Skip to main content
Blogg

RESPONSE-projektet – Renovering för mer energieffektiva bostäder

By 1.3.2023juni 9th, 2023Ingen kommentar

Att förbättra energieffektiviteten i byggnader har varit en trend inom fastighets- och byggsektorn under de senaste åren. Energieffektiviseringsprojekt genomförs i allt större utsträckning och det finns många företag som genomför dem. På Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) ser man det också som viktigt att förbättra byggnadernas energieffektivitet.

Denna trend har blivit allt viktigare under det senaste året. Inflationen har bland annat påverkat människors ekonomiska planering. Ökade el- och energipriser, energitillgänglighet och klimatpolitiska överväganden i energilösningar, har i allmänhet tvingat fastighetsförvaltare att överväga åtgärder för att uppnå besparingar och klimatpolitiska mål. TYS har som mål att vara koldioxidneutralt senast år 2029.

TYS är partner i RESPONSE-projektet som finansieras av Europeiska kommissionens Horisont 2020-ramprogram. Projektet har pågått sedan år 2020 och kommer att pågå till år 2025. I projektet genomförs aktiviteter som syftar till regionernas energipositivitet. Åbo stad är en s.k. Lighthouse-stad i projektet och aktiviteterna i Åbo kommer att genomföras i TYS-området. Projektet stödjer stiftelsens mål att vara koldioxidneutralt under jubileumsåret för Åbo stads 800-åriga historia.

Solpaneler installerade i ett energieffektiviseringsprojekt i 5-kvarteret

En av åtgärderna i TYS-området, som är kopplad till RESPONSE-projektet, är energieffektiviseringsprojektet för 5-kvarteret. De fyra byggnaderna i 5-kvarteret är skyddade byggnadsfasader med 108 lägenheter i Studentby väst. 72 av lägenheterna är 18,3 m2 enrummare med gemensamma kök, med 12 lägenheter i en korridor som delar ett kök utanför korridoren. De återstående 36 lägenheterna är 46 m2 stora tvårummare. 5-kvarteret byggdes i början av 1970-talet och renoverades senast i början av 2000-talet. Utöver detta har ytreparationer gjorts i lägenheterna vid behov när de boende bytts.

En av de grundläggande aspekterna i RESPONSE-projektet är integration av modern teknik i gamla byggnader. I energieffektiviseringsprojektet i 5-kvarteret lades extra isoleringsskikt på byggnadernas övre våningar, fönstren på fasaderna och balkongdörrarna byttes ut, vattentaken reparerades och solpaneler installerades på taken i alla byggnader. Dessutom konverterades byggnadernas ventilationssystem till mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Värmen som återvinns från luften används i varmvattnet och uppvärmningen av de två byggnaderna med hjälp av värmepumpar. Vattenbesparingar i byggnaderna uppnåddes genom att justera vattenarmaturerna och byta ut duschmunstyckena till s.k. ECO-modell.

Energieffektiviseringsprojektet i 5-kvarteret slutfördes på sex månader mellan hösten 2022 och början av år 2023. Nästan alla lägenheter beboddes av en hyresgäst under renoveringen. Integreringen av modern teknik i det gamla byggnadsbeståndet var mycket framgångsrik. Projektets inverkan på byggnadernas energieffektivitet kommer att bedömas under RESPONSE-övervakningsperioden, som kommer att pågå till slutet av år 2025.

Trenden med energieffektivitet kommer att fortsätta att spela en roll i TYS potentiella projekt inom den närmaste framtiden. Energieffektiviseringsprojektet i 5-kvarteret är en del av TYS framtida klimatmål och de lösningar som utvecklats i projektet kan replikeras i andra gamla TYS-byggnader.

Tomi Kultala
fastighets service ingenjör
TYS