Skip to main content
BloggNyheter

Matlagning är den vanligaste orsaken till eldsvåda – så här lagar du mat på ett säkert sätt

By 22.4.2024Ingen kommentar

Visste du att matlagning är den vanligaste enskilda orsaken till eldsvåda i hemmen? Ungefär 900 eldsvådor utbryter varje år i köket och många av dem beror på oaktsamhet, tanklöshet eller brådska (SPEK, 2023).

Risksituationer uppstår till exempel om man lämnar maten och puttra utan tillsyn eller om onödiga saker samlats bredvid spisen. Spisbränder bryter ofta ut som en följd av att mat, fett eller något kökstillbehör har antänts.

Undvik spisbränder genom att hålla åtminstone de här tre sakerna i minnet:

  1. Förvara inga onödiga saker i närheten av spisen eller ugnen
  2. Lämna aldrig en påslagen spis utan tillsyn
  3. Kontrollera alltid efter matlagningen att spisen är avstängd

Vid spisbrand ska du alltid försöka släcka branden utan att riskera din egen säkerhet. Vid fettbrand ska du aldrig kasta vatten på branden, utan försök kväva den till exempel med ett kastrullock eller med en brandfilt.

Mera instruktioner: Gör så här om det börjar brinna – SPEK

 

Grillning kan leda till risk för mark- eller terrassbrand 

När sommaren nalkas och hemmakockarna förflyttar sig från köket ut på terrassen fylls luften av dofter av grillad mat. När du får lust på grillad mat rekommenderar vi att du i första hand använder dig av de särskilda grillplatser som finns i många av TYS bostadsobjekt.

Många av TYS bostadsobjekt har en särskild grillplats.

Om ditt bostadsobjekt inte har en grillplats, eller om du av någon orsak inte kan använda den, kan du också använda din egen grill på balkongen eller på bostadens gård, men då ska du vid grillningen ta hänsyn till dina grannar och beakta brandsäkerheten.

Om du vill grilla på balkongen gör du definitivt bäst i att välja en elektrisk grill. Till exempel kolgrillar medför alltid en rätt så stor brandrisk och därför rekommenderar vi inte att man använder kolgrill på balkongen.

Observera att engångsgrillar, små bollgrillar samt bärbara vedspisar klassificeras som öppen eld. Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld på balkonger och på bostadens gård. Vid varning för markbrand får man inte göra upp öppen eld någonstans.

Aktuella varningar hittar du i Meteorologiska institutets webbtjänst

Läs mera om öppen eld på Räddningsväsendets webbplats

 

Det lönar sig att vara förberedd, eftersom en olycka kan hända vem som helst 

Försiktighet vid hantering av eld utgör grunden för en brandsäker vardag, men olyckor kan ändå alltid hända. Därför är det viktigt att vara förberedd också på det värsta. När olyckan är framme är fungerande brandvarnare och kännedom om det egna hemmets räddningsplan värdefull valuta.

Brandvarnarens batterier bör kontrolleras varje månad.

Senast från och med början av år 2026 förflyttas ansvaret för underhållet av brandvarnarna på fastighetsägaren, men än så länge ligger ansvaret för att införskaffa och testa brandvarnare på hyresgästerna.

Så här tar du hand om din brandvarnare:

  • Byt batterierna i brandvarnaren en gång om året
  • Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att trycka på brandvarnarens testknapp

Mera anvisningar om hur du använder brandvarnare hittar du på SPEKS webbplats

Om en eldsvåda bryter ut är det viktigt att du känner till din bostadsbyggnads räddningsplan. Planen innehåller bland annat information om byggnadens utrymningsvägar och samlingsplatser. På Hyresgästsidorna hittar du alla TYS bostäders byggnadsspecifika räddningsplaner.

Byggnadernas utrymningsvägar ska hållas fria från hinder och därför ber vi dig meddela oss om du lägger märke till att det finns överflödiga saker till exempel i din bostadsbyggnads trapphus.

Vi önskar alla säkra matlagningsstunder!