Skip to main content
Nyheter

Nya fastighetschefen Anssi Aalto tillträdde i stiftelsens tjänst

I oktober 2020 bläddrade Anssi Aalto i söndagsnumret av Turun Sanomat och fick syn på en annons om en intressant tjänst. Åbo studentbystiftelses långvarige fastighetschef Ismo Aaltonen var på väg att gå i pension och stiftelsen sökte ny fastighetschef.

”Uppgiften verkade mycket intressant och innebar en ny utmaning i min karriär, så jag bestämde mig för att ansöka. Till min stora glädje blev jag vald”, berättar Aalto.

Aalto började bekanta sig med arbetet i april och tillträdde som fastighetschef i början av maj 2021. Till stiftelsen kom han från byggföretaget Skanska. Han hade från sin tidigare anställning erfarenhet av olika nybyggnadsprojekt.

”Jag har i 20 år arbetat för Skanska med olika planerings- och byggmästaruppgifter. De inkluderade en bred skala av byggprojekt i hela Egentliga Finland, från bostadsbyggen till affärslokaler”, beskriver Aalto.

Både invanda och nya intressanta uppgifter

Det nya uppdraget omfattar också nybyggen men dessutom ingår många nya intressanta uppgifter. Aalto och hans team ansvarar för servicen och underhållet av stiftelsens befintliga fastighetsbestånd. Han säger sina nya arbetskamrater vara trevliga och kompetenta.

”Jag har fått ett fint mottagande i stiftelsen och vi har ett trevligt och skickligt gäng. Jag har aldrig förr jobbat med studentboende och för mig är det här en ny och intressant värld. Jag har lärt mig mycket nytt och ser entusiastiskt fram emot kommande projekt och nya utmaningar”, säger Aalto.

Betydande byggprojekt under de närmaste åren är enligt Aalto stiftelsens bostadsobjekt Tyyssija, som är under uppförande, och Kylänkulma, som väntas få sin detaljplan fastställd till hösten. Därtill ska det befintliga byggnadsbeståndet kontinuerligt underhållas.

”Ett uttalat mål i stiftelsens strategi är att öka nyproduktionen. Det kommer att ge mycket arbete under de närmaste åren men samtidigt reparerar och renoverar vi kontinuerligt de befintliga fastigheterna för stora summor varje år”, säger Aalto.

Målet är minskade energiutsläpp från boendet

Som viktiga framtida mål nämner Aalto också minskade energiutsläpp från boendet och att stiftelsen ska uppnå kolneutralitet 2029.

”Stiftelsens kolneutralitetsmål har stor betydelse och är ett viktigt strategiskt mål. Uträkningen av fastigheternas koldioxidavtryck pågår och kartläggningen av kolneutralitetsdata har påbörjats. Vi gör alltså upp en plan för hur vi ska nå vårt mål. Därefter börjar vi arbeta med genomförandet”, förklarar Aalto.

Boendets energiutsläpp minskas också i samarbete med andra aktörer inom Åboregionen. Stiftelsen deltar i RESPONSE-projektet som finansieras inom ramen för Europeiska kommissionens ramprogram Horisont 2020. Studentbyn ska bli ett energipositivt bostadsområde, bland annat genom att utveckla smart och kolneutral teknologi för energiproduktion och husteknik.

”RESPONSE-projektet ger oss möjlighet att i Studentbyn pilotera olika metoder för att reducera boendets energiförbrukning och minska boendets koldioxidavtryck. Via sådana projekt kan vi underlätta ett klimatvänligt boende för hyresgästerna samtidigt som vi håller boendets driftskostnader i schack och fortsättningsvis kan erbjuda studenterna förmånliga och högklassiga bostäder”, konstaterar Aalto.

Ivrig bänkidrottare

Aalto erkänner att han på fritiden är ivrig bänkidrottare. Ishockey är favoritgrenen men all annan idrott intresserar honom också. I medierna har instundande sommar kallats supersommar och det syns i Aaltos planer för sommaren.

”Det var fint att TPS klarade sig bra i ishockey och fick silver. Det har också varit roligt att följa med fotbollen och se Finland delta i EM, och ishockey-VM som pågår just nu. Senare i sommar får vi se OS. Andras sommarplaner begränsas möjligen av coronan, men min tanke är att vistas på stugan med familjen, säger Aalto.