Skip to main content

Avfallshanteringen vid TYS bostadsobjekt är nu koldioxidneutral

TYS har skaffat en koldioxidneutral avfallshanteringstjänst för alla sina bostadsobjekt. Koldioxidneutral avfallshantering innebär att Lassila & Tikanoja, som sköter TYS´ bostadsobjektens avfallshantering,  beräknar växthusgasutsläppen från transport och hantering av avfallet vid alla TYS bostadsobjekt och kompenseras dem. Kompensationen sker så att den mängd koldioxid som utsläppen motsvarar binds från atmosfären genom Gold Standard-certifierade skogsplanteringsprojekt. Förutom att binda koldioxid främjar projekten även andra målsättningar för en hållbar utveckling. Projekten stöder till exempel sysselsättningen av lokalbefolkningen och ökar naturens mångfald. Med hjälp av projektet planteras just nu träd i Panama, du kan läsa mer om projektet här.