Skip to main content
Nyheter

Bygget av Tyyssija har startat – schaktnings- och pålningsarbetet fortsätter de närmaste veckorna

Byggarbetet för bostadsobjektet Tyyssija inleddes den 1 april. Många byggnadsskeden förestår innan projektet går i mål och Studentbyns nya hjärta står klart med 186 planerade klimatvänliga bostäder och mångsidig service.

”Tillsvidare har vi inte stött på några överraskningar i jordlagren”, säger byggplatsens produktionsingenjör och kontaktperson Vesa Sainio från Peab Oy.

Under de närmaste månaderna framskrider arbetet på byggplatsen med schaktnings- och pålningsarbete. Innan detta kommer i gång måste byggplatsen i alla fall förberedas för arbetet.

”Arbetet började med att byggplatsen inhägnades och asfalten togs bort från parkeringsplatsen i ena ändan av byggplatsen. Vi har också inrättat ett byggplatskontor som kommer att ha adressen Studentbyn 5C, säger byggplatsens produktionsingenjör och kontaktperson Vesa Sainio från Peab Oy.

Under de närmaste veckorna kommer ofantliga mängder av jordmassor att avlägsnas från byggplatsen innan det egentliga pålningsarbetet kan börja. Under markytan kan det också hända att ”historiens vingslag” gör sig påminda. Under parkeringsområdet finns bland annat simbassängen i den gamla semesterby Ikituuri och de betongkonstruktionerna kommer schaktningsarbetet eventuellt att stöta på.

”Tillsvidare har vi inte stött på några överraskningar i jordlagren. En del gamla fjärrvärmerör som var ganska omfångsrika och annan avskriven infrastruktur samt byggavfall. Om simbassängen dyker upp kan det hända att vi måste ta bort det gamla kaklet från bassängens botten, säger Sainio.

här stiger det. Under de närmaste veckorna kommer ofantliga mängder av jordmassor att avlägsnas från byggplatsen

Schaktningsarbetet kommer att resultera i en 5 meter djup grop som ska bli befolkningsskydd. Där läggs först en bädd av stenkross för pålningsmaskinerna och senare i vår inleds arbetet med att slå ner pålarna för den blivande byggnaden.

”Innan egentlig pålning börjar görs veckorna 17–18 en provpålning för att undersöka jordmånens bärkraft och genomsläpplighet under olika delar av den blivande byggnaden. Det behövs för att den planerade pålningslängden eller tillräcklig strukturell bärkraft ska uppnås. I det egentliga pålningsskedet slås sammanlagt cirka 600 stål- och betongpålar ner i byggplatsen till 25–35 meters djup. Pålningen slutförs under sommaren 2020”, säger Sainio.

”Innan egentlig pålning börjar görs veckorna 17–18 en provpålning”, berättar Sainio. I bakgrunden görd de första provpålningar.

Under de närmaste veckorna uppförs en stålspontvägg längs byggplatsens sida längs Inspektorsgatan, som stöd för det trafikerade gatuområdet, och de återstående resterna av det gamla kontoret förs bort. Vid behov kommer gång- och cykeltrafiken vid byggplatsen att alldeles tillfälligt ledas bakvägen runt byggplatsen.

”Det kan hända att trafiken på Inspektorsgatan måste stängas av och momentant styras under olika byggnadsskeden så som tunga fordonstransporter, till exempel element- och lyftkransleveranser, som kräver särskilt mycket uppmärksamhet och utrymme för att fungera. Just nu i schaktningsskedet finns det mycket lastbilstrafik till byggplatsen på Inspektorsgatan. Huvudsaken är att arbetet kan utföras tryggt och vi hoppas på tålamod från alla under den här tiden av möjliga förändringar”, säger Sainio.