Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuokria tarkistetaan vuodelle 2020 – ensi vuonna alkaa vakuusmaksuista luopumisen pilotti

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöissä olevien asuntojen vuokria tarkistetaan huoneenvuokralain 3. luvun 32 §:n perusteella kustannusten noususta johtuen 1.1.2020 alkaen. Edellisen kerran vuokria korotettiin vuonna 2017. Asuntojen vuokria korotetaan kohteesta ja asuntotyypistä riippuen 1-2% prosentilla. Joidenkin Kuunsillan ja Auringonnousun asuntojen vuokria lasketaan. Vuokrantarkistus ei koske vaihto-opiskelija-asuntoja, joiden vuokrat tarkistetaan seuraavan kerran 1.8.2020.

Asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn lain mukaisesti myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausunto talousarviosta.

Autopaikka- ja varastovuokrat sekä kalustemaksut ja muut käyttökorvaukset eivät muutu vuonna 2020. Saunavuorot säilyvät vuokriin sisältyvänä palveluna vuonna 2020. Sisäisen siirron maksua korotetaan 1.1.2020 alkaen 50 eurosta 60 euroon. Maksu on saman suuruinen kuin uusista sopimuksista perittävä toimistokorvaus. Toimistokorvaus peritään jatkossa kaikista uusista sopimuksista. Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus on 24.10.2019 vahvistanut tarkistettuihin vuokriin perustuvan talousarvion vuodeksi 2020.

Samalla hallitus päätti aloittaa vakuusmaksujen luopumisen pilotoinnin. Maksuista luopumista kokeillaan pilottihankkeena 1.1.2020 – 31.12.2021, jolloin uusille vuokrasopimuksille ei vaadita vakuutta. Maksuhäiriömerkinnän omaavilta peritään edelleen kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuusmaksu. TYS:n asunnoissa jo asuva vuokralainen, joka on maksanut vakuusmaksun, saa maksun takaisin pois muuttaessaan, mikäli ei ole selvitettävää.

Asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuokrantarkistuksista. Uudet vuokrat sisältävät vuokralaskut lähetetään asukkaille joulukuussa.