Skip to main content
Uutiset

TYS:n energiansäästötalkoot haastoivat asukkaat miettimään sähkön ja veden kulutustaan

TYS toteutti lokakuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä asukkaille energiansäästötalkoot, joilla pyrittiin kannustamaan asukkaita energiansäästöön. Taustalla oli Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttama Euroopan laajuinen energiakriisi, johon haluttiin varautua lämmityskauden kylmimpien kuukausien aikana. Talkoot sujuivat säätiön kohteissa hyvin ja tulokset olivat kannustavia ja asukkailtakin se sai hyvää palautetta.

Syksyn 2022 ilmojen kylmetessä TYS:llekin alkoi käymään yhä selvemmäksi, että tulevasta talvesta on tulossa energian saannin kannalta poikkeuksellinen – energian kustannusten ennustettiin nousevan ja energiasta pelättiin olevan jopa talven kylmimpinä hetkinä pulaa. Mahdollisiin energiahaasteisiin päätettiin ryhtyä varautumaan ja energiaa säästämään. Säästötoimenpiteissä avainasemaan nousivat säätiön lähes 6700 asukasta, joiden kulutuksella olisi tulevan talven energiankulutuksen kannalta merkittävä rooli.

TYS:n asuntojen vuokrasopimuksissa sähkö ja vesi kuuluvat asuntojen vuokraan. Poikkeuksia ovat Tyyssijan ja Kuunsillan asuntokohteet, joissa vesi laskutetaan kulutusperusteisesti. Aitiopaikan asuntokohteessa kulutusperusteinen vesilaskutus aloitettiin tammikuussa 2023. Energiansäästön kannalta tämä on haaste, sillä kulutus ei suoraan näy asukkaiden lompakossa. Lisäksi asukaskunnasta moni asuu ensimmäisessä omassa asunnossaan, ja energiankulutukseen liittyvät toimenpiteet tai kustannukset eivät ole monille tuttuja.

Säätiön sähkön kulutus on vuosittaisessa Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n vertailussa vuonna 2023 ollut muihin opiskelija-asumisen toimijoihin verrattuna ollut keskimääräistä vähäisempää – vertailluista 14 toimijasta TYS:n sijoittui yhdeksänneksi, mutta vedenkulutus ollut kärkikastia. Tämän vuoksi energiansäästötoimenpiteissä haluttiin keskittyä myös vedenkulutuksen hillitsemiseen. Säätiön tavoitteena on olla hiilineutraali ja vedenkulutusta laskemalla myös säätiön hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa.

Myös säätiön muissa toiminnoissa tapahtuvaa energiankulutusta optimoitiin talven aikana. Optimointeja tehtiin esimerkiksi valaistukseen, ilmanvaihtoon ja saunoihin. Saunojen osalta tarkasteltiin lämmitysaikatauluja ja vuorot, joiden käyttöaste oli alle 60 % poistetiin käytöstä. Poistamalla vähäisellä käytöllä olevat saunavuorot, alle kuudessa viikossa saatiin aikaan yhden sähkölämmitteiden omakotitalon vuosittaiset sähkökulutuksen verran säästöä

Jo pienillä teoilla on iso merkitys

Asukkaiden osalta energiankulutukseen päätettiin valtionhallinnon yhteinen Astetta alemmas -energiansäästökampanjan innoittamalla aloittaa oma sähkön ja veden säästämiseen ohjaava viestintäkampanja asukkaille. Energiansäästö alkoi 10. lokakuuta 2022 ja jatkui helmikuun 2023 loppuun.

Talkoissa TYS kutsui kaikki asukkaat yhteisvoimin tekemään pieniä muutoksia omaan arkeensa, joiden avulla energiaa pystyi säästämään. Asukkaat saivat joka viikko sähköpostiinsa energiansäästövinkin ja tämän lisäksi vinkkejä julkaistiin TYS:n sosiaalisen median kanavissa ja talkoiden omilla verkkosivuilla.

Vinkit haluttiin pitää helppoina, hauskoina ja opiskelijan arkeen sopivina, jotta muutosten tekeminen olisi asukkaille mielekästä. Vinkkien avulla saatu potentiaalinen energiansäästö sidottiin aina konkreettiseen, esimerkiksi sähkölämmitteiden omakotitalon, sähkönkulutukseen. Joulun alla annettiin myös juhlakauteen sopivia vinkkejä. Vinkeissä korostettiin myös koko asukaskunnan kulutuksen merkitystä. Omalla pienellä säästöllä voi saada ison säästön aikaan, jos koko asukaskunta tekee samanlaisen säästötoimenpiteen.

Talkoisiin liittyi myös energiansäästökilpailu, jossa asuntokohteet haastettiin yhteistuumin laskemaan omaa energiankulutustaan. Kilpailun aluksi jokaiselle asuntokohteelle laskettiin oma keskimääräisen sähkön ja veden kulutus talkookuukausia vastaavien edellisen kolmen vuoden ajalta.

Voittajakohteiden asukkaiden, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan talkoiden arvontaa, arvottiin lahjakortteja Ruohonjuuren verkkokauppaan.

Energiankulutus lähti laskuun – asukkailta hyvää palautetta talkoista

Maaliskuun alussa 2023 kulutuslukemat laskettiin yhteen ja TYS:n asuntokohteista eniten sähköä onnistui säästämään Ikituuri (23,18 % vähemmän) sekä eniten vettä Yo-kylä itä (21,02 % vähemmän). Kaiken kaikkiaan talkoiden aikana sähköä käytettiin 1,56 % vähemmän ja vettä 8,18 % vastaavaan kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna, mitä voidaan pitää mainiona tuloksena.

Talkoiden tiimoilta asukkaille lähetettiin myös kysely, missä tiedusteltiin heidän näkemyksiään talkoiden vinkeistä ja valituista viestintäkanavista. Kyselyyn vastanneista 142 asukkaasta yli 88 % oli kokenut talkoiden energiansäästövinkit höydyllisiksi ja helpoiksi toteuttaa. Vastaajien joukosta ehdottomasti suosituin tapa (72 % vastaajista) saada tietoa asumisensa energiankulutuksesta oli sähköposti.

Vapaassa palautteessa talkoita kiiteltiin niiden ajankohtaisuudesta, mutta myös energiankulutuksen vaikutus ilmastonmuutokseen oivallettiin. Vinkkejä pidettiin hauskoina ja helppoina toteuttaa.

”Kilpailu ja kampanja haastoivat mua itseä toimimaan energiansäästämisen kanssa aikaisempaa luovemmin. Annetut vinkit olivat tavanomaisia, ja koska toteutin niistä suurinta osaa jo valmiiksi, innostuin soveltamaan ideoita lisää. Toinen tärkeä ajatus oli yhteisöllisyys – tuntui, että nyt talkoillaan kaikkien asukkaiden kesken yhdessä.”

”Vinkkejä oli paljon, niitä oli helppo toteuttaa käytännössä ja ottaa tavaksi. Mielestäni vastaavat kampanjat ovat hyödyllisiä ja tärkeitä, koska niillä saadaan jotain konkreettista aikaan.”

”Tällainen kampanja on tärkeä ja erittäin ajankohtainen, sekä mainio tapa kiinnittää asukkaiden huomiota omaan kulutukseensa.”

Saadun palautteen perusteella energiaan liittyvää viestintää jatketaan myös tulevaisuudessa. Vuodelle 2023 on suunnitteilla uusi energiankulutukseen liittyvä kampanja.