Skip to main content
NyheterBlogg

Energibesparing gynnar inte enbart miljön utan även hyresgästerna

By 18.12.2023Ingen kommentar

Vi ordnade för ett år sedan en energibesparingskampanj för våra hyresgäster, där de olika bostadsobjekten tävlade med varandra vad gällde besparingar. I den lekfulla tävlingen minskade hyresgästerna i Ikituuri mest sin elförbrukning och hyresgästerna i Studentbyn Öst mest sin vattenförbrukning.

I verkligheten fanns det dock många fler vinnare.

En uppenbar vinnare var naturligtvis miljön, eftersom boendet och den relaterade energianvändningen utgör en fjärdedel av finländarnas koldioxidavtryck. Energibesparingen i hemmet spelar alltså en stor roll – särskilt när det gäller en grupp om 7 000 personer. Även små handlingar kan ha en förvånansvärt stor inverkan när alla drar sitt strå till stacken.

Energibesparingarna har också en ekonomisk dimension. Även om el och ofta även vatten ingår i hyran för TYS bostäder är de naturligtvis inte gratis.

TYS är en ideell organisation som tillämpar ARA:s kostnadsprincip vid uthyrningen av sina bostäder. Kort sagt innebär detta att TYS får debitera sina hyresgäster endast så mycket hyra som är nödvändigt, utöver övriga intäkter, för finansieringen av sina bostäder och tillhörande lokaler, samt för kostnader i enlighet med god fastighetsförvaltning.

År 2022 genererades i genomsnitt 15 % av TYS boendekostnader från uppvärmning, 12 % från el, 6 % från vatten och avloppsvatten samt 3 % från avfallshantering. Riklig energianvändning och vårdslös sortering har alltså ett pris, och i det långa loppet ökar de också behovet av att höja hyrorna.

Hösten 2023 beslutade TYS styrelse att TYS bostadshyror inte höjs för år 2024. Även om många olika faktorer har beaktats vid övervägandet av beslutet, utgör våra hyresgäster som fäst uppmärksamhet vid energibesparing en del av denna helhet.

Låt oss därför göra energibesparingen till en permanent del av vårt dagliga liv, eftersom det gynnar alla från miljön till hyresgästerna själva.

Psst! Vill du veta hur du kan spara energi i din vardag? Följ oss på Instagram och Facebook! Vi publicerar regelbundet tips på våra sociala mediekanaler för att hjälpa dig att minska din egen energiförbrukning.