Skip to main content
Nyheter

Sortering och återvinning av avfall är miljöåtgärder! – så här sorterar och återvinner du på rätt sätt

By 4.11.2020april 21st, 2022Ingen kommentar

Visste du att mer än hälften av avfallet från TYS objekt återvinns till återvunnet material? Brännbart avfall utnyttjas också för värmeproduktion, så utnyttjandeprocenten av avfallet från alla TYS objekt är hela 100!

Det lönar sig att sortera avfall, eftersom det hjälper till att återvinna hushållsavfall och samtidigt sparar resurser och kostnader – visste du att behandlingen av brännbart avfall är det dyraste? Det är viktigt att följa sorteringsanvisningarna, eftersom felaktig sortering gör det svårt eller till och med omöjligt att återvinna avfallet. Sorterat avfall används som råvara vid produktionen av nya produkter.

På detta sätt finns sorteringsstation till exempel i gemensamma kök i hus 6C och 12A i Studentbyn. TYS startade en återvinningspilot 2019, då köken levererades egna containrar för allt avfall.

Hyresgästerna ges möjligheten att återvinna bio-, plast-, pappers-, metall-, glas- och kartongavfall i alla TYS bostadsobjekt, eftersom de har sina egna uppsamlingskärl vid alla avfallspunkter. Dessutom finns uppsamlingskärl för brännbart avfall vid alla avfallspunkter.

Lassila & Tikanoja ansvarar för avfallshanteringen i TYS objekt. Via dem har TYS också skaffat en koldioxidneutral avfallshanteringstjänst för sin avfallshantering. Tjänsten beräknar växthusgasutsläppen från transporten och behandlingen av avfallet från TYS bostadsobjekt. Utsläppen kompenseras genom att sekvestrera motsvarande mängd kol från atmosfären genom Gold Standard-certifierade skogsplanteringsprojekt, samt genom att stödja lokal sysselsättning och förbättra den biologiska mångfalden.

Det är också bra att komma ihåg att möbler eller elektriska apparater inte hör hemma på avfallspunkterna. Möbler och elektroniskt avfall måste separat avlägsnas från avfallsplatserna, vilket medför ytterligare avfallshanteringskostnader. Felaktigt sorterat avfall medför på lång sikt ytterligare avfallshanteringskostnader och ytterligare kostnader kan leda till ett onödigt krav på att höja hyrorna.

Det lönar sig att försöka hitta ett nytt hem för överflödiga möbler, elektriska apparater, kläder och andra föremål, varvid de utnyttjas allra bäst.

Nedan hittar du mer information om sortering av avfall och tips om sortering av andra artiklar såsom elektronik.

Bioavfall – Används för produktion av biogas och gödselmedel

 • matrester
 • skal av frukt och grönsaker
 • kaffesump och teblad samt filterpapper
 • hushållspapper och servetter
 • skämd mat
 • fiskben och små ben
 • delar av växter och vissna blommor (inte blomjord)

Häll ur vätskan. Förpacka i ett nedbrytbart omslag, till exempel en tidning eller biologiskt nedbrytbar påse.

Metall – Används för att tillverka nya metallprodukter

 • sköljda konservburkar och
 • metallburkar
 • opantade dryckesburkar
 • aluminiumformar, -folier och -lock
 • metallock, -korkar och -fästanordningar
 • gamla kastruller och stekpannor
 • bestick, saxar, skruvar, spikar
 • och andra små metallföremål
 • tomma, ej trycksatta aerosolburkar
 • tomma färgburkar

Glasförpackningar – Används för att tillverka nytt förpackningsglas

Endast förpackningsglas

 • glasburkar och -flaskor

Avlägsna korkar och lock, skölj ur smutsiga förpackningar. Sortera allt annat glas, t.ex. trasiga kärl och fönsterglas, i brännbart avfall.

Papper – Används för att tillverka tidningspapper

 • tidningar och tidskrifter
 • reklampost och broschyrer
 • kuvert
 • kopierings- och ritpapper
 • produkt- och telefonkataloger
 • pocketböcker och böcker,
 • vars hårda pärmar
 • har avlägsnats

Kartongförpackningar – Används för tillverkning av hylskartong

 • mjölk- och juiceförpackningar
 • livsmedelsförpackningar av kartong
 • fling-, kex- och sötsaksförpackningar
 • papperspåsar och -kassar
 • pizzalådor och äggförpackningar
 • Toalett- och hushållspappersrullar
 • flerpackförpackningar för drycker mm.
 • papplådor

Skölj och töm för att låta torka. Platta till och packa inuti varandra.

Plastförpackningar – Används för tillverkning av återvunna plastprodukter och till energi

 • livsmedlens plastförpackningar, såsom yoghurtburkar, påläggsförpackningar och uppskärnings-, ost- och färdigmatförpackningar
 • tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar
 • plastflaskor, -dunkar och -burkar – helst tillplattade
 • plastkassar, -påsar och -omslag
 • styrofoamförpackningar

Inte PVC-plast. Sortera trasiga plastföremål och smutsiga plastförpackning i brännbart avfall.

Brännbart avfall – Används för produktion av fjärrvärme och el

Dagligt icke-återvinningsbart avfall såsom t.ex.

 • smutsiga plast- och kartongförpackningar
 • matavfall och växtdelar, såvida inte bioavfall samlas in separat
 • hygienprodukter, såsom blöjor och sanitetsbindor
 • kattsand och sällskapsdjurens strö
 • städavfall, såsom till exempel dammsugarpåsar
 • plastföremål, såsom hinkar och leksaker
 • trasiga behållare
 • trasiga kläder och skor
 • blomjord

Släng INTE detta avfall i sorteringspunkterna eller -kärlen:

 • E.g. färger, batterier och läkemedel

Problemavfall tas emot vid Sydvästra Finlands Avfallsservice i Toppå och Åbo Ekotorg på Rieskalähdevägen.

Batterier kan lämnas in hos närmaste mataffär.

Läkemedelsavfall kan kostnadsfritt lämnas in till närmaste apotek.

 • Elektriska och elektroniska apparater. E.g. lysrör och trasiga elektriska apparater

Officiella återvinningscentraler, såsom Åboregionens Ekotorg, är ur naturens synpunkt de bästa återlämningsstationerna, särskilt vad gäller användbara apparater, eftersom de där kan säljas vidare.

Apparater av alla storlekar kan också kostnadsfritt lämnas till avfallscentralernas avfallshantering, men det resulterar i att också fungerande apparater förstörs.

Hushållsapparater tas också emot i hemelektronikaffärer. Mindre apparater tas emot i hemelektronikaffärer utan köp av motsvarande produkt, men vid retur av större apparater kan förutsättningen för returen vara köp av en ny apparat. Till köpmännen returnerade elektriska- och elektronikapparater hamnar via producentsammanslutningarnas insamlingar direkt till materialåtervinning.

 • Möbler

Användbara möbler kan återvinnas genom att sälja eller donera dem. Användbara varor tas till exempel emot av Åbo Ekotorg och till Finlands Röda Kors container. Mer detaljerad information om varor som tas emot finns på deras hemsidor. Många av TYS bostadsobjekt har också en egen Facebook-grupp och Jodel-kanal, där deras egna användbara varor kan bjudas ut eller säljas till andra hyresgäster.

Trasiga möbler kan återvinnas via Sydvästra Finlands Avfallsservice i Toppå. Sydvästra Finlands Avfallsservice och Lassila&Tikanoja erbjuder också avhämtning av varorna mot kostnad. Beställningen av avhämtning blir relativt sett billigare per möbel när du återvinner mer än en åt gången. Avhämtningen kan beställas tillsammans med en granne och då kan man dela på kostnaderna.