Skip to main content
Nyheter

Tidtabellerna för bastuuppvärmning i TYS bostadsobjekt skärs ned för att spara el

Krig i Ukraina har lett till problem med energipriserna och -tillgängligheten i Finland och i hela Europa. Under de kalla månaderna blir kostnaderna för elanvändning och uppvärmning exceptionellt höga.

Alla måste också vara beredda på att det då och då kan bli brist på el. Tillgängligheten försvagas exempelvis av långa och vindlösa perioder med frost, låg tillgång på el producerad av nordisk vattenkraft, underhåll eller driftavbrott i elproduktionsanläggningar samt efterfrågan på el i Centraleuropa. Elbrist kan leda till avbrott i distributionen. Risken för strömavbrott minskar om man är uppmärksam på sina egna elanvändningsvanor och när man förbrukar el.

Vi har mejlat våra hyresgäster om TYS Energibesparingtalko som ska sporra alla till att fundera på sin egen energiförbrukning. Inom ramen för spartalkot justerar TYS bland annat tidtabellerna för bastuuppvärmning.

TYS bostadsobjekt har sammanlagt 60 bastur där sammanlagt mer än 1300 veckotimmar kan reserveras för bad. Varje bastu värms upp enligt bastutidstabell och står på också när tiden inte är bokad. En bastu som inte är bokad står alltså och drar el till ingen nytta.

Vi har studerat utnyttjandegraden för basturna från våren 2021 till hösten 2022 och beslutat att tidtabellerna för bastuuppvärmning ska skäras ned. Tider med en utnyttjandegrad på under 60 % stryks. Genom att stryka mindre efterfrågade tider kan vi på mindre än sex veckor spara lika mycket som årskostnaderna för elförbrukningen i ett enfamiljshus.

Förslaget om nedskärande tidtabellerna för bastuuppvärmning har gått till hyresgästkommittén vid varje bostadsobjekt och kommittéerna har haft tillfälle att kommentera saken. Inga ändringar görs i tiderna för joggingbastu.

De nedskurna tidtabellerna för bastuuppvärmning tas i bruk 1.11.2022. Observera att de reservationer för november som gjorts på slopade tider kommer att strykas, varvid bastutiderna återgår till hyresgästerna. Hyresgästerna kan i TYSBooking se respektive bostadsobjekts bastutider och boka bastutid.