Skip to main content

Trender i Åbo och på annat håll

Åbo är en stad med drygt 190 000 invånare, sex universitet och 40 000 studerande. När du går på gatan kan du räkna med att var femte som kommer emot är studerande, varav var femte bor i en av Studentbystiftelsen i Åbos bostäder – så där grovt räknat och beroende på var i Åbo du rör dig.

Invånarantalet i Åbo har ökat ganska stadigt om man ser på tillväxtkurvan som började år 1885, men det har också varit några jämna perioder. Den industriella tillväxten och efterfrågan på arbetskraft, som har kallats en positiv strukturomvandling i Egentliga Finland, väntas öka åtminstone fram till mitten av 2020-talet. Åbo förväntas vara ett tillväxtcentrum vid sidan av Helsingfors och Tammerfors även i framtiden, i scenarier som sträcker sig fram till år 2040. Om tillväxten fortsätter någorlunda stadigt, med cirka 2 000 fler invånare per år, finns det 210 000 Åbobor år 2029 när Åbo fyller 800 år.

Högskolorna i Åbo främjar innovationer och ökar utbildningsutbudet, och ett färskt exempel på det senare är utvidgningen av diplomingenjörsutbildningen inom maskinteknik och materialteknik vid Turun yliopisto samt den nya utbildningen i kinesiska. Det är svårt att föreställa sig Åbo, den positiva strukturomvandlingen och tillväxttrenden utan högskolornas viktiga insats.

Andelen personer som bor på hyra har ökat i alla större stadsregioner. Åbo ligger i topp när det gäller det procentuella antalet personer som bor på hyra av alla hushåll, den procentuella andelen ensamboende och den senaste tidens hyresökningar i fritt finansierade bostäder.

Enligt Åbo stads bostads- och markpolitik som är under utarbetande bör totalvolymen i bostadsproduktionen vara cirka 2 100 bostäder per år för att de mål som ställts upp för stadens befolkningsökning ska kunna nås. I dokumentutkastet strävar man bl.a. till att sätta upp mål för att trygga produktionen av skäligt prissatta bostäder, och för TYS har man satt ett produktionsmål på 140 bostäder per år, vilket är mycket möjligt under stiftelsens strategiska period 2018–2022.

Studentbystiftelsen i Åbo strävar till att vara studentens bästa partner när det gäller boende, att erbjuda studerande förmånliga och bra hyresbostäder samt främja läroanstalternas framgång och Åbos popularitet som studentstad. TYS måste också vara ekonomiskt stabilt för att möjliggöra ett tryggt, individuellt och lätt studentboende. Här har stiftelsen ännu mycket att göra, och bra har vi klarat oss hittills. Tack till stiftelsens fantastiska personal, hyresgäster, alla som jobbar inom stiftelsens administration och alla samarbetspartner.

Det mest aktuella i Åbo och på andra håll är trots allt julen som nu står för dörren. Åbo är Finlands julstad som utlyser julfreden. Så har man gjort kanske enda sedan 1200-talet. När man idag utlyser julfreden uppmanas alla att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande och slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg. Andakt, stillhet, frid, fröjd – där har vi den finländska julens viktigaste ingredienser. Ha en fröjdefull julhelg!

Risto Siilos
VD, TYS