Skip to main content
Nyheter

Är du ny TYS hyresgästbloggare?

Vi söker bland hyresgästerna bloggare som kan göra inlägg på Instagram om boendet och studielivet. För bloggandet betalar vi ett månatligt arvode och uppdraget cirkulerar under året mellan fyra bloggare.

Intresserad? Skicka senast 2.10.2022 in en ansökan där du kortfattat presenterar dig själv och berättar varför just du borde bli nästa TYS hyresgästbloggare! Ansökningar och eventuella frågor i anslutning till uppdraget riktas till office@tys.fi. Också internationella studerande kan ansöka. Vår förhoppning är i alla fall att den sökande kan binda sig vid uppdraget för en hel bloggarperiod, från november 2022 till slutet av oktober 2023.

Våra nuvarande bloggare kan du bekanta dig med på Instagram @tysturku!