Skip to main content
Blogg

När?, vad? och varför? – bekanta dig med bostadsrenoveringsprocessen

Ytrenoveringarna av TYS bostäder har varit föremål för diskussion bland hyresgästerna i stiftelsens bostäder, och det har också kommit en hel del förfrågningar från hyresgäster som redan bor i objekten, liksom från potentiella inflyttande hyresgäster. Många vill till exempel gärna veta om bostaden har laminatgolv eller en renoverad toalett. Syftet med den här informationen är att belysa bostadsrenoveringsprocessen och svara på de många frågor som har dykt upp.

Processen inleds med en inspektion av bostaden, vilken utförs när hyresgästens hyresavtal löper ut. Inspektionen tar hänsyn till konditionen på t.ex. väggar, golv, tak, skåp och hemelektronik. Inspektören gör en visuell bedömning av renoveringsbehovet och meddelar TYS om bostaden kräver en renovering. I och med inspektionen av bostaden kan TYS i god tid reagera på eventuella renoveringsbehov och avsätta nödvändig tid för att renoveringen ska kunna genomföras, för att bostaden ska vara städad och trivsam när nästa hyresgäst flyttar in.

De vanligaste åtgärderna som vidtas vid renoveringen av bostäder:

  • Lappning och målning av väggar
  • Montering av vinylplankor på golvet (samtidigt förnyas golvlisterna)
  • Byte av badrumsmatta och eventuellt byte av hela badrummets kakel, samt byte av badrumsmöbler, vid behov
  • Förnyande av silikon
  • Målning eller byte av dörrar och dörrkarmar
  • Målning eller byte av karmlister
  • Målning av radiatorer och vattenrör
  • Reparation av skåp

Bostadsreparationerna avgörs av de möjliga observationer som görs under bostadsinspektionerna, så alla ovanstående åtgärder vidtas nödvändigtvis inte vid varje bostadsrenovering. På golvet installeras till exempel endast vinyl om det under en inspektion eller renovering framgår att plastmattan eller laminatet i lägenheten har nått slutet av sin livslängd och/eller utseende, men det inte finns något annat behov av renovering i bostaden. Bostäderna renoveras heller inte efter varje hyresgäst, eftersom den tidigare hyresgästen kan ha tagit väl hand om bostaden, i vilket fall det inte är ekonomiskt, ekologiskt eller miljömässigt hållbart att renovera den.

Det bör här nämnas att inget material som används vid reparationerna medför hälsorisker för hyresgästerna!

Renoveringstiden beror på bostadsrenoveringens omfattning, men i genomsnitt avsätts en månads renoveringstid för bostadsrenoveringen om det endast rör sig om renovering av torra utrymmen. Om det förutom de torra utrymmena finns behov av att renovera badrummet eller om renoveringen endast gäller badrummet, varierar renoveringstiden från en till två månader.

Bostadsrenoveringar utförs som regel alltid när bostaden är tom, så att renoverarna kan utföra sitt arbete smidigt och följaktligen så att hyresgästen inte behöver uppleva de negativa effekterna av renoveringen, såsom buller, damm eller flytt av saker. På grund av den pågående coronapandemin är det särskilt viktigt att renoveringarna i första hand utförs i tomma bostäder. I undantagsfall kan en renovering utföras i en bebodd bostad. I det fallet ingår renoverarna en överenskommelse med hyresgästen om hur arbetet utförs. Som en allmän regel har dessa undantag genomförts på ett sådant sätt att hyresgästen har kunnat bo hemma under renoveringen.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att en ytrenovering av bostäder genomförs i alla TYS-bostadsobjekt, varför det inte lönar sig att dra slutsatser om bostadens kondition baserat på bostadsobjektets ålder. Bostäderna i Studentbyn renoveras till exempel i jämn takt när hyresgästerna byts. Detta faktum bör särskilt noteras när man letar efter en lämplig lägenhet i TYS olika bostadsobjekt. Med hjälp av kontinuerliga bostadsinspektioner och av dem resulterande renoveringar kan TYS upprätthålla bostädernas kvalitetsstandarder på en god nivå och därmed möjliggöra hyresgästernas trivsel. Vårt huvudsyfte är att förse hyresgästerna med trivsamma, prisvärda och hållbart underhållna bostäder, där hyresgästerna kommer att trivas under lång tid framöver.

En fin början på hösten till alla!

Niko Mäkeläinen
Underhållsbyggmästare
TYS