Skip to main content
Nyheter

TYS energibesparingstalko utmanar hyresgästerna att tänka på sin el- och vattenförbrukning

By 13.6.2023juni 21st, 2023Ingen kommentar

Mellan oktober 2022 och februari 2023 genomförde TYS ett energibesparingstalko för hyresgästerna, för att uppmuntra dem att spara energi. Bakgrunden var den europeiska energikrisen som orsakades av Rysslands angreppskrig i Ukraina, och som man ville förbereda sig för under de kallaste månaderna av uppvärmningssäsongen. Talkot gick bra på stiftelsens enheter och resultaten var uppmuntrande, med bra feedback från hyresgästerna.

När vädret blev kallare på hösten 2022 blev det allt tydligare för TYS att den kommande vintern kommer att bli exceptionell när det gäller energiförsörjning – energikostnaderna förutspåddes stiga och man befarade att det skulle bli brist på energi även under vinterns kallaste stunder. Man beslöt att förbereda sig för möjliga energiutmaningar och för att spara energi. Avgörande för besparingsåtgärderna var stiftelsens nästan 6700 boende, vars förbrukning skulle spela en betydande roll för energiförbrukningen under den kommande vintern.

I TYS hyresavtal ingår el och vatten i lägenhetshyran. Undantag är bostadsobjekten Tyyssija och Kuunsilta, där vatten debiteras på förbrukningsbasis. I bostadsobjektet Aitiopaikka började förbrukningsbaserad vattenfakturering i januari 2023. Detta är en utmaning när det gäller energibesparing, eftersom förbrukningen inte direkt återspeglas i hyresgästernas plånböcker. Dessutom bor många av hyresgästerna i sin första bostad, och många är inte bekanta med de åtgärder eller kostnader som är förknippade med energiförbrukning.

Stiftelsens elförbrukning har varit lägre än genomsnittet jämfört med andra studentbostadsoperatörer i den årliga SOA-jämförelsen 2023 – av de 14 jämförda operatörerna rankades TYS på nionde plats, men vattenförbrukningen var bland de bästa. Därför skulle energibesparingsåtgärderna också fokusera på kontroll av vattenförbrukningen. Stiftelsens mål är att vara koldioxidneutral och genom att minska vattenförbrukningen kan stiftelsens koldioxidavtryck också påverkas.

Även energiförbrukningen i stiftelsens övriga verksamheter optimerades under vintern. Optimeringar gjordes inom belysning, ventilation och bastur. För bastur granskades uppvärmningsscheman och turer med mindre än 60 % användning togs ur drift. Genom att ta bort bastuskiften med liten användning, på mindre än sex veckor, uppnåddes en besparing motsvarande den årliga elförbrukningen i ett enfamiljshus med eluppvärmning.

Även små åtgärder gör stor skillnad

När det gällde hyresgästerna beslöt man att lansera en särskild kommunikationskampanj för hyresgästerna om el- och vattenbesparingar, inspirerad av regeringens Snäppet svalare-energibesparingskampanj. Energibesparingarna startade den 10 oktober 2022 och pågick till slutet av februari 2023.

TYS uppmanade alla boende att samarbeta för att göra små förändringar i sina dagliga liv som skulle hjälpa att spara energi. Hyresgästerna fick ett energispartips i sin e-post varje vecka och utöver detta publicerades tips på TYS sociala mediekanaler och på talkots egna hemsidor.

Man ville att tipsen skulle vara enkla, roliga och relevanta för studenternas dagliga liv, så att förändringarna skulle vara meningsfulla för hyresgästerna. De potentiella energibesparingarna som erhölls med hjälp av tips var alltid knutna till något konkret, till exempel elförbrukningen för ett enfamiljshus med eluppvärmning. Inför julen gavs också tips inför julfirandet. Tipsen betonade också vikten av alla boendes konsumtion. Man kan göra en stor besparing med en liten egen besparing om alla boende gör en liknande besparing.

Talkot omfattade också en energibesparingstävling, där bostadsobjekten utmanades att kollektivt minska sin egen energiförbrukning. I början av tävlingen beräknades medelförbrukningen av el och vatten för varje bostadsobjekt för de tre föregående åren, motsvarande de aktuella månaderna.

Hyresgästerna i de vinnande enheterna som hade anmält sig till lotteriet, deltog i utlottningen av presentkort till Ruohonjuuri-webbutiken.

Energiförbrukningen började minska – bra feedback av hyresgästerna

I början av mars 2023 sammanställdes förbrukningssiffrorna och av TYS bostadsobjekt lyckades Ikituuri spara mest el (23,18 % mindre) och Studentbyn öst (21,02 % mindre). Sammantaget var elförbrukningen 1,56% lägre och vattenförbrukningen 8,18% lägre än det treåriga genomsnittet, vilket anses som ett utmärkt resultat.

I samband med talkot skickades en enkät också till hyresgästerna för att fråga om deras synpunkter på de tips och kommunikationskanaler som valts. Av de 142 invånare som svarade på enkäten ansåg mer än 88% att energibesparingstipsen i talkot var nyttiga och enkla att genomföra. Bland de svarande var det överlägset populäraste sättet (72% av de svarande) att få information om energiförbrukningen i sina hem via e-post.

Den fria feedbacken berömde talkot för dess aktualitet, men man insåg också energiförbrukningens inverkan på klimatförändringen. Tipsen ansågs vara roliga och lätta att genomföra.

”Tävlingen och kampanjen utmanade mig att vara mer kreativ när det gäller energibesparing. Tipsen som gavs var de vanliga, och eftersom jag redan tillämpade de flesta av dem, blev jag uppmuntrad att tillämpa fler idéer. En annan viktig idé var känslan av gemenskap – det kändes som om alla boende nu fungerade tillsammans.”

”Det fanns många tips som var lätta att omsätta i praktiken och göra till en vana. Jag tror att liknande kampanjer är användbara och viktiga eftersom de uppnår något konkret.”

”Den här typen av kampanj är viktig och väldigt aktuell, samt ett bra sätt att uppmärksamma hyresgästerna på sin egen konsumtion.”

Baserat på feedbacken kommer kommunikationen kring energi att fortsätta även i framtiden. En ny kampanj om energiförbrukning planeras för år 2023.