Skip to main content

Rakennushankkeet

Uudiskohteet ja perusparannukset

Uudiskohde Tyyssijan rakennusurakan urakkasopimus allekirjoitettiin Peab Oy:n kanssa maaliskuussa 2020. Hankkeen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa ja rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa. Urakka valmistuu loppuvuodesta 2021. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Projektin kosteuskoordinaattorina toimii Sitowise Oy. Tyyssijan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin sijoittuu TYS:n toimiston lisäksi lähikauppa K-Kylänvalinta, Arkean opiskelijaravintola sekä Campus Sportin kuntosali.

Uudiskohde Kylänkulman kaavoitukseen liittyvää suunnittelua jatkettiin vuonna 2020. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Kohteen suunnittelu on toteutettu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuen. Kylänkulman kaavoituksen odotetaan valmistuvan kesällä 2021. Rakennushanke kilpailutettaneen vuoden 2022 alkupuolella.

Kuunsillan A-E portaiden korjaustyöt saatiin päätökseen keväällä 2020. Kuunsillan F-X-portaiden peruskorjaushanke toteutetaan korkotukilainalla vuonna 2021.

Ylläpito ja korjaukset

Vuonna 2020 kiinteistöjen hoitokulut (sisältäen asunnot ja muut tilat) olivat yhteensä noin 16,5 M€ eli 7,5 €/m²/kk (vuonna 2019 noin 16,6 M€, 7,5 €/m²/kk). Kaiken kaikkiaan kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 2 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä.

Vuonna 2020 kilpailutettiin säätiön asuntokohteiden kiinteistöhuolto ja viherpalvelut edellisten sopimusten optiokausien päättyessä kiinteistöhuollosta vastanneen ISS Palvelut Oy:n ja viherpalveluista vastanneen Infraroad Oy:n kanssa. Hankintailmoitukseen vastanneista neljästä tarjoajasta valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Arkea Oy. Viherpalveluiden hankintailmoitukseen vastanneista seitsemästä tarjoajasta valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen viherpalveluista antanut Infraroad Oy. Sopimukset Arkea Oy:n ja Infraroad Oy:n kanssa aloitettiin 1.12.2020. Uudet sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Kilpailutusten yhteydessä päivitettiin kiinteistöhuollon sopimukset myös Iltakajon kiinteistöhuollosta vastaavan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Auringonnousun kiinteistöhuollosta vastaavan Haritun Huolto Oy:n kanssa.

Säätiön bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat 18,6 M€ (6,2 M€ vuonna 2019), josta suurin osa (17,9 M€) oli Tyyssijan uudisrakentamista, Kuunsillan A-E portaiden peruskorjausta (0,2 M€) sekä Kylänkulman suunnittelukustannuksia (0,1 M€).

Takaisin vuosikirjaan