Skip to main content
Nyheter

Alko och apotek – svar till kartläggningen av behovet av service i Studentbyn

By 2.12.2019december 17th, 2019Ingen kommentar

Styrelsen för Studentbystiftelsen i Åbo beslutade i samband med beredningen av strategin för 2019 att genomföra en kartläggning av Studentbyns hyresgästers behov av annan service än den som stiftelsen erbjuder. Enkäten beställdes av Projektiässät under våren 2019. Projektiässät är ett till högskolestuderande i Åbo riktat tvärvetenskapligt coachningsprogram, som erbjuder utmanande klientprojekt och projektledningserfarenhet.

Enkäten genomfördes sommaren 2019. Enkäten skickades till Studentbyns invånare via e-post i början av augusti, och den marknadsfördes dessutom i sociala medier och till exempel på anslagstavlan i Aitiopaikka. Svarsformuläret skickade cirka 3500 invånare och besvarades av 615 invånare. Urvalet kan betraktas som representativt.

Man ville med hjälp av enkäten ta reda på vilken typ av service invånarna skulle vilja se i Studentbyn och hur villiga de är att dela utrymmen med andra invånare. Därtill ville man utreda om invånarna var intresserade av att betala för bättre service.

Respondenterna önskade framför allt fler livsmedelsbutiker och en bar.

”Jag tycker att ett litet affärscentrum skulle passa in och att det säkert finns efterfrågan på ett sådant i Studentbyn, Caribia är trots allt något helt separat och dess service känns inte som en del av Studentbyn. Köpcentret kunde till exempel inkludera en livsmedelsbutik, Alko, en för studenterna designad lockande pub, TYS kontor, en Otto-automat och en Subway/något liknande.”

Man önskade sig också fler möjligheter att utöva sportaktiviteter. ”Studentbyn är enligt min åsikt bra men jag blev besviken när jag på kartan såg att det fanns en basket- och volleybollplan på området, men som när jag besökte platsen visade sig vara ett grusområde som har gjorts till en parkeringsplats. Det skulle vara fint om ni lade till en basket- och volleybollplan och en minigolfbana.”

För de flesta respondenterna var integriteten viktigare än gemenskapen, förutom i de fall de i förväg visste vilka personer utrymmena skulle delas med. ”Det mest avskräckande med delade lägenheter är osäkerheten över vem man ska bo med. Om den osäkerheten avlägsnades skulle de delade lägenheterna genast vara mer relevanta alternativ.”

Områdets lugn betraktades som en attraktionsfaktor. En del av respondenterna önskade specifikt att ingen ytterligare service skulle tillföras till området.    “Studentbyn är en fungerande helhet som den är, mer service betyder inte automatiskt en ökning av trivseln i boendet.  När jag kommer hem från jobbet/studierna vill jag uttryckligen komma hem, inte till ett party-center, med festlokaler, restauranger och andra allmänna samlingsplatser och fashionabla pop-up-evenemang.  Dem kan man hitta i centrum, om man så önskar.”

Vad beträffar hyresnivåerna föredrog något fler respondenter lägre hyror än bättre tjänster. Intresset för prisvärda bostäder är helt klart en av anledningarna till att välja Studentbyn som bostadsområde.  En del skulle ändå vara villiga att betala en något högre hyra för att få mer omfattande service. Enkätens förverkligare drog slutsatsen att bättre service också kunde locka sökande att flytta till Studentbyn.

Det var intressant att notera att svaren fördelades jämnt, när man bad om att välja mellan priset och mellan platsen och servicekvaliteten. Servicens läge betraktades emellertid som en något viktigare variabel än priset. När man ombads att välja mellan gemenskap, delade evenemang och delade utrymmen och integritet, ett lugnt område och egna utrymmen, valde de flesta respondenterna integriteten och lugnet.

Projektiässät-teamet som genomförde kartläggningen av behovet av service bestod av fyra studenter: Ilmari Helva, Laura Laaksonen, Anika Zabeen, Sanni Ranta.

Bland alla deltagare i enkäten lottades det ut 9 kikare. Vinnarna har kontaktats personligen.

Citaten härstammar från svaren i kartläggningen av behovet av service.

Pirjo Lipponen-Vaitomaa
kundrelations- och kommunikationschef, TYS