Skip to main content

Strategia

TYS haluaa olla helposti lähestyttävä, asiakaslähtöinen asukkaan turvallisuutta ja hyvinvointia edistävä ajanmukainen osaaja. Tavoitteena on, että TYS on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Strategia

Strategiaprosessin tavoitteena on vuorovaikutteisen työskentelyn kautta luoda TYS:lle uusi strategia, joka ohjaa toiminnan suunnittelua tulevina vuosina.

Säätiön hallitus hyväksyi strategian 8.12.2016 ja sen päivityksen 15.12.2022.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö - Pitkän aikavälin suunnitelman 2023-40 päivitys

Visio 2040

TYS on yhä useamman opiskelijan valinta ja koti

Missio

TYS vuokraa kilpailukykyisiä asuntoja opiskelijoille

Tavoitetila 2040

Uudet opiskelijat tuntevat TYS:n ja se on heidän ensimmäinen vaihtoehtonsa, kun he hakevat asuntoa Turusta. TYS:n asumispalveluiden ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kestäviä. Asuntojakauma ja laatu sekä tarjotut palvelut vastaavat opiskelijoiden kysyntää.

TYS:n asuntokanta on kasvava.

TYS on helposti lähestyttävä, asiakaslähtöinen asukkaan turvallisuutta ja hyvinvointia edistävä ajanmukainen osaaja.

TYS on vakavarainen ja se pystyy vastaamaan sekä lähiajan että pidemmän aikavalin taloudellisiin haasteisiin.

TYS on vastuullinen ja hyvämaineinen.

TYS on saavuttanut hiilineutraaliustavoitteen vuonna 2029

Strategian tavoitetila 2040 ja keinoja sen saavuttamiseksi

Rakentaminen ja peruskorjaus

TYS tarjoaa opiskelija-asunnon 25 %:lle opiskelijoista Turussa yli strategiakauden ulottuvalla ajanjaksolla.

 • Säätiö panostaa Ylioppilaskylän itäpuolen kehittämiseen strategiakauden aikana ja tutkii uusia rakentamismahdollisuuksia – ja alueita.

Hiilineutraalisuus

TYS on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä

 • Säätiö käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään vuonna 2029 ja pyrkii jatkuvaan oman toimintansa päästöjen vähentämiseen siten, että oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2029 on 70 % pienempi kuin vuonna 2020. Toiminnasta aiheutuvat päästöt kompensoidaan viimeistään vuodesta 2029 alkaen.

Taloudellinen vakaus

Kilpailukyvyn ylläpito

 • Asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkinavuokrien
 • Asuntojen tarjonta vastaa opiskelijoiden tarpeita ja toiveita

Asiakkaat

Säätiöllä on vahva asema johtavana opiskelija-asumiseen ja siihen liittyvien palveluiden tarjoajana Turussa

 • Viestitään asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja toimenpiteitä
 • Tyhjäkäytön torjuminen kehittämällä lyhytaikaista asumista
 • Digipalveluiden kehittäminen tarkoituksen ja tarpeen mukaan. Ei välttämättä useampia sovelluksia, vaan kattavampia
 • Palvelua ja tietoa on saatavilla kaikilla kolmella kielellä

Henkilöstö

Henkilöstön tehtävät ja osaaminen vastaavat lähiajan ja pitkän aikaväliin tarpeita. Henkilöstö on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja tekeminen kohdentuu oikeisiin asioihin. Henkilöstön työhyvinvointi ja yhdenvertaisuus.

 • Määritellään säätiön strategisen osaamisen tarve ja tehdään kehittämissuunnitelma
 • TYS panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen
 • Henkilöstö osallistuu strategiaprosessiin

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake