Skip to main content

Rakennushankkeet

Uudiskohteet ja perusparannukset

Aitiopaikan asunnoista valmistui 190 vuodenvaihteessa 2018-2019. Työmaa jatkui loppujen asuntojen osalta alkuvuonna 2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 M€.

Uudiskohde Tyyssijan syksyllä 2017 alkanutta suunnittelua jatkettiin ja kilpailutukseen tarvittavat suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2018. Joulukuussa 2018 julkaistiin kokonaisurakan tarjouspyyntö, jonka tarjousaika päättyi helmikuussa 2019. Tarjouskilpailun voittaja ratkaistaan neuvottelumenettelyllä.

Tyyssijan pääsuunnittelijana toimi arkkitehtikilpailun voittanut SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Kohde rakennetaan Kuivaketju10 mukaisesti, joten kohteen suunnitteluvaiheessa nimettiin projektiin myös kosteuskoordinaattori (Sitowise Oy). ARA on myöntänyt kohteelle alustavan hintavarauksen noin 22 M€. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 30 M€ sisältäen liiketilat ja säätiön uuden toimiston. Tyyssijan liiketiloihin on tehty vuokrasopimukset kaupan -, ravintolan – ja liikunnan alan palveluntuottajien kanssa.

Säätiön vanha toimistorakennus, asuntolarakennus sekä autotalli purettiin pois uuden Tyyssijan tieltä syksyllä 2018. Vanhan toimistorakennuksen purkamisen myötä poistuneen asukaspesulan tilalle rakennettiin uusi pesula Yo-kylä 1 C:hen. Samassa yhteydessä säätiön toimistorakennuksessa sijainnut kauppa siirrettiin väliaikaisiin tiloihin Ikituurin alakertaan.

Kylänkulman kaavasta tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyllä 2018. Kaavavalmistelua ja rakentamisen yksityiskohtaista suunnittelua jatketaan keväällä 2019. Kaava ja rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Ylläpito ja korjaukset

Kiinteistöhuollossa otettiin käyttöön toinen kaksivuotinen optiokausi ISS Palvelut Oy:n kanssa.

Vanhojen lukitusjärjestelmien uusimista jatkettiin vuonna 2018. Lukitusjärjestelmien uusimista jatketaan vuonna 2019. LVI- ja Sähkökorjaustöiden puitesopimusten kilpailutus käynnistettiin syksyllä 2018 ja urakoitsijat valittiin tammikuussa 2019. Sopimukset tulevat voimaan 1.3.2019 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Aiempien vuosien tapaan asuntojen laadun parantamiseen ja asuntojen korjaamiseen panostettiin edelleen merkittävästi. Ostettujen korjauspalvelujen lisäksi korjauksia on tehnyt kaksi säätiön omaa korjausmiestä. Iltakajon viihtyvyyskorjaukset saatiin valmiiksi, kun kohteen viimeinen rakennus (A-talo) korjattiin kesällä 2018. Kuten aiempina vuosina toteutettujen B- ja C-talojen korjausten yhteydessä, myös A-talon kaikki asunnot muutettiin vaihto-opiskelijakäyttöön soveltuviksi soluasunnoiksi. Kaikkien asuntojen pinnat, keittiöt ja kylpyhuoneet uusittiin.

Loppuvuodesta 2018 käynnistettiin suunnittelu Kuunsillan A-E portaiden asuntojen ja julkisivujen korjauksesta. Tarkoituksena on muuttaa soluasunnot yksiöiksi ja parantaa perheasuntojen viihtyisyyttä. Muutostöissä 26 huoneistoa muutetaan 42 asunnoksi.

Kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä noin 17,4 M€ eli 8,21 €/m2/kk (vuonna 2017 noin 16,5 M€, 7,81 €/m2/kk). Kaiken kaikkiaan kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 0,7 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä. Vaikka budjetti hieman ylittyi mm. jätehuollossa (79 000 €), vuokramenoissa (52 000 €) ja korjauksissa (40 000 €), syntyi merkittäviä säästöjä erityisesti käytössä ja huollossa (218 000 €), siivouksessa (96 000 €), lämmityksessä (243 000€), vedessä ja jätevedessä (94 000 €) sekä sähkössä (62 000 €).

Korjauskulujen merkittävimpiä yksittäisiä eriä olivat Iltakajon A-talon viihtyvyyskorjaukset sekä Ylioppilaskylän itäpuolen ulko-ovien uusimiset ja lämmönsiirtimien korjaustyöt. Asuntojen korjauksia tehtiin yhteensä noin 2,2 M€:lla. Tuloslaskelmaan kirjattujen korjauskulujen lisäksi tehtiin taseeseen aktivoitavia korjauksia noin 0,6 M€:lla.

Takaisin vuosikirjaan