Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo kommer inte att höja hyrorna för 2024

By 26.10.2023Ingen kommentar

Studentbystiftelsen i Åbo kommer inte att höja hyrorna för sina bostäder för 2024. Lägenhetshyran bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s anvisningar och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att som lägenhetshyra får det debiteras högst den summa som vid sidan av andra intäkter behövs för att täcka finansieringen av hyresbostäderna och till dem anslutna lokaler samt de utgifter som är förenade med god fastighetsskötsel.

Stiftelsens ekonomi är direkt beroende av beläggningsgraden för lägenhetsuthyrning. Målet för 2024 är fortfarande satt till en ekonomisk beläggningsgrad på minst 97 %.

Stiftelsens totala budgeterade intäkter för 2024 är drygt 29,9 miljoner euro. Bostadshyrorna utgör huvuddelen av inkomsten. Resten inkluderar övriga hyresintäkter (t.ex. parkeringsplats- och andra hyresrättshyror), bruksavgifter (t.ex. möbel- och tvättstugeavgifter) och övriga intäkter (t.ex. kontorsavgifter).

Serviceavgiften förblir oförändrad, Haliskylä övergår till förbrukningsbaserad vattenfakturering

Parkerings- och förrådshyror samt möbelavgifter och andra bruksavgifter är oförändrade. Bastuturer ingår fortfarande i hyran. Användningen av tvättstugor debiteras separat och tvättavgiften förblir densamma som 2023. Inga ändringar kommer heller att göras i kontraktavgiften, vilket innebär att alla nya hyresavtal debiteras 60 euro.

Haliskyläs bostadsobjekt övergår den 1.1.2024 till förbrukningsbaserad vattenfakturering. Vattenavgiften ingår alltså i fortsättningen inte i hyran för Haliskyläs bostäder. Haliskyläs hyresgäster har meddelats om förändringarna i hyres- och faktureringsvillkoren via e-post.

I enlighet med lagen om samförvaltning i hyreshus har också hyresgästkommittéerna kunnat ge ett utlåtande om budgeten.

Hyresgästerna har fått ett meddelande per e-post om 2024 hyror. Hyresfakturor för 2024 skickas till alla hyresgäster i december.