Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallintoa virtaviivaistetaan

Yksi aikakausi tuli päätökseensä, kun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta hyväksyi sääntömuutoksen, jolla sen toiminta loppuu syyskokouksessaan 17.11.2020. Valtuuskunta ehti kokoontua TYS:n yli 50 vuoden taipaleen aikana yli 100 kertaa ja siinä vaikutti vuosien varrella yli 800 edustajaa.

Valtuuskunnan lakkauttaminen on osa säätiön hallituksen käynnistämää sääntöjen muutosprosessia. TYS:n sääntöjä on viimeksi muutettu Säätiölain muutoksen yhteydessä vuonna 2016, jolloin valtuuskunnan tehtävät lakimuutoksen johdosta vähentyivät merkittävästi.  Sääntömuutoksen jälkeen on havaittu, että valtuuskunnan muuttunut rooli ei ollut tarkoituksenmukainen ja säätiön sääntöjä oli syytä uudistaa.

Sääntömuutoksen tarkoitus on yksinkertaistaa säätiön hallintorakennetta niin, että säännöissä määrätystä valtuuskunnasta luovutaan. Seuraavaksi sääntömuutos rekisteröidään PRH:n säätiörekisteriin, ja nykyinen valtuuskunta jatkaa kautensa loppuun vuoden 2021 ajan säätiön sidosryhmäfoorumina.

”Mielestäni valtuuskunnan muuttaminen sidosryhmäfoorumiksi virtaviivaistaa säätiön hallintoa ja tarjoaa monipuolista osaamista ja kontakteja turkulaisen opiskelija-asumisen kehittämisen tueksi,” summaa valtuuskunnan puheenjohtaja Niko Aaltonen.

”Kiitos kaikille nykyisille ja entisille TYSin valtuuskunnan puheenjohtajille ja jäsenille panoksesta opiskelija-asumisen ja TYSin kehitykseen. Edustamanne tahot ovat sääntömuutoksen jälkeenkin säätiön tärkeitä sidosryhmiä, joiden kanssa yhteistyötä tullaan entisestään syventämään,” toteaa TYSin hallituksen puheenjohtaja Pasi Ahola.