Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen vuokria ei koroteta vuodelle 2024

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei korota asuntojensa vuokria tai muita palvelumaksuja vuodelle 2024. TYS:n asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti.

Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Tavoitteeksi vuodelle 2024 on asetettu vähintään 97:n % taloudellinen käyttöaste.

Säätiön vuodelle 2024 budjetoidut kokonaistuotot ovat 29,9 M€. Asuntovuokrat muodostavat suurimman osan tuotoista. Loppuosa pitää sisällään muita vuokratuottoja (esim. autopaikka- ja liiketilavuokria), käyttökorvauksia (esim. kaluste- ja pesutupamaksuja) sekä muita tuottoja (esim. toimistokorvauksia).

Palvelumaksut pysyvät ennallaan, Haliskylässä siirrytään kulutusperusteiseen vesilaskutukseen

Autopaikka- ja varastovuokrat sekä kalustemaksut ja muut käyttökorvaukset pysyvät ennallaan. Saunavuorot sisältyvät vuokriin jatkossakin. Pesuloiden käytöstä veloitetaan erikseen, mutta pesulaveloitukset pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2023. Sopimuskorvaukseen ei myöskään tehdä muutoksia, eli kaikista uusista vuokrasopimuksista peritään 60 euron korvaus.

Haliskylän asuntokohteessa siirrytään 1.1.2024 alkaen kulutusperusteiseen vesilaskutukseen. Vesimaksu ei siis jatkossa sisälly Haliskylän asuntojen vuokraan. Haliskylän asukkaille on lähetetty tieto vuokran ja laskutusperusteiden muutoksista sähköpostitse.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn mukaisesti asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta. Kaikille asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuoden 2024 vuokrantarkistuksista. Vuoden 2024 vuokralaskut lähetetään asukkaille joulukuussa.