Skip to main content
Nyheter

TYS intensifieras rengöringen av allmänna utrymmen för att förhindra spridningen av coronaviruset

TYS intensifierar städningen av hyresgästernas gemensamma utrymmen för att förhindra spridningen av coronaviruset. Kök som är i gemensam användning rengörs i fortsättningen dagligen – försäkra dig om att alla plana ytor är tomma så att de kan torkas av.

Rengöringen intensifieras också i tvättutrymmen och hissarna i husen som har hiss.

Kom ihåg att fortsätta hålla god handhygien när du använder gemensamma utrymmen – tvätta händerna innan du går in i utrymmet, alltid innan måltider och då du lämnar utrymmet. Även om du endast har milda symtom bör du helt undvika att använda allmänna utrymmen.