Skip to main content
Uutiset

TYS:n asuntokohteisen saunojen lämmitysaikatauluja supistetaan sähkön säästämiseksi

Sota Ukrainassa on johtanut energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja koko Euroopassa. Kylminä kuukausina sähkön kustannusten tulevat olemaan poikkeuksellisen korkealla.

Jokaisen on myös varauduttava siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa. Saatavuutta heikentävät esimerkiksi pitkät ja tuulettomat pakkasjaksot, pohjoismaisen vesivoimalla tuotetun sähkön vähäinen tarjota, sähkön tuotantolaitosten huolto- tai käyttökatkokset sekä Keski-Euroopan sähkön kysyntä. Sähköpula voi johtaa jakelun keskeytyksiin. Sähkökatkojen riskiä pienennetään kiinnittämällä huomiota omiin sähkönkäyttötapoihin ja -ajankohtaan.

Olemme lähettäneet kaikille asukkaille sähköpostitse tietoa TYS:n Energiansäästötalkoista, joissa kannustamme asukkaitamme pohtimaan omaa energiankäyttöään. Osana talkoita TYS tarkastelee myös muun muassa saunojen lämmitysaikatauluja.

TYS:llä on asuntokohteissaan yhteensä n. 60 saunaa, joissa varattavia saunavuoroja on viikon aikana yhteensä yli 1300 tuntia. Saunat lämpiävät lämmitysaikataulun mukaisesti ja ovat päällä vaikka vuoroille ei tehtäisi varauksia. Käyttämättömillä saunavuoroilla sauna on siis ns. turhaan päällä ja kuluttaa sähköä.

Olemme seuranneet saunavuorojen käyttöasteita syksyltä 2021 kevääseen 2022 ja päättäneet supistaa saunojen lämmitysaikatauluja. Vuorot, joiden käyttöaste on ollut alle 60 % poistetaan käytöstä. Poistamalla vähäisellä käytöllä olevat saunavuorot, voimme alle kuudessa viikossa säästää yhden omakotitalon vuosittaiset sähkökustannukset.

Esitys käytöstä poistettavista saunavuoroista on toimitettu jokaisen asuntokohteen asukastoimikunnalle ja toimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa kommentteja asiaan liittyen. Lenkkisaunavuoroihin ei tehdä muutoksia.

Saunojen supistetut lämmitysaikataulut otetaan käyttöön 1.11.2022. Mikäli marraskuulle jo tehdyt varaukset osuvat käytöstä poistuvien vuorojen kohdalle, tulevat kyseiset varaukset poistumaan ja saunavuorot palautetaan asukkaille. Asukkaat näkevät oman asuntokohteensa saunavuorot ja tehdä varauksia saunoihin TYSBookingissa.