Skip to main content
Uutiset

Jätehuollossa muutoksia – mitä asukkaan tulee tietää?

Jätelaki uudistui, ja sen myötä jätehuollon toimijoita on kilpailutettu uudestaan ympäri maata. TYS tekee yhteistyötä Turun alueen jätehuollon kilpailutuksista vastaavan Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa, jotta siirtymä sujuisi ilman häiriöitä.

 

Uuden jätelain myötä pakkaus- ja biojätteiden kuljetus siirtyi kuntien vastuulle. Turun alueella jätehuollon kilpailutuksista vastaa jatkossa kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH). Jätteiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamille yrittäjille porrastetusti lähivuosien aikana.

LSJH:n kilpailuttamat yrittäjät ovat Turun alueella jo vastuussa muista kuin pyörällisistä jäteastioista. Lokakuun alusta alkaen uusien yrittäjien vastuulle siirtyvät myös pyörälliset jäteastiat, eli kartonki, metalli, muovi ja lasi. Biojätteen kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi vuoden 2024 aikana.

Miten muutos näkyy TYS:n asukkaiden arjessa?

Myös TYS:n jätepisteillä voi lokakuusta alkaen näkyä erilaisia jäteautoja kuin ennen, mutta muuten jätteiden lajittelu jatkuu pääasiassa entiseen malliin. TYS on toimittanut tiedot asuntokohteidensa jäteastioista LSJH:lle hyvissä ajoin, joten suuria häiriöitä ei odoteta.

Asukkailta toivotaan kuitenkin ilmoituksia, mikäli jokin TYS:n asunkohteiden jäteastioista jää tyhjentämättä pitkäksi aikaa. Ilmoituksen pitkään täynnä olleesta jäteastiasta voi jättää asukassivujen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen office@tys.fi. Ilmoituksen yhteydessä tulee mainita, mitä jätepistettä asia koskee.

Useimmissa TYS:n asuntokohteissa on monta jätepistettä. Asukkaita kehotetaankin käyttämään asuntokohteen muita jätepisteitä, mikäli omaa asuntoa lähimmän jätepisteen astiat pääsevät täyttymään.

– Toivomme, että roskapusseja ei jätettäisi ympäristöön, vaikka jokin jäteastia olisi väliaikaisesti täynnä. Maahan jätetyt roskapussit vähentävät asuinympäristön viihtyvyyttä ja houkuttelevat tuhoeläimiä, kertoo TYS:n kiinteistöassistentti Aila Kovanen.

Jätepisteiltä tulee jatkossakin löytymään omat astiat lasille, metallille, muoville, kartongille ja biojätteelle. Polttokelpoista jätettä tullaan vuoden mittaisen siirtymäajan jälkeen kutsumaan sekajätteeksi, mutta nimimuutos ei vaikuta itse lajitteluun.

– Jätelain uudistus tuo taloyhtiöille uusia lajitteluun liittyviä velvoitteita, mutta TYS:n asuntokohteissa nämä velvoitteet täyttyivät jo ennestään. Meillä myös asukkaat ovat tyypillisesti olleet tunnollisia lajittelijoita, Kovanen kiittelee.

TYS seuraa jätehuollon sujumista asuntokohteissaan ja antaa asukkaille lisäohjeita tarpeen mukaan.