Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on perustettu vuonna 1966. Säätiön sääntöjen mukaan sen päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän lisäksi säätiön tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen saamisesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sopivasti sijoitettuja ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja kaikkine tarpeellisine lisätiloineen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa toimintapiirinsä alueelle opiskelija-asuntoja ja tarvittaessa
muitakin rakennuksia, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan kohderyhmän tulevaa tarvetta varten, ylläpitää säätiön toimintapiiriin liittyneiden opiskelijayhdistysten hallinnon tiloja ja opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja ja kehittää asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia palvelumuotoja sekä toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

Turun kasvavasta väkiluvusta runsas viidennes on opiskelijoita, joista vajaalle viidennekselle Turun
Ylioppilaskyläsäätiö TYS tarjoaa asunnon. Tämä viidesosan sääntö on riittävän tarkka muistisäännöksi. Vuokralla asumisen suosio on kasvanut tasaisesti suurimmissa kaupungeissa, myös Turussa. Taloustutkimuksen toteuttamassa turkulaisia vuokranantajia koskevassa Turku Tänään 2018 -kyselyssä lähes 550 15-79-vuotiasta Turusta, Raisiosta, Naantalista, Kaarinasta ja Liedosta arvioivat TYS:n tunnetuimmaksi Turun alueen kymmenestä vuokranantajasta. Kyselyssä asumiskustannukset arvioitiin tärkeimmäksi tekijäksi vuokra-asuntoa valittaessa ja TYS miellettiin edullisimmaksi. Lisäksi TYS vei kärkisijan kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit vuokranantajaa ystävälle tai tuttavalle.

TYS hyödyntää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukimuotoja voidakseen tuottaa opiskelijoille kohtuuhintaisia koteja. Tuorein kohde on Aitiopaikka, joka kelpaa esimerkiksi siitä, miten vuokra-asuminen ja opiskelijan vuokra-asuminen voi olla laadukasta ja kohtuuhintaista. Säätiö peruskorjaa ja ylläpitää myös vanhaa kiinteistökantaa. Tarvittaessa voimme myös luopua joistain kohteista, millä voimme osaltaan edesauttaa mm. vuokra-asuntotarjonnan kokonaiskehitystä. Tämän lisäksi kasvatamme asuntokantaa edelleen. Tavoittelemme tuhannen uuden opiskelija-asunnon rakentamista kaudella 2018–2022. Tästä juuri valmistuneen Aitiopaikan osuus on runsaat 250 asuntoa ja valmisteltavana olevan, Ylioppilaskylän länsipuolelle tulevan Tyyssija-hankkeen hieman alle 200. Seuraavana uudiskohteena on Ylioppilaskylän itälaidalle tuleva Kylänkulma, jonka kaavoitus etenee kuluvana vuonna ja johon suunnitellaan tulevan runsaat 350 asuntoa.

TYS on mukana Turun kaupungin käynnistämässä Kuntalaisten energiakäänne -hankkeessa, joka on osa yhdessä Sitran kanssa toteutettavaa kestävän kehityksen kumppanuutta. Hankkeen tavoitteena on käynnistää kannustavia tapoja yrityksille, yhteisöille ja kuntalaisille osallistua koko Turun ilmastotalkoisiin ja vauhdittaa seudun energiakäännettä. TYS haluaa tarkastella asuntokohteidensa kokonaisenergiataloudellisuutta, ja esimerkiksi uudiskohteissa toteuttaa innovatiivisia energiaratkaisuja.

Säätiössä on meneillään digitalisaatiohankkeita palvelujen ja toimintatapojen sujuvoittamiseksi. Robotiikan mahdollisuuksia selvitetään. TYS suunnittelee ottavansa käyttöön keväällä 2019 chattibotin palvelemaan asiakkaita tilanteissa ja aikoina, jolloin se on suurimmaksi hyödyksi esim. nopeutensa tai erehtymättömyytensä perusteella. TYS:n nettisivut ja intranet uudistetaan kuluvan kevään aikana.

Vuoden 2018 alussa julkistettujen palvelulupausten toteutumisen seurannan avulla saadaan arvokasta tietoa säätiön palveluiden toimivuudesta.

Säätiön toimitusjohtaja vaihtui kesällä 2018 Kalervo Haverisen jäätyä eläkkeelle. Uutena toimitusjohtajana aloitti Risto Siilos.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 52. toimintavuoden toiminnallinen ja talouden tulos oli ennakoidun mukainen.

Säätiön kokonaistuotot olivat tilikaudella noin 26,7 M€. Taseen loppusumma oli 166,5 M€. Pitkäaikaista lainaa oli yhteensä 126,9 M€. Turun kaupunki ja säätiö sopivat noin 7,6 M€:n määräisen, helmikuussa 2019 erääntyneen velkojenjärjestelysopimuksen korvaamisesta uudella, saman määräisellä korollisella lainalla Turun kaupungilta.

Säätiö ei tehnyt vuokrankorotuksia vuodelle 2018 eikä myöskään vuodelle 2019 ole tehty vuokrankorotuksia. Säätiö jatkaa päivitetyn strategian toimeenpanoa.

Takaisin vuosikirjaan