Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen vuokria ei koroteta vuodelle 2021 – Ispurin soluasuntojen vuokria lasketaan

By 26.10.20208 joulukuun, 2020Ei vielä kommentteja

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei korota asuntojensa vuokria vuodelle 2021. Soluasuntojen vuokria on kuitenkin päätetty yhtenäistää ja tämän seurauksena Ispurin asuntokohteen soluasuntojen vuokria lasketaan.

Autopaikka- ja varastovuokria sekä kalustemaksuja ja muita käyttökorvauksia ei tarkisteta vuonna 2021. Myös sopimuskorvaus pysyy ennallaan eli kaikista uusista vuokrasopimuksista peritään 60 euron korvaus. Saunavuorot säilyvät vuokriin sisältyvänä palveluna. Pesuloiden käytöstä veloitetaan erikseen ja pesulaveloitukset pysyvät samana kuin vuonna 2020.

TYS:n asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Koronaviruspandemian vuoksi kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä on laskenut, mikä on hieman vaikuttanut säätiön kuluvan vuoden käyttöasteeseen. Tavoitteeksi vuodelle 2021 on edelleen asetettu vähintään 97 %:n taloudellinen käyttöaste.

”Poikkeustilanteesta huolimatta haluamme tarjota Turun alueen opiskelijoille edelleen edullisia ja laadukkaita asuntoja. Viime aikoina on vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien nousu ollut Turussa maan kärkeä, ja onkin hyvä, että TYS:n ei nyt tarvitse vuokria korottaa”, toteaa Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos.

Säätiön vuodelle 2021 budjetoidut kokonaistuotot ovat 27,0 M€. Asuntovuokrat muodostavat suurimman osan tuotoista. Loppuosa pitää sisällään muita vuokratuottoja (esim. autopaikka- ja liiketilavuokria), käyttökorvauksia (esim. kaluste- ja pesutupamaksuja) ja muita tuottoja (esim. toimistokorvauksia).

Vuoden 2020 alussa aloitettua vakuusmaksuista luopumisen pilottia jatketaan vuoden 2021 loppuun. Pilotin aikana allekirjoitettuihin uusiin vuokrasopimuksiin TYS ei peri lainkaan vakuusmaksua. Maksuhäiriömerkinnän omaavilta peritään edelleen kutienkin kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuusmaksu.

”Vakuusmaksuista luopumista päätettiin lähteä kokeilemaan, koska halusimme tehdä asunnon vuokraamisesta entistä sujuvampaa. Pääsääntöisesti opiskelija-asukkaamme huolehtivat asunnoistaan mallikkaasti, joten päätimme luottaa asukkaittemme vastuullisuuteen”, kertoo Turun Ylioppilaskyläsäätiön asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn mukaisesti myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta.

Asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuoden 2021 vuokrista. Niille asukkaille, joiden vuokra muuttuu, lähetetään lisäksi erillinen vuokrantarkistusilmoitus. Kaikille asukkaille lähetetään vuoden 2021 vuokralaskut joulukuussa.