Skip to main content
Blogi

Positiivista energiaa Ylioppilaskylään – RESPONSE kutsuu asukkaat tekemään ilmastokestävää kaupunkia

By 28.1.202129 tammikuun, 2021Ei vielä kommentteja

Kun Aurajoki alittaa Halisten sillan ja virtaa verkkaisesti mutkitellen kohti kaupungin keskustaa, kohoaa joen vasemmalla rannalla, laakealla tasangolla, betonisten matalien asuinrakennusten labyrintti sekä muutama modernimpi kerrostalo. Tällä rannalla, noin 4 000 asukkaan Turun Ylioppilaskylässä, kuljetaan tulevina vuosina ilmastokestävän kaupunkikehityksen aallonharjalla – ja myös sinä asukkaana voit surffata mukana.

Viisivuotisessa RESPONSE-hankkeessa pyritään tekemään Ylioppilaskylästä niin sanottu energiapositiivinen asuinalue ja siten edistämään ilmastokestävää kaupunkikehitystä. Kansainvälisen hankkeen tuloksena syntyy samalla mallia siitä, miten vastaavanlaisia kaupunginosia on mahdollista luoda myös muualla Euroopassa ja maailmalla. Ollaan siis monin tavoin uuden ja jännittävän äärellä!

Energiapositiivinen alue tai kaupunginosa (eng. positive energy district, PED) käsitteenä on vielä melko tuore, ja sen määritelmätkin hieman vaihtelevat. Peruslähtökohta kuitenkin on, että energiapositiivinen alue tuottaa enemmän energiaa kuin mitä se kuluttaa. Alueella tuotettu energia perustuu uusiutuviin energianlähteisiin, jolloin myös sen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Ylioppilaskylässä energiapositiivisuuteen tähdätään varsin vaikuttavalla keinovalikoimalla, esimerkiksi moderneilla aurinkopaneeleilla. Lisäksi keskiössä ovat muun muassa sähkön ja lämmön varastointi sekä energiavirtojen optimointi sekä energiatehokkuuden parantaminen osassa asuinrakennuksia. Energiapositiivisuus ei kuitenkaan pelkisty numeroihin, kilowattitunteihin tai hiilidioksiditonneihin. Ajatuksena on myös luoda parempaa elämänlaatua ja vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä energiapositiivisia alueita olisi Euroopassa kaikkiaan 100, sillä niillä on tärkeä rooli esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. RESPONSE-hanke kytkeytyy myös useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Onkin huikeaa, että ilmastokestävää tulevaisuutta ei luoda vain jossain kaukana, eurooppalaisissa miljoonakaupungeissa, vaan kotoisassa Turussa, Aurajoen rannalla.

Jokainen voi osaltaan vaikuttaa energiapositiivisen alueen syntyyn esimerkiksi kiinnittämällä huomiota omaan energiankäyttöön. RESPONSE-hankkeessa asukkaita ei kuitenkaan nähdä vain passiivisina energian kuluttajia, vaan aktiivisina toimijoina ja vaikuttajina. Haluammekin kutsua myös Ylioppilaskylän asukkaat mukaan tekemään energiapositiivista asuinaluetta. Siinä missä hankkeessa mukana olevat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuovat hankkeeseen substanssiosaamistaan ja mukana olevat yritykset tuovat teknisiä ratkaisuja, tuovat asukkaat hankkeeseen parhaan asiantuntemuksen omasta arjestaan ja siitä, miten ja millaisissa tilanteissa energia- ja ympäristöasiat siinä näyttäytyvät.

Ylioppilaskylän asukkaille hanke tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöasioihin. Keskeisessä roolissa hankkeessa tulee olemaan vertaismentoritoiminta. Vapaaehtoiset mentorit pääsevät muun muassa suunnittelemaan ja luomaan uudenlaista ympäristötoimintaa alueelle sekä lisäämään tietoisuutta ympäristö- ja energia-asioista. Mentorit myös kartoittavat ja keräävät yhteen asukkaiden näkemyksiä ja ideoita. On esimerkiksi tärkeää käytännössä tunnistaa, minkälaiset tekijät juuri Ylioppilaskylän asukkaiden elämässä voivat hankaloittaa ympäristömyönteisten valintojen tekemistä tai minkälaista opastusta uusien, energiapositiivisten teknisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii.

Mentorihaku on parhaillaan käynnissä ja hakuaika jatkuu 14.2. saakka, vielä on siis hetki aikaa hakea! Voit hakea mentoriksi, jos asut jossakin TYS:n Ylioppilaskylän asuntokohteessa. Mitään varsinaista ennakko-osaamista ei vaadita, aito kiinnostus ympäristöasioita ja vaikuttamista kohtaan riittää. Lisätietoa mentorihausta löydät osoitteesta www.tys.fi/response.

Mentoritoiminnan lisäksi hankkeessa on tarkoitus muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia ja hackathoneja. Toivomme, että pääsemme suunnittelemaan ja viemään hanketta eteenpäin yhdessä asukastoimikuntien ja asukkaiden kanssa – koronatilanteen toivottavasti pian helpottaessa myös kasvokkain ja fyysisten tapaamisten merkeissä.

Anna Satovuori
Projektikoordinaattori
Turun ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 957751 nojalla. Verkkosivuston sisältö heijastaa sivuston ylläpitäjän näkemyksiä ja on hänen vastuullaan; sisältö ei heijasta Euroopan komission ja/tai Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) näkemyksiä. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa sivun sisällön käytöstä.