Skip to main content
Nyheter

Studenbystiftelsen i Åbo ska inte höja hyror för 2021 – hyror av Ispuri kollektiva bostäder kommer att sänka

By 26.10.2020december 8th, 2020Ingen kommentar

Studentbytiftelsen i Åbo ska inte höja hyrorna för sina bostäder för 2021. Det har dock beslutats att hyrorna för vissa kollektivbostäder harmoniseras och därmed kommer hyrorna för kollektivbostäder i Ispuri bostadsprojektet att sänkas.

Parkerings- och förrådshyror, samt möbelavgifter och andra användaravgifter, kommer inte att justeras för 2021. Kontraktavgift förblir också oförändrad, dvs. alla nya hyresavgifter kommer att debiteras en avgift på 60 euro. Bastushift är fortfarande en tjänst som ingår i hyran. Användningen av tvättstugor debiteras separat och tvätt avgiften förblir densamma som 2020.

Avstående från säkerhetsbetalningar fortsätter som ett pilotprojekt fram till slutet av 2021. Av dem som har betalningsanmärkningar uppbärs fortsättningsvis en garantihyra som motsvarar tre månaders hyra.

Lägenhetshyran bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s anvisningar och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att av hyresgästen i lägenhetshyra får debiteras högst den summa som vid sidan av andra intäkter behövs för att täcka finansieringen av hyresbostäderna och till dem anslutna lokaler samt de utgifter som är förenade med god fastighetsskötsel.

Stiftelsens ekonomi är direkt beroende av beläggningsgraden för lägenhetsuthyrning. På grund av koronaviruspandemin har antalet internationella utbytesstudenter minskat, vilket har haft en liten effekt på stiftelsens beläggningsgrad i år. Målet för 2021 är fortfarande satt till en ekonomisk beläggningsgrad på minst 97%.

I enlighet med lagen om samförvaltning i hyreshus har också hyresgästkommittéerna kunnat avge utlåtande om budgeten.

Hyresgästerna har fått ett meddelande per e-post om 2021 hyror. Dessutom kommer ett separat meddelande om hyresgranskning att skickas till hyresgästerna vars hyra ändras. Hyresfakturor för 2021 skickas till alla hyresgäster i december.