Skip to main content
Nyheter

Hållbart boende är samarbete – Gå med i TYS duschutmaning!

By 10.8.2021augusti 18th, 2021Ingen kommentar

Ett miljövänligt och hållbart boende är summan av många faktorer. Å ena sidan utgår det från alla de små val som man gör i vardagen. Hur länge står jag i duschen? Hur tvättar jag mina kläder? Vilket produkterna jag köper i butiken? Genom olika bostadstekniska lösningar Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) som ägare å andra sidan möjliggör ett miljövänligt och energieffektivt studentboende.

Det är viktigt att spara energi med tanke på att klimatförändringen måste motverkas, tillgången på energi tryggas, behovet av importerad energi minskas, energikostnaderna skäras ner och miljön skyddas. Nästan en tredjedel av hushållens koldioxidavtryck härrör från boendet och boenderelaterad energianvändning. Ska miljöverkningarna av boendet minska är det därför viktigt att fokusera på att spara energi. I Finland är vi vana vid att ha rikliga reserver av drickbart rent vatten, men vattnet är ingen självklarhet. Tillverkning och uppvärmning av kranvatten drar stora mängder energi.

Testa vilken typ av vattenkonsument du är och gå med i 5-minuters duschutmaningen!

I kampanjen 1,5-graderslivet utmanar TYS sina hyresgäster, personal och också alla andra Åbobor – att begrunda sin egen vattenförbrukning och minska sin duschtid till 5 minuter!

Du antar utmaningen genom att hämta ditt eget 5-minuterstimglas på bostadsbyrån och ta det med dig nästa gång du ställer dig i duschen. Klara du av hela tvättproceduren innan sanden i timglaset har runnit ner? Ingen föds som färdig smed; under hela kampanjtiden kan du så småningom försöka få ner den tid du tillbringar under duschen. Växla till exempel ner från 10 minuter till 5 minuter dusch per dag så sparar du varje gång 60 liter vatten!

Du också ta vårt lekfulla test för att utreda var i djurriket du placerar dig som vattenförbrukare. Samtidigt får du en rad andra tips om hur du kan spara vatten. Testet kan du avlägga här: Testa hurdan vattenförbrukare du är!

TYS möjliggör hållbart och energieffektiva studentboende med olika bostadslösningar

I sina fastigheter och bostäder satsar Studentbystiftelsen i Åbo också på olika tekniska lösningar som syftar till att krympa boendets koldioxidavtryck och möjliggöra ett 1,5-gradersliv för våra hyresgäster. Under kampanjen kommer vi bland annat att berätta mer om solpanelerna som ska installeras på bostadsobjektens tak, om RESPONSE-projektet som pågår i Studentbyområdet samt om stiftelsens kolneutralitetsmål med sikte på 2029.

Åbo stads 1,5-graderslivet kampanjen

Åbo stad har som mål att uppnå kolneutralitet 2029. Målet är djärvt och kräver att alla invånare är ombord. 1,5-graderslivet är en kampanj genom vilken Åbo vill inspirera invånare och företag till miljövänliga val. Det kan vara små och enkla gärningar i vardagen, omstörtande uppfinningar eller något där emellan.

Glöm inte heller att det miljövänliga livet inte behöver präglas av försakelse och elände. Det tillför också hälsa och välbefinnande och ger i bästa fall upphov till ny företagsamhet.

Kampanjen grundar sig på Parisavtalet om klimatet. Avtalet har som mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

#hiilineutraali2029 #turku #kylmääki

Kolla in kampanjens webbsajt: https://www.turku.fi/sv/kolneutraltabo