Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus

Turku 9.3.2020

Turun ennustetaan olevan etenkin Helsingin ja Tampereen ohella kasvukeskus myös tulevaisuudessa, vuoteen 2040 ulottuvissa skenaarioissa. Jos kasvu jatkuu kohtuullisen tasaisena eli noin 2000 asukkaan vuosivauhdilla, asuu Turussa yli 210 000 ihmistä kuluvan vuosikymmenen lopulla.

Turussa toimivat korkeakoulut edistävät innovaatioita ja lisäävät koulutustarjontaa, josta viimeaikainen esimerkki on Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen laajentaminen konetekniikassa ja materiaalitekniikassa sekä kiinan kielen koulutuksen alkaminen. Vaikka Suomen demografiakehitys ja -ennusteet osoittavat ikäluokkien pienentyvän, vaikuttaa Turun kehitys opiskelukaupunkina olevan kasvu-uralla opiskelutarjonnassa ja opiskelijamäärissä.

Vuokralla asuvien osuus on lisääntynyt kaikilla suuremmilla kaupunkiseuduilla. Turku on noussut kärkeen vuokralla asuvien kotitalouksien prosentuaalisessa määrässä kaikista kotitalouksista, yksinasuvien prosentuaalisessa osuudessa ja viimeaikaisessa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien nousussa.

TYS hyödyntää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukimuotoja voidakseen tuottaa opiskelijoille kohtuuhintaisia koteja. Tuorein kohde on vuonna 2019 valmistunut Aitiopaikka, joka kelpaa esimerkiksi siitä, miten vuokra-asuminen ja opiskelijan vuokra-asuminen voi olla laadukasta ja kohtuuhintaista. Säätiö peruskorjaa ja ylläpitää myös vanhaa kiinteistökantaa, mistä tuorein esimerkki on
vuonna 2019 aloitettu ja alkuvuonna 2020 valmistunut Kuunsillan A-E portaiden peruskorjaus. Tarvittaessa voimme myös luopua joistain kohteista, millä voimme osaltaan edesauttaa mm. vuokra-asuntotarjonnan okonaiskehitystä. Vuonna 2019 säätiö myi Aamurusko-nimisen asuntokohteen.

Valmisteltavana olevan Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan mukaan asuntotuotannon kokonaisvolyymin tulee olla noin 2 100 asuntoa vuodessa, jotta kaupungin asukasmäärän kasvulle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Luonnosdokumentissa pyritään mm. linjaamaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamistavoitteita, ja TYS:lle on siinä vuotuinen 140 asunnon tuotantotavoite, joka on
hyvinkin mahdollinen säätiön strategiakauden 2018-2022 aikana. Aitiopaikassa on runsaat 250 asuntoa ja valmisteltavana olevan, Ylioppilaskylän länsipuolelle tulevan Tyyssija-hankkeen hieman alle 200. Seuraavana uudiskohteena on Ylioppilaskylän itälaidalle tuleva Kylänkulma, jonka kaavoitus etenee kuluvana vuonna ja johon suunnitellaan tulevan runsaat 350 asuntoa.

Säätiö on mukana Euroopan Unionin Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse – projektirahoituksen haussa, jossa yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosista. TYS:llä olisi tähän soveltuvia kiinteistöjä, joita Lighthouse-projektissa voitaisiin kehittää edelleen. Hakemuksen valmistelu alkoi syksyllä 2019 ja Turun kaupunki jätti hakemuksen tammikuussa 2020.

TYS otti käyttöön keväällä 2019 chattibotin palvelemaan asiakkaita tilanteissa ja aikoina, jolloin se on suurimmaksi hyödyksi esim. nopeutensa tai erehtymättömyytensä perusteella. TYS:n netti- ja asiakassivustot sekä intranet uudistettiin vuonna 2019. Vuoden 2018 alussa julkistettujen palvelulupausten toteutumisen seurannan avulla saadaan arvokasta tietoa säätiön palveluiden toimivuudesta.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 53. toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli ennakoidun mukainen. Säätiön kokonaistuotot olivat tilikaudella noin 29,7 M€. Taseen loppusumma oli 163,7 M€. Pitkäaikaista lainaa oli yhteensä 119,7 M€. Turun kaupunki ja säätiö sopivat noin 7,6 M€:n määräisen, helmikuussa 2019
erääntyneen velkojenjärjestelysopimuksen korvaamisesta uudella, saman määräisellä korollisella lainalla Turun kaupungilta. Säätiö jatkaa päivitetyn strategian toimeenpanoa.

Takaisin vuosikirjaan