.
  • Chattjouren samtalstjanst.fimå-fre kl. 13–16 fram till påsk samt må-to kl. 19-21.

Kriscentralerna i hela Finland bistår med samtalshjälp både ansikte mot ansikte och på distans: https://mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/sos-kriscentret/