Skip to main content
Blogg

Julrött mitt i det grå

By 13.12.2023december 19th, 2023Ingen kommentar

Julen kommer verkligen inte för tidigt i år. Och då menar jag inte att julens tidiga kommersialism särskilt i år skulle ha börjat gå mig på nerverna. Nej, jag syftar på världen och vår inhemska situation i allmänhet. Kriget i Ukraina, Gaza, säkerhetshoten i Europa och Finland, den utdragna processen för Sveriges medlemskap i Nato, klimatförändringarna, den ekonomiska nedgången, nedskärningarna av stöden – vi har mycket att bekymra oss över.

Jag hoppas att det endast rör sig om en illusion men det känns som om listan inte var riktigt lika tung och lång föregående år.

Eftersom nedskärningarna nämndes, behandlar jag dem med några ord, eftersom de bekymrar mig.

Först och främst bör det noteras att jag åtminstone i det stora hela mycket väl kan förstå behovet av besparingar i statsfinanserna, eftersom budgetunderskotten har varit ett faktum från år till år, utan tillstymmelse till bättring.

Under tidigare lågkonjunkturer – vilket Finland går mot – har ökat ARA-bostadsbyggande och bostadsrenoveringar utgjort en användbar kontracyklisk åtgärd som har jämnat ut de cykliska groparna inom byggsektorn och ekonomin och bidragit till att säkra skatteintäkterna. Nu kommer det tvärtom att skäras från den tidigare studentbostadsnivån, vilket kommer att påverka framtidsutsikterna för TYS och andra aktörer som tillhandahåller studentbostäder.

Bostadsstödet till TYS kunder, det vill säga studenterna, kommer också att utsättas för nedskärningar.

Horisonten ter sig alltså rätt grå – men vi ska ändå försöka kombinera den med det julröda, och samtidigt sätta saker i perspektiv. Det finns mycket som är bra, till och med bättre än tidigare. Det uppfriskande tänkesättet hos professor emeritus vid Åbo universitet, alumn Esko Valtaoja är tänkvärt: i ljuset av statistik och fakta är mycket är bättre idag än till exempel för hundra år sedan, både globalt och nationellt.

Det finns dock fortfarande mycket att göra för att hålla utvecklingen på nivån bättre än någonsin.

Med dessa tankar tänkte jag försöka förbereda mig själv inför julen, som trots allt verkar komma vid precis rätt tidpunkt.

Jag vill rikta ett stort och uppriktigt tack till dem som har arbetat hos och för TYS, TYS samarbetspartner och hyresgäster för det gångna året! Vi stöder vår partner, Finlands Röda Kors, i dess strävan att hjälpa Ukraina. God jul och gott nytt år!

 

Risto Siilos

 

 

 

Risto Siilos
VD