Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsens personal besökte Åbo slott och utvecklade sig i hälsofrämjande gemenskap

Personalen vid Studentbystiftelsen i Åbo samlades i mitten av november till en för hela stiftelsen gemensam dag för att främja arbetshälsan, en så kallad tyky-dag på Åbo slott. Morgonen började med gemensam frukost i Herrekällaren, varefter en slottsvandring vidtog med brott, straff och fängelser som tema. Under rundvandringen fick vi höra bland annat hur Jaakko Ilkka under Klubbekriget flydde från slottet, varför man i slottets festsal alltid satt med ryggen mot väggen och hur bestraffningsformerna med åren ändrades.

Efter rundvandringen genomförde arbetspsykologen Sari Rothberg från Terveystalo en för hela personalen gemensam arbetsgemenskapsutbildning. Den gav var och en tillfälle att fundera på olika personlighetstyper, sin egen och andras. Inom ramen för utbildningen funderade vi också på olika konkreta sätt att kommunicera i en heterogen arbetsgemenskap.