Skip to main content
BlogiUutiset

Trendejä Turussa ja vähän muuallakin

Turku on runsaan 190 000 asukkaan, kuuden korkeakoulun ja 40 000 opiskelijan kaupunki. Kun kävelet kadulla, voit laskea, että joka viides vastaantulija on opiskelija, joista puolestaan joka viides asuu Turun Ylioppilaskyläsäätiön asunnossa. Noin niin kuin karkeasti ja riippuen missä päin Turkua kuljet.

Turun väkiluvun kasvu on ollut melko tasaisen nousevaa vuodesta 1885 alkavassa kasvutrendiä kuvaavassa käyrässä, joitain tasaisia jaksojakin on tosin ollut. Varsinais-Suomen positiiviseksi rakennemuutokseksi kutsutun teollisuuden kasvun ja työvoiman tarpeen odotetaan lisääntyvän ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka. Turun ennustetaan olevan Helsingin ja Tampereen ohella kasvukeskus myös tulevaisuudessa, vuoteen 2040 ulottuvissa skenaarioissa. Jos kasvu jatkuu kohtuullisen tasaisena eli noin 2000 asukkaan vuosivauhdilla, on turkulaisia yli 210 000 Turun täyttäessä 800 vuotta vuonna 2029.

Turussa toimivat korkeakoulut edistävät innovaatioita ja lisäävät koulutustarjontaa, josta viimeaikainen esimerkki on Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen laajentaminen konetekniikassa ja materiaalitekniikassa sekä kiinan kielen koulutuksen alkaminen. Vaikea on kuvitella Turkua, positiivista rakennemuutosta ja kasvukeskustrendiä ilman korkeakoulujen tärkeää panosta.

Vuokralla asuvien osuus on lisääntynyt kaikilla suuremmilla kaupunkiseuduilla. Turku on noussut kärkeen vuokralla asuvien kotitalouksien prosentuaalisessa määrässä kaikista kotitalouksista, yksinasuvien prosentuaalisessa osuudessa ja viimeaikaisessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien nousussa.

Valmisteltavana olevan Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan mukaan asuntotuotannon kokonaisvolyymin tulee olla noin 2 100 asuntoa vuodessa, jotta kaupungin asukasmäärän kasvulle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Luonnosdokumentissa pyritään mm. linjaamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamistavoitteita, ja TYS:lle on siinä vuotuinen 140 asunnon tuotantotavoite, joka on hyvinkin mahdollinen säätiön strategiakauden 2018-2022 aikana.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö pyrkii olemaan opiskelijan paras kumppani asumisessa, tarjoamaan opiskelijoille edullisia ja hyviä vuokra-asuntoja sekä edistämään oppilaitosten menestymistä ja Turun houkuttelevuutta opiskelukaupunkina. TYS:n pitää olla myös taloudellisesti vakaa voidakseen mahdollistaa turvallisen, yksilöllisen ja helpon opiskelija-asumisen. Tässä riittää säätiöllä tekemistä, hyvin on pärjätty tähän asti. Kiitos säätiön upealle henkilöstölle, asukkaille, säätiön hallinnossa toimiville ja kaikille yhteistyökumppaneille.

Kaikista ajankohtaisin asia Turussa ja muualla on kuitenkin pian tuleva joulu. Turku on Suomen joulukaupunki, joka julistaa joulurauhan. Näin on tehty ehkä jo 1200-luvulta lähtien. Nykymuodossaan julistuksessa kehotetaan kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään ja lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Hartaus, hiljaisuus, rauhallisuus, riemu – siinäpä suomalaisen joulun perinteiset ainekset. Riemullista joulujuhlaa sinulle!

Risto Siilos
toimitusjohtaja, TYS