Skip to main content

Energibesparingstalkon

Vilket av TYS:s bostadsobjekt sparar mest energi? Gå med i energibesparingstalkon!

Vilket av TYS:s bostadsobjekt sparar mest energi? Gå med i energibesparingstalkon!

Även om el och i nästan alla bostadsobjekt vatten ingår i hyran i TYS:s bostäder är det bra att komma ihåg att energiförbrukningen även påverkar energitillgången, miljön och är också en kostnad för TYS. Energisparande är viktigt för att bromsa klimatförändringarna, säkra energitillgången, minska behovet av importerad energi, sänka energikostnaderna och skydda miljön.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till problem med energipriserna och -tillgängligheten i Finland och i hela Europa. Under de kalla månaderna blir kostnaderna för elanvändning och uppvärmning exceptionellt höga.

Alla måste också vara beredda på att det då och då kan bli brist på el. Tillgängligheten försvagas exempelvis av långa och vindlösa perioder med frost, låg tillgång på el producerad av nordisk vattenkraft, underhåll eller driftavbrott i elproduktionsanläggningar samt efterfrågan på el i Centraleuropa. Elbrist kan leda till avbrott i distributionen. Risken för strömavbrott minskar om man är uppmärksam på sina egna elanvändningsvanor och när man förbrukar el.

Att minska vattenförbrukningen är viktigt för att spara på miljön. I TYS bostäder värms vattnet upp med fjärr- eller markvärme beroende på bostadsobjekt. Att minska vattenförbrukningen sparar inte bara själva vattnet, utan också den energi som används för dess rengöring, uppvärmning, transport och efterbehandling av avloppsvatten.

Därför utmanar vi alla våra hyresgäster till energibesparingstalkon 10.10.2022-28.2.2023 och samtidigt till en tävling, där vi tar reda på vilket/vilka TYS:s bostadsobjekt som lyckas spara mest energi. Redan med små åtgärder kan man göra stora besparingar. I slutet av kampanjen kommer vi att bekantgöra vilket eller vilka bostadsobjekt som har minskat sin el- och vattenförbrukning mest. Hyresgästerna på den eller de vinnande bostadsobjekt som har valt att delta i en prisdragning kommer att ha chansen att vinna ett Ruohonjuuri-presentkort värt €20!

Energibesparingstävling

Perioden för deltagande i tävlingen är 10.10.2022 – 28.2.2023. I början av tävlingen beräknar TYS den genomsnittliga förbrukningen av el och vatten för varje bostadsobjekt under de tre föregående åren.

 • För bostadsobjektet Tyyssija jämförs månadsförbrukningen med månaderna före kampanjen, vars medeltemperatur var nära varje kampanjmånad. Bostadsobjektet slutfördes i december 2021 och de första hyresgästerna flyttade in i januari 2022, så treårsgenomsnittet kan inte beräknas.
 • För bostadsobjektet Ikituuri jämförs konsumtionen med motsvarande månader 2016 och 2017. Fastigheten har en livsmedelsbutik som fungerade från 2018 till 2021, och dess elförbrukning har varit en del av bostadsobjektets elförbrukning.

Detta är det värde från vilket varje bostadsobjekt ska utgå ifrån för att minska sin egen förbrukning.

Bland de hyresgäster som anmält sig kommer vi, för uppnått/uppnådda målsättning(ar) att lotta ut Ruohonjuuri-presentkort enligt följande:

 • Det bostadsobjekt som sparat mest el: tjugo Ruohonjuuri-presentkort värda 20 euro kommer att lottas ut bland de hyresgäster i den vinnande bostadsobjekt anmält sig till utlottningen.
 • Det bostadsobjekt som sparat mest vatten: tjugo Ruohonjuuri-presentkort värda 20 euro kommer att lottas ut bland de hyresgäster i den vinnande bostadsobjekt som anmält sig till utlottningen.

Vem kan delta?

Alla personer som bor i en TYS-bostad kan delta i tävlingen. Börja tänka på din energiförbrukning och använd enkla, vardagliga el- och vattenregleringstips om finns i slutet av denna sida.. Små val i vardagen kan göra stor skillnad!

Tilläggsuppgifter

Mer information om tävlingen får du via e-post på adressen office@tys.fi

Energibesparingstävlingens resultat

Bostadsobjekt Vatten Electricitet
Aitiopaikka -7,03 % -4,79 %
Auranhelmi +4,35 % -3,53 %
Auringonnousu -0,92 % -0,40 %
Haliskylä +1,34 % +29,28 %
Ikituuri -16,28 % -23,18 %
Iltakajo -8,10 % -0,62 %
Ironside -8,72% +10,56%
Ispuri +1,73% +6,85 %
Kiertotähti -3,08 % -9,06 %
Kotivalo -18,97 % -16,87 %
Kuunsilta +9,59 % -7,49 %
Nummenranta -5,38 % -5,72 %
Pilvilinna +4,33 % +20,92 %
Tavasti -3,94 % +5,13 %
Tyyssija +2,64 % -2,31 %
Studentbyn väst -0,30 % +3,50 %
Studentbyn öst -21,02 % -5,19 %
Yo-talot -3,39 % -5,18 %

Energibesparingstävlingens resultat

Vinnarna är:

 • Det bostadsobjekt som sparade mest el: Ikituuri -23,18 %
  tjugo Ruohonjuuri-presentkort värda 20 euro har lottats ut bland hyresgästerna i bostadsobjektet Ikituuri.
 • Det bostadsobjekt som sparade mest vatten: Studentbyn Öst -21,02 %
  tjugo Ruohonjuuri-presentkort värda 20 euro har lottats ut bland hyresgästerna i bostadsobjektet Studentbyn Öst.

Sammantaget minskade TYS-objektens förbrukning av vatten under talkon med 8,18 % och förbrukningen av el med 1,56 % jämfört med motsvarande period under de tre föregående åren. Det motsvarar en besparing av nästan 1,2 miljoner 10-liters hinkar med vatten och elen som sparades motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 4,5 eluppvärmda enfamiljshus!

Vi vill tacka alla som deltog i talkot! Det lönar sig att fortsätta leva energisnålt även i framtiden. Stora besparingar uppnås även med små förändringar!

Delta i enkäten om talkon och vinn ett presentkort till Ruohonjuuri!

Vi har skapat en enkät angående talkon och tävlingen och hoppas få svar av så många hyresgäster som möjligt. Med hjälp av enkäten vill vi höra din åsikt om talkon och tävlingen som helhet, och hur du önskar få information om din egen energiförbrukning i framtiden.

Enkäten avslutas den 9.2. Vi lottar ut tio Ruohonjuuri-presentkort värda 20 euro bland alla respondenter!

Delta i enkäten!

Energibesparingstips

Använd det reserverade bastuskiftet

Om du reserverar ett bastuskift för dig själv, kom ihåg att använda det, eftersom uppvärmning av bastun drar mycket el. För ett oanvänt bastuskift går energin som används för att värma upp bastun s.a.s. till att elda för kråkorna.

För ett oanvänt bastuskift går energin som används för att värma upp bastun s.a.s. till att elda för kråkorna. Ett bastuskift på en timme förbrukar cirka 13 kWh. Mängden kan tyckas liten, men om två veckor under TYS bastuskift använder uppvärmningen av bastun redan el motsvarande den årliga elförbrukningen för ett enfamiljshus!

Ett bastuskift kan avbokas 2 timmar före skiftet, då är det möjligt för andra entusiastiska bastuanvändare att göra en bokning.

Ta hand om funktionen av radiatorerna i din bostad

TYS:s bostäder värms upp med radiatorer med vattencirkulation. Dessutom behövs det också värmeenergi för att producera det varmvatten som används. I TYS:s bostäder regleras temperaturen av en husautomatik som anpassar vattnet som cirkulerar i radiatorerna enligt utetemperaturen, så att när radiatortermostaterna vrids till ”maxläge” försöker termostaten hålla rummet vid +19…21 grader. Temperaturen i din egen bostad kan alltså justeras så att den blir svalare, men inte varmare. Att sänka rumstemperaturen med en grad sparar fem procent värmeenergi.

När det gäller uppvärmning är det viktigt att värmeenergin används så effektivt som möjligt. I bostaden är det värt att ta hänsyn till följande:

 • Så se till att det inte finns några gardiner eller stora möbler framför termostaten eller radiatorn – de kan förvränga termostatens detektering och förhindra att värme från radiatorn överförs till rumsluften.
 • Om fönstren i din bostad har ventilationsventiler, kom ihåg att ställa in dem rätt: till sommar- eller vinterläge beroende på årstid. Genom att ställa in ventilen rätt ser du till att värmeenergi inte slösas bort. OBS! Ventilationsventilen får aldrig blockeras, eftersom den kan vilseleda ventilationssystemet!

Om du misstänker att temperaturen i din bostad är lägre än måltemperaturen kan du hämta en termometer från bostadsbyrån och kontrollera om temperaturen upprepade gånger eller under lång tid är klart under rekommendationerna (19 °C…22 °C). Detta sker genom att mäta temperaturen i bostadsområdet: på 1,1 meters höjd, minst 0,6 meter från väggen. Om temperaturen är under den rekommenderade nivån, gör en felanmälan via dina hyresgästsidor.

Klä på dig mera kläder hemma, när vädret blir kallare

Under de varma månaderna, när solen skiner och värmer både lägenheter och byggnader, har din lägenhet naturligtvis varit varmare än under de kalla årstiderna. Beroende på årstid lägger vi varma lager på våra kläder när vi går ut, och det ska även göras hemma. När vädret blir kallare hemma iklä sig underbart mjuka ulltröjor, – jackor och -strumpor. Under skymningskvällar är det skönt att krypa upp i soffan med till exempel en filt och en varm kopp te.

Använd ingen tilläggsutrustning för uppvärmning av bostaden

Användning av en extra värmare i bosdtäder rekommenderas inte, eftersom den förbrukar el och kan vilseleda det normala värmesystemet. Bostadens värmesystem tolkar att bostaden är varmare än måltemperaturen och slutar helt att värma bostaden.

Släck överflödiga ljus

Genom att släcka extraljusen när du lämnar rummet eller din bostad sparar du el. Till exempel, varje timme använder en glödlampa cirka 0,06 kWh och på sex timmar använder den cirka 0,36 kWh. Summan kan tyckas liten, men om alla TYS:s hyresgäster släcker en extra lampa för sex timmar varje dag, sparar man elförbrukningen för cirka ett enfamiljshus under loppet av nio dagar! När andra lampor läggs till detta blir besparingarna ännu större.

Du bör också titta på de lampor du använder i din belysning. LED-lampor är de mest energieffektiva. Så om du fortfarande har glödlampor i din belysning bör du byta ut dem mot LED- eller energisparlampor, eftersom de förbrukar sex gånger mer energi än LED-lampor.

Avfrosta frysen då och då

Genom att avfrosta frysen då och då får du den att fungera mer effektivt. En nedisad frys kan förbruka upp till 25 % mer el än en som avfrostats. Genom att avfrosta frysen får du dessutom gott om extra utrymme där!

Genom att avfrosta frysen kan en enskild TYS-hyresgäst spara ca. 110 kWh el under året. Beloppen kan tyckas små, men om 2 000 av de cirka 7 000 TYS-hyresgästerna håller sina frysar fria från överflödig is, kan energi motsvarande den årliga elförbrukningen för tio enfamiljshus sparas!

Du hittar enkla instruktioner för avfrostning av frysen i videon i vår “Tyssiläinen matkassa”-videoserie

Se hur man kan avfrosta frysen

Stäng av elektriska apparater när du inte längre använder dem

Genom att hemma stänga av elektriska apparater som inte används kan du uppnå överraskande besparingar. Som exempel kan nämnas att en bärbar dator förbrukar cirka 0,03 kWh per timme. Om datorn är kontinuerligt påslagen i en vecka förbrukar den 262,08 kWh på ett år. Summan kan tyckas liten, men om alla TYS:s hyresgäster stänger av sina bärbara datorer, till exempel för bara 12 timmar varje dag, sparar man elförbrukningen för cirka 42 enfamiljshus under loppet av ett år! När andra elektriska apparater läggs till detta blir besparingarna ännu större.

Ta bort laddaren från vägguttaget när du inte använder den

Visste du att en mobiltelefonladdaren förbrukar el hela tiden när den är i väggen? Det är värt att ta bort den från vägguttaget när du inte använder den.

Om laddaren står på uttaget hela året, utan att telefonen är laddad, förbrukas el cirka 0,25 kWh. Mängden kan tyckas små, men om alla TYS-hyresgäster tar bort laddaren från uttaget när de inte använder den, kan på ett år en mängd el sparas, som motsvarar tio procent av den årliga elförbrukningen av eluppvärmt enfamiljshus! Om du även inkluderar datorladdare sparar du ännu mer el!

Torka tvätten på en torkställning istället för i en torktumlare

Genom att torka den rena tvätten på en torkställning istället för i en torktumlare sparar du el.

Minimera elförbrukningen under de största förbrukningstopparna

Elförbrukningen stiger varje morgon när människor börjar sin dag, och en ny topp i elförbrukningen inträffar på eftermiddagen och tidig kväll när folk kommer hem från dagens sysslor. Att undvika dessa största förbrukningstoppar och flytta elförbrukning bort från tider med hög efterfrågan, det vill säga efterfrågeflexibilitet, är viktigt för att säkra elens tillräcklighet och att minska risken för strömavbrott.

På vardagarna är konsumtionen hög, särskilt på morgonen mellan 8 och 10, mellan 16 och 17 på eftermiddagen och mellan 18:30. och 20.00 på kvällen. Försök att balansera din elförbrukning. Slå på och använd kraftfulla apparater efter tider med hög efterfrågan.

Förkorta tiden du spenderar i duschen

Den största vattenslukaren i hushållet är duschen som förbrukar mycket vatten och värmeenergi. Genom att hålla dina veckovisa duschningar måttliga kan du spara tiotals eller till och med hundratals liter vatten per vecka, eftersom en minut i duschen förbrukar cirka 12 liter vatten. Genom att till exempel byta en daglig 10 minutersdusch, som drar 120 liter vatten, till en 5 minutersdusch sparar du 60 liter vatten per duschning.

Genom att förkorta tiden du spenderar i duschen, förutom vatten, kan du samtidigt spara värmeenergi. Om varje TYS hyresgäst sparar 60 liter varmvatten under dagen, till exempel i duschen, kan man på mindre än två dagar spara energi som motsvarar den årliga elförbrukningen i ett enfamiljshus!

Kom också ihåg att stänga av duschen medan du tvålar dig!

Om du vill hålla ett öga på tiden du spenderar i duschen kan du få ditt eget 5 minuters dusch-timglas från TYS-kontoret. Kan du klara av en duschning från början till slut på 5 minuter?

Sänk duschtemperaturen

Få av oss gillar duscha kallt och för att producera det varma vattnet som används i duschen behövs därför också uppvärmningsenergi.

Genom att ta lite svalare duschar istället för kokhet duschar kan du justera inte bara vattnet utan även värmeenergin. Om varje TYS hyresgäst sparar 60 liter varmvatten under dagen, det vill säga förkortar sin dusch med 5 minuter, kan man på mindre än två dagar spara energi som motsvarar den årliga elförbrukningen i ett eluppvärmt enfamiljshus!

Droppar kranen eller toaletten? Övervaka vattenarmaturernas tillstånd

Genom att övervaka skicket på din egen lägenhets vattenarmaturer, såsom toalettstolen och kranar och rapportera eventuella läckor till TYS kan du spara enorma mängder vatten. Ett läckage i reservoaren i en toalettstol kan förbruka några liter per timme, vilket gör upp till 30 000 liter per vecka, eller 3 000 hinkar!

Om exempelvis kranen droppar, gör en felanmälan via dina hyresgästsidor, så åtgärdar vi läckan och vatten går inte till spillo.

Stäng kranen medan du borstar tänderna

Förutom duschandet bör du också beakta dina andra vattenanvändningsvanor i badrummet. Exempelvis bör du stänga kranen medan du borstar tänderna. Vid rinnande vatten för 2 minuters tandborstning släpps cirka 12 liter vatten/tandborstning ut i avloppet. Om varje TYS hyresgäst sparar 12 liter vatten under dagen, till exempel när man borstar tänderna, kan 78 000 liter vatten sparas på en dag!

Tvätta inte kläder eller kårl under rinnande vatten

Om du tvättar dina kläder eller kärl för hand är det viktigt att komma ihåg att inte tvätta dem under rinnande vatten. Vid rinnande vatten för 1 minuters tandborstning släpps cirka 12 liter vatten/tandborstning ut i avloppet. På 5 minuter förbrukas redan 60 liter vatten.

Om varje TYS hyresgäst sparar 60 liter vatten under dagen, till exempel vid tvätt eller disk, kan 390 000 liter vatten sparas på en dag!

Psst! Om du inte har en egen tvättmaskin hemma är det mest energieffektiva sättet att tvätta att använda tvättstugan på ditt eget bostadsobjekt. Du hittar anvisningar för hur du använder tvättstugan och ytterligare information om köp av tvättkrediter på TYS webbplats på https://tys.fi/sv/vara-tjanster/tvattstuga

Tvätta endast med maskinen helt fylld

Det mest energieffektiva sättet att tvätta kläder eller kärl är att använda en tvättmaskin avsedd för dem. Tvätta i helt fylld maskin och använd snabb- och sparprogram när det är möjligt.

Istället för handtvätt använd tvättstugan för att tvätta kläder

Om du inte har en tvättmaskin hemma bör du tvätta dina kläder i tvättstugan istället för för hand. Du hittar platsen för din lägenhets tvättstuga och bokningskalendern på hyresgästsidor. Genom hyresgästsidor kan du också köpa krediter för att använda tvättstugan.

Vid handtvätt förbrukas betydligt mer vatten än vid användning av tvättmaskin. Till exempel: när man tvättar för hand kan det gå upp till 120 liter, medan maskinen förbrukar 60 liter vatten. Det innebär en besparing med hälften, dvs. 60 liter per tvätt.

Om din lägenhet har en vattenmätare ska du övervaka din egen vattenförbrukning

Med hjälp av vattenmätaren kan du i realtid se hur mycket vatten du har förbrukat, t.ex. i duschen. I en del av bostadsobjekten (Aitiopaikka, Haliskylä, Yo-talo A, Tyyssija ja de grundrenoverade bostäderna i Kuunsilta) finns det lägenhetsspecifika vattenmätare som talar om hur mycket varmt och kallt vatten som förbrukats. Med hjälp av mätaren kan hyresgästen övervaka sin egen vattenförbrukning, vid behov göra ändringar i sin egen vattenanvändning och följa sina framsteg i att spara vatten. Kan du exempelvis beräkna din vattenförbrukning under föregående månad, även genom att minska tiden du spenderar i duschen?

Vädra ut din bostad effektivt

Om du vädrar ut din bostad ska det göras effektivt, men inte under lång tid. En bra tid för att vädra ut bostaden är till exempel några minuter med genomdrag.

Öppna därför flera fönster runt bostaden samtidigt för att skapa tvärdrag och stäng alla fönster efter ca 2-3 minuter. De bästa tiderna för att vädra ut bostaden är på morgonen efter att du vaknat och på kvällen precis innan du går och lägger dig. Glöm inte att stänga fönstren, för att då hålla dem öppna slösar värmeenergi.

Genom att göra utluftningen effektivt förändras luften i din bostad, men husets strukturer kyls inte ner och därmed går inte värmeenergin till spillo. Effektiv vädring på 2-3 minuter sparar värmeenergi med cirka 98 procent jämfört med att hålla fönstret öppet, till exempel åtta timmar av i en 18 m2 studiolägenhet.

Bjud vänner över

Hur skulle det låta med en film- eller spelkväll med vänner? Trevligt, eller hur? Samtidigt kan du också spara el!

Genom att t.ex. ordna en filmkväll tillsammans med sex personer kan du samtidigt spara 5 TV-apparaters energiförbrukning för en kväll. Till exempel förbrukar en 32″ till 37″ LCD-TV 0,08–0,19 kWh per timme. Vilket för 6 timmars visning är 0,48–1,14 kWh. Om sex personer en gång i veckan träffas för att titta på en tv sparas 2,4–5,7 kWh per vecka. Om filmkväll hålls varje vecka blir besparingen redan 124,8–296,4 kWh per år.

Kvällstillställningar betyder också god mat och samtidigt kan du laga delikatesser med en ugn i stället för med sex. Att använda ugnen i en timme förbrukar till exempel cirka 2 kWh per timme. Om samma grupp går ihop och lagar mat med en ugn istället för sex sparas 10 kWh per middag. På ett år är det redan 520 kWh.

Beloppen kan tyckas små, men om en tredjedel av de cirka 7 000 TYS-hyresgästerna bjud fem vänner över en gång i veckan, på bara fyra veckor, kan energi motsvarande den årliga elförbrukningen för ett enfamiljshus sparas!

Tillbringa natten hos en kompis

Bredvid den andra är det skönt att värma sig på natten. Genom att dela säng med en annan kan ni njuta av värmen som produceras av er båda.

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake