Skip to main content
Nyheter

Är du ny TYS hyresgästbloggare?

Vi söker bland hyresgästerna bloggare som kan göra inlägg på Instagram om boendet och studielivet. För bloggandet betalar vi ett månatligt arvode och uppdraget cirkulerar under året mellan fyra bloggare.

Intresserad? Skicka senast 24.9.2023 in en ansökan där du kortfattat presenterar dig själv och berättar varför just du borde bli nästa TYS hyresgästbloggare! Ansökningar och eventuella frågor i anslutning on bloggning riktas till office@tys.fi. Också internationella studerande kan ansöka. I alla fall den sökande skulle kunda binda sig vid bloggning för en hel period, från november 2023 till slutet av oktober 2024.

Våra nuvarande bloggare kan du bekanta dig med på Instagram @tysturku!