Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus

”Turun kasvavasta väkiluvusta runsas viidennes on opiskelijoita, joista vajaalle viidennekselle Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS tarjoaa asunnon. Tämä viidesosan sääntö on riittävän tarkka muistisäännöksi. Vuokralla asumisen suosio on kasvanut tasaisesti suurimmissa kaupungeissa, myös Turussa. Taloustutkimuksen toteuttamassa turkulaisia vuokranantajia koskevassa Turku Tänään 2018 -kyselyssä lähes 550 15-79-vuotiasta Turusta, Raisiosta, Naantalista, Kaarinasta ja Liedosta arvioivat TYS:n tunnetuimmaksi Turun alueen kymmenestä vuokranantajasta.”

Lue lisää

Rakennushankkeet

Aitiopaikan asunnoista valmistui 190 vuodenvaihteessa 2018-2019. Uudiskohde Tyyssijan syksyllä 2017 alkanutta suunnittelua jatkettiin ja kilpailutukseen tarvittavat suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2018. Joulukuussa 2018 julkaistiin kokonaisurakan tarjouspyyntö, jonka tarjousaika päättyi helmikuussa 2019. Tarjouskilpailun voittaja ratkaistaan neuvottelumenettelyllä. Kylänkulman kaavasta tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyllä 2018. Kaavavalmistelua ja rakentamisen yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan keväällä 2019. Kaava ja rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 aikana. Iltakajon viihtyvyyskorjaukset saatiin valmiiksi, kun kohteen viimeinen rakennus (A-talo) korjattiin kesällä 2018.

Lue lisää

Kestävä kehitys

TYS painottaa kaikessa toiminnassaan sellaisia ratkaisuja, joilla uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää. Uusista asuntokohteista löytyy useita ratkaisuja, joilla vähennetään monipuolisesti asumisen hiilipäästöjä. Asukkaille tiedotetaan myös aktiivisesti mahdollisuuksista vähentää omaa asumisesta johtuvaa ympäristövaikutustaan.

Jätehuollosta vastasi vuonna 2018 Lassila & Tikanoja Oyj. Kaikissa TYS:n asuntokohteissa on jätteiden lajittelupisteet, joissa on polttokelpoisen jätteen keräysastian lisäksi biojätteen-, paperin-, metallin-, lasin- ja kartonginkeräysastia. Muovijätteen erilliskeräys laajennettiin koskemaan kaikkia kohteita keväällä 2018. Elo-syyskuussa Nummenrannan asukkaille toteutettiin jätehuollon kysely, jonka tavoitteena oli saada tietoa asukkaiden käyttämistä jätepisteistä ja asukkaiden kierrätystottumuksista. Kyselyn vastausten perusteella optimoitiin jätepisteiden mitoitusta ja astioiden tyhjennysväliä, jotta kohteen kierrätysastetta saadaan nostettua. Muutokset jätepisteisiin tehtiin joulukuussa 2018.

Keväällä 2018 saatiin Yo-kylän alueelle Föli-fillariasemat, joista Inspehtorinkadun asema osoittautui kaupungin suosituimmaksi. Kesällä 2018 toteutettiin kolmen yhteiskäyttöauton pilottikokeilu Nummenrannan ja Yo-kylän alueella. Kaksi autoa on edelleen asukkaiden käytössä.

Aitopaikan katolle asennettiin yli 516 aurinkopaneelia. Käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2019. Paneelien tuottoteho on suurempi kuin kiinteistön vuosittainen tarve. Ylimääräinen sähkö voidaan jakaa muiden asuntokohteiden käyttöön. Aitiopaikassa on panostettu myös huoneistokohtaiseen lämmöntalteenottoon, ja kiinteistön alla on maalämmön keruukenttä, jonka energia käytetään Ikituurin asuntokohteen lämmittämiseen. TYS:n asuntokohteista Haliskylässä, Yo-taloissa ja Aitiopaikassa on huoneistokohtaiset mittarit, joiden kautta asukas voi seurata oman kylmän ja lämpimän veden kulutustaan.

Suunnitteilla olevan Tyyssijan kohteen lämmitysenergiamuoto tulee olemaan maalämpö, lisäksi katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita. Kohteeseen on suunniteltu myös jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä, joka kerää energiaa Tyyssijan lisäksi lähes 30 muusta säätiön asuinrakennuksen jätevedestä. Myös rakennukseen tulevien kylmiöiden lauhdelämpöä suunnitellaan hyödynnettäväksi.

Talous

Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit ladata kokonaisuudessaan tästä

Lataa PDF

Vuokrat opiskelija-asunnoista ja
koko liikevaihto (milj. €)

Keskivuokra ja hoitokulut (€)

Kiinteistön hoitokulut (%)

Lainojen lyhennykset ja korkokulut

Lainat lainatyypeittäin (%)

Liikevaihto

26,7

milj. €

Kiinteistön korjauksiin

5,4

milj. €

Keskimääräinen vuokra

12,50

€ / m²/ kk

Asukkaat

6628

Asuntohakemusta

2696

Uutta vuokrasopimusta

4726

Asuntoa

6812

Asuntopaikkaa

Asuntojen käyttöaste

Säätiön asukkaista asui yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai soluhuoneissa

Säätiön asukkaista asui perheasunnoissa

6426

Asukasta

joista

1595

Kansainvälisiä opiskelijoita

Tapahtumatoimikunta tuo kaikki asukkaat yhteen

Vuonna 2017 asukastoimikuntien neuvottelukunta päätti perustaa oman tapahtumatoimikunnan. Tavoitteena oli, että toimikunnan kautta Turun ylioppilaskyläsäätiön asukkaille voitaisiin järjestää suurempia kaikkien asukkaiden yhteisiä tapahtumia. Menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen toimikunta perustettiin uudelleen vuonna 2018. Mukaan lähti vapaaehtoisia eri asukastoimikunnista. Aktiivisesti mukana on ollut noin kuusi henkeä. Lisäksi tapahtumakohtaisesti mukana on ollut muitakin vapaaehtoisia.

”Toiveenamme on ollut tuoda kaikki asukkaat yhteen ja luoda mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen, kertoo tapahtumatoimikunnan jäsen Tero Ahlgren.

Toimikunnalle on ollut tärkeää, että toiminta on ollut kaikille asukkaille avointa. Esimerkiksi perheet on otettu kaikkien tapahtumien järjestämisessä huomioon ja kuka tahansa saa tulla tapahtumien suunnitteluun ja toimintaan mukaan. Samalla eri asuntokohteiden asukastoimintaan on saatu mukaan myös uusia kasvoja.

”Se tässä on ollut koko ajan ideana, että tapahtumatoimikunnan kautta saadaan pienemmille asuntokohteille, missä yhtä lailla voisi olla asukastoimintaa, mutta ei ole, vinkkiä siitä miten yhteistä toimintaa voisi järjestää ja mitä tapahtumat voisivat parhaimmillaan onnistuessaan olla.”, kertoo toimikunnan jäsen Katri.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi suurempaa tapahtumaa, juhannusretki Vepsän saarelle ja uuden vuoden juhla.  Juhannustapahtumassa matkustettiin laivalla Vepsän saareen, jossa ohjelmassa oli omatoimista saareen tutustumista ja grillailua. Uudenvuoden tapahtuma järjestettiin puolestaan Q-talolla, jossa ohjelma alkoi päivällä lastentapahtumalla ja jatkui illalla aikuisten iltajuhlalla. Välissä pidettiin kaikille yhteinen ilotulitus.

”Molempien tapahtumien osaan otto oli runsas. Juhannuksena Vepsässä oli noin 80 ja Uutenavuotena mukana oli noin sata henkeä. Edustettuina ovat olleet kaikki asukkaat yksin asuvista, perheisiin ja vaihto-opiskelijoihin, kertoo Katri.

Tapahtumatoimikuntalaiset myös konsultoivat Yo-kylä Block Partya järjestänyttä Osuuskunta WIMOa. Tapahtumatoimikuntalaisten toiveena oli, että ohjelmaa järjestetään myös lapsille. Mukaan saatiinkin päivän alkuun lapsille suunnattua ohjelmaa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja se saa jatkoa syksyllä 2019.

Parasta palvelua asiakkaille
– Turun Ylioppilaskyläsäätiön palvelulupaus

Turun Ylioppilaskyläsäätiö julkisti vuoden 2018 alussa ensimmäisenä opiskelija-asuntoyhteisönä omat palvelulupauksensa. Palvelulupauksella TYS kertoo asiakkailleen millaista palvelua he voivat odottaa säätiöltä. Lupauksessa on otettu huomioon asiakasvaiheen eri vaiheet – asunnon hakijat, asukkaat ja poismuuttajat. Lupaukset ovat myös viesti siitä, mihin säätiö on sitoutunut. Palvelulupaukset liittyvät kiinteästi strategian toteuttamiseen.

TYS otti palvelulupauksen käyttöön ensimmäisenä opiskelija-asuntoyhteisönä Suomessa. Palvelulupauksen toteutumista seurataan kuukausitasolla ja yhteydenottojen osalta raportointi saatiin käyttöön helmikuussa 2018. Asukassivujen kautta saapuvien viestien osalta ensimmäisenä vuonna seurattiin lupauksen toteutumista päivätasolla. Järjestelmä ei huomioi viikonloppuja eikä pyhiä ja ensimmäisen vuoden keskiarvoksi vastausten osalta tuli 1,21 päivää.

Sähköpostiviesteihin vastaamista tarkasteltiin Freshdesk-järjestelmässä ja niihin vastattiin ensimmäisenä vuonna palvelulupauksen puitteissa 94,2 %:sti. Vuonna 2019 molempia järjestelmiä raportoidaan prosentuaalisesti ja tavoite on vastata vähintään 97 %:sti kaikkiin saapuviin viesteihin.

KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut keväällä 2019 Turun alueen vuokratietovertailun. Vertailun tulokset valmistuvat kesäkuun alussa. Vuokratietovertailu toteutetaan TYS:n hallituksen päätöksellä joka toinen vuosi.

Vuokravakuudet on lupauksen mukaisesti palautettu poismuuttaneille asukkaille kuukauden kuluessa, mikäli ei ole ollut laskutettavaa.

Palvelulupauksessa TYS lupaa:

Asunnon hakijalle:

 • haemme yhdessä sinulle sopivan asunnon
  • kun haet asuntoa, vastaamme yhteydenottoosi viimeistään seuraavana työpäivänä
  • palveluneuvoja auttaa tilanteeseesi sopivan asunnon valitsemisessa
 • syksyn uudet opiskelijat saavat asuntotarjouksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua, jos hakija ei ole rajannut hakutoiveita
  • mikäli asuntoja on vapaana, saat asuntotarjouksen heti
  • voit hoitaa lähes kaikki asunnon vuokraamiseen liittyvät asiat sähköisesti
 • asukasvalintakriteerimme ovat avoimet ja läpinäkyvät
 • olemme turvallinen ja varma valinta opintojaan aloittavalle

 

Asukkaalle:

 • vastaamme yhteydenottoosi viimeistään seuraavana työpäivänä
  • palvelemme sinua henkilökohtaisesti:
   asiakaspalvelussa, chatissa, somessa, puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla ja asukassivujen kautta
 • takaamme sinulle mahdollisuuden asuntoon koko opiskeluajaksi

 

Poismuuttajalle:

 • voit jatkaa asumista vielä vuoden valmistumisesi jälkeen
 • palautamme vakuusmaksun kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, mikäli ei ole selvitettävää