Skip to main content
Nyheter

Nätfiskemejl som hänvisar till TYS

Det har kommit till TYS kännedom att nätfiskemejl om hänvisar till stiftelsen har skickats till invånarna via e-post. Meddelandet uppmanar invånarna att ändra sitt utgångna lösenord. Meddelanden skickas inte av stiftelsen. Sådana meddelanden får inte besvaras och man får inte klicka länkar i sådana meddelanden.

TYS skickar lösenordsrelaterade meddelanden till sina invånare endast om den boende har begärt en lösenordsändring på hyresgästsidorna. Alla meddelanden som TYS skickar kommer från adressen office@tys.fi.

Om du får ett misstänkt meddelande via e-post eller sms, vänligen meddela TYS omedelbart.