Nyheter

TYS intensifieras rengöringen av allmänna utrymmen för att förhindra spridningen av coronaviruset

TYS intensifierar städningen av hyresgästernas gemensamma utrymmen för att förhindra spridningen av coronaviruset. Kök som är i gemensam användning rengörs i fortsättningen dagligen – försäkra dig om att alla plana ytor är tomma så att de kan torkas av.

Rengöringen intensifieras också i tvättutrymmen och hissarna i husen som har hiss.

Kom ihåg att fortsätta hålla god handhygien när du använder gemensamma utrymmen – tvätta händerna innan du går in i utrymmet, alltid innan måltider och då du lämnar utrymmet. Även om du endast har milda symtom bör du helt undvika att använda allmänna utrymmen.