Skip to main content
Nyheter

Genom att spara energi sparar du naturen – utnyttja våra enkla energibesparingstips!

Även om el och vatten ingår i hyran i TYS bostäder är det bra att komma ihåg att energiförbrukningen också påverkar miljön och också innebär en kostnad för TYS.

Att spara energi är viktigt för att mildra effekterna av klimatförändringarna, säkra energiförsörjningen, minska behovet av importerad energi, minska energikostnaderna och skydda miljön.

Bostäder och relaterad energianvändning står för nästan en tredjedel av hushållens koldioxidavtryck. Därför är det väsentligt att fokusera på energibesparing för att minska på boendets effekter på miljön.

Det går åt energi för att producera vatten och el, till exempel varmvattnet, som används av hushållen. Visste du till exempel att en minut i duschen förbrukar 12 liter vatten eller mer än en hink? En femtio minuters dusch förbrukar 120 liter varmvatten, vars produktion kräver 4 kWh. Med samma energi dammsuger du din bostad i fyra timmar.

Energibesparing börjar med små förändringar i vardagen. Vi har nedan samlat några tips om hur du enkelt kan spara vatten och elektricitet i ditt dagliga liv och samtidigt delta i kampen mot klimatförändringarna.

Vattenförbrukning


Minska tiden du tillbringar i duschen

Duschen, där man är benägen att spendera mer tid än vad som är nödvändigt, är hushållens största energibov. Långa duschar förbrukar mycket vatten och värmeenergi. Genom att minska tiden du spenderar i duschen kan du spara tiotals liter vatten per dusch, eftersom en minut i duschen förbrukar cirka 12 liter vatten.

Genom att till exempel byta din dagliga 10 minuters dusch som förbrukar 120 liter vatten till en 7 minuters dusch, sparar du redan 26 liter vatten per dusch.

Få av oss tycker om kalla duschar och det behövs också värmeenergi för att producera det varma vattnet som används i duschen. Det behövs till exempel 4 kWh energi för att värma upp 120 liter vatten som används för en 10 minuters dusch.

Med samma energi

 • dammsuger du din bostad i 4 timmar
 • tittar du på TV i 48 timmar
 • använder du datorn i 28 timmar

Det lönar sig också att vara försiktig vad gäller andra vattenförbrukningsvanor. Det lönar sig till exempel att stänga av kranen under tandborstningen. När man låter vattnet rinna i 2 minuter medan man borstar tänderna, försvinner cirka 12 liter vatten/tandborstning ner i avloppet.

Tvätt och disk

Det mest energieffektiva sättet att tvätta kläder och kärl är att använda sig av en för ändamålet avsedd tvättmaskin. Tvätta fulla maskiner och använd snabb- och sparprogram när det är möjligt. Alla har givetvis inte maskiner i sina hem. I dessa fall är det ändå bra att komma ihåg att kärl eller kläder inte ska tvättas under rinnande vatten. När man låter vattnet rinna i 1 minut försvinner cirka 12 liter vatten per minut ner i avloppet.

Ge akt på badrumsmöblernas skick

En stor mängd vatten kan sparas genom att ge akt på skicket på hemmets badrumsmöbler, såsom toalettstol och kranar, och meddela TYS om eventuella läckor. En toalettstol som läcker kan förbruka några liter per timme, vilket ger upp till 30 000 liter i veckan, eller 3 000 hinkar. Om det till exempel droppar ur kranen, ber vi dig meddela oss, så kommer vi och fixar läckan och förhindrar att vatten går till spillo.

Övervaka din egen vattenförbrukning om din bostad har en vattenmätare

En del av TYS bostadsobjekt (Aitiopaikka, Haliskylä och Yo-talot) har bostadsspecifika vattenmätare som anger mängden konsumerat varmt och kallt vatten. Med hjälp av mätaren kan hyresgästen övervaka sin egen vattenförbrukning och vid behov göra ändringar. Kan du till exempel sänka din vattenförbrukning från förra månaden, till exempel genom att minska tiden du spenderar i duschen?

Elförbrukning


Värme

TYS bostäder värms upp av vattencirkulationsradiatorer, som behöver värmeenergi för att producera varmvattnet. Temperaturen i bostäderna regleras av husautomatik, som justerar det vatten som cirkulerar i radiatorerna enligt utomhustemperaturen, så att termostaten när den är inställd på ”maximalt läge” strävar till att hålla rumstemperaturen på +21 grader. Temperaturen i den egna bostaden kan alltså justeras svalare än så, men inte varmare. Att sänka rumstemperaturen med en grad sparar fem procent värmeenergi.

Ur uppvärmningssynpunkt är det viktigt att värmeenergin används så effektivt som möjligt. Följande saker bör därför beaktas i bostaden:

 • Se till att det inte hänger gardiner eller placeras stora möbler framför termostaten eller radiatorn – de kan förvränga termostatens observationer och förhindrar att värmen förmedlas från radiatorn ut i rummet.
 • Om fönstren i din bostad har ventilationsventiler, bör du beroende på säsong vara noga med att justera positionen korrekt till sommar- eller vinterläge. Genom att justera ventilen korrekt ser du till att värmeenergin inte går till spillo. OBS! Ventilationsventilen får aldrig blockeras, eftersom den då stör ventilationssystemet!
 • Om du misstänker att din bostad är svalare än måltemperaturen kan du hämta en termometer från bostadsbyrån och kontrollera om temperaturen upprepade gånger eller under en längre tid ligger långt under den rekommenderade temperaturen (19 °C– 22°C) genom att mäta temperaturen i bostadsutrymmet: på 1,1 meters höjd, på minst 0,6 meters avstånd från väggen. Om temperaturen är lägre än den rekommenderade ska du göra en felrapport via dina hyresgästsidor.
 • Användningen av en extra värmegenerator i bostäderna rekommenderas inte eftersom den förbrukar el och kan störa det normala värmesystemet. Värmesystemet tolkar att bostaden är varmare än måltemperaturen och slutar helt värma upp den.
 • Dessutom bör bostaden aldrig värmas upp med en ugn, eftersom ugnen förbrukar enormt mycket elektricitet, en öppen ugnslucka utgör en säkerhetsrisk och ugnsreglaget kan skadas.

Elektrisk utrustning och belysning

Genom att vara uppmärksam på dina egna användningsvanor gällande elektriska apparater och belysning kan du enkelt spara el. Besparingar kan åstadkommas även med små åtgärder. Här är några tips för att spara el:

Belysning
 • byt ut glöd- och halogenlampor till LED- eller energisparlampor
 • använd belysning efter behov
 • släck lamporna när du lämnar rummet
Hushållsapparater
 • Elektroniska apparaters energiförbrukning i standby-läge kan minskas genom att stänga av dem över natten.
 • Lämna inte kvar laddaren i eluttaget efter användning
 • Om apparaten inte har en on/off-brytare, lönar det sig att ansluta den till en skarvsladd försedd med en strömbrytare och stänga av den för natten och vid längre frånvaro.
 • Kylanläggningarnas skick bör ses efter. Rengör och avfrosta kylskåp och frys regelbundet. Se till kylanläggningarnas luftcirkulation och justera temperaturerna enligt instruktionerna.
 • Använd mikrovågsugnen för att värma upp och laga mindre matportioner.
 • Använd elspisen och ugnen effektivt. Utnyttja ugnens för- och restvärme. Håll endast igång köksfläkten vid behov.
 • Tvätta fulla maskiner och använd snabb- och sparprogram när det är möjligt. Tvätta vid låga temperaturer.