Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsens nya webb- och hyresgästsidor togs i bruk

Under Valborgshelgen tog Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) sina nya internet- och hyresgästsidor i bruk. Samtidigt förnyades bostadssökningen och blanketten för bostadssökning. Den bärande tanken bakom den nya sajten kan komprimeras så här: Välkommen till ditt eget hem. För många studerande är TYS-bostaden det första egna hemmet. Bostaden kan också vara utbytesstudentens första kontakt med Finland och den finländska kulturen. Stiftelsens elektroniska tjänster utgör en helhet där klienterna lätt kan hitta det de behöver.

I och med webbsajtsreformen har det för TYS-klienten blivit ännu lättare än hittills att hitta och ansöka om bostad. På de nya hyresgästsidorna sköter man behändigt alla ärenden i samband med det egna boendet via en enda sida. Projektet beaktade målgruppens behov och den feedback som gavs om de gamla sidorna ­­– sajten fungerar på tre språk med alla terminaler.

I samband med sajtförnyelsen ville man också uppdatera studentbystiftelsens image. Utgångspunkt för reformen var en modern och attraktiv image som också beaktar stiftelsens långa historia. I logon bibehölls trafikmärket som föreställer ett flygfoto av Studentbyn; det har ju varit med sedan tidernas begynnelse. Den viktigaste förändringen är en övergång till att använda förkortningen TYS. Också färg- och bildsättningen har förnyats.