Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen vuokria ei koroteta vuodelle 2021 – Ispurin soluasuntojen vuokria lasketaan

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei korota asuntojensa vuokria vuodelle 2021. Soluasuntojen vuokria on kuitenkin päätetty yhtenäistää ja tämän seurauksena Ispurin asuntokohteen soluasuntojen vuokria lasketaan.

Autopaikka- ja varastovuokria sekä kalustemaksuja ja muita käyttökorvauksia ei tarkisteta vuonna 2021. Myös toimistokorvaus pysyy ennallaan eli kaikista uusista vuokrasopimuksista peritään 60 euron korvaus. Saunavuorot säilyvät vuokriin sisältyvänä palveluna. Pesuloiden käytöstä veloitetaan erikseen ja pesulaveloitukset pysyvät samana kuin vuonna 2020.

Vakuusmaksuista luopumista jatketaan pilottihankkeena vuoden 2021 loppuun. Maksuhäiriömerkinnän omaavilta peritään edelleen kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuusmaksu.

TYS:n asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Koronaviruspandemian vuoksi kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä on laskenut, mikä on hieman vaikuttanut säätiön kuluvan vuoden käyttöasteeseen. Tavoitteeksi vuodelle 2021 on edelleen asetettu vähintään 97 %:n taloudellinen käyttöaste.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn mukaisesti myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta.

Asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuoden 2021 vuokrista. Niille asukkaille, joiden vuokra muuttuu, lähetetään lisäksi erillinen vuokrantarkistusilmoitus. Kaikille asukkaille lähetetään vuoden 2021 vuokralaskut joulukuussa.