Skip to main content
Nyheter

CAMPUSSPORT X TYS geocacherutt ska locka studenterna att ge sig ut och upptäcka TYS bostadsobejkt

Under läsåret 2020-21 vaknade studentorganisationerna till ett bekymmer: De studerande hade fastnat i sina hem när föreläsningarna gick på distans och gymmen var stängda. Föreningarna kontaktade CampusSport och man började tillsammans planera ett projekt som skulle få till stånd en förändring. Studenterna skulle ut och röra på sig! Funderingarna utmynnade i ett beslut om geocacherutter. Med deras hjälp skulle studenterna inte bara få motion utan också bekanta sig med sin hemstad, samtidigt som de får upplevda glädjen i att hitta. Geocaching är som skattjakt. På vissa koordinater finns en gömma, något slags låda som innehåller ett häfte där man antecknar sitt bomärke och datum, varefter lådan ställs tillbaka. Det finns många smartmobil –appar; den populäraste är Geocaching.

Jag började jobba med CampusSports geocachingprojekt i maj. Ganska snart kom jag att tänka på TYS bostadsobjekt som ett ruttalternativ. De finns nära de studerande. Syftet är visserligen att förmå studenter och personal att motionera utanför hemmet men det är ändå trevligt att kunna starta strax utanför dörren och fortsätta därifrån. Slutresultatet är geocacherutten CAMPUSSPORT X TYS som har realiserats i samarbete med Studentbystiftelsen i Åbo och nu är publicerad för alla studerande att ta sig igenom!

Beskrivningarna av geocacherna kom till slut att innehålla intressanta plock ur objektens historia och urbana legender men det fanns andra alternativ som jag hade funderat på. Det lät roligt med dystopier och alternativa framtidsutsikter lät  och jag ritade faktiskt både monster och ufon i Studentbyn. Kanske de skulle ha intresserat en del men en historisk översikt är bestämt ett både bättre och säkrare val.

Svårast var det att välja bra gömställen. Det finns massor av regler om hur gömmandet ska gå till i geocaching; bland annat får det inte vara mindre än 161 meter mellan geocacherna. Alla cacher kan inte heller kollas på Geocaching-sajten eftersom kartan inte visar de konkreta gömställena för mysterie- eller multicacher. Tillsammans med TYS kommunikatonskoordinator Marja lyckades vi i alla fall välja 13 gömställen i närheten av olika bostadsobjekt. Tyvärr kunde inte alla tas med i den slutliga rutten eftersom kravet på 161 meters avstånd till en annan cache inte uppfylldes och vi inte kunde hitta någon ersättande plats.

Nästsvårast var det vatt välja en lämplig cachelåda som inte skulle vara alltför synlig och lätt att hitta men ändå hållbar, och inte heller alltför svår. Vi ville att rutten skulle passa både nybörjare och mer erfarna geocachare. För största delen av geocacherna kunde vi köpa cacheburkar direkt från en webbaffär för geocaching men för en del måste vi göra egna konstruktioner. Den återkoppling vi hittills har fått tyder i alla fall på att alla cacherna fungerar bra. Vi får hoppas att de gör det också i fortsättningen!

Det var riktigt roligt och intressant att planera geocacher också om det på slutet kändes som om tiden höll på att ta slut. Alla blev ändå färdiga och nu kan ni alla använda dem! Vi hoppas att de skänker er den glädje det ger att leta och finna, oberoende av om ni söker alla på en gång eller en i taget.

Utöver CAMPUSSPORT X TYS -rutten planerade vi sex korta rutter för GoCache -appen. Två av dem är redan öppna och resten öppnas under läsårets gång. Som tema har rutterna bland annat Ruisrocks Via Dolorosa och konst på campus.

Projektets webbsajt har adressen  www.campuscache.fi och där finns närmare anvisningar om geocachesökningen.

Petra Nikula

Projektarbetare
CampusSport / Åbo universitet